Pseudonim:
"Anna"
Data urodzenia:
1915-05-24
Data śmierci:
2006-09-23
Funkcja:
dowódca plutonu sanitarnego
Stopień:
sierżant
Pseudonimy:
"Kora", "Anna"
Miejsce urodzenia:
Kraków
Imiona rodziców:
Jan - Maria z domu Morozowicz
Nazwisko panieńskie:
Szczepkowska
Wykształcenie:
Absolwentka Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Milanówek
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Biuro Studiów Wywiadu Przemysłowo-Gospodarczego ("Arka", "194", "C-4", "Telesfor", "W-d 64")
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Zaremba"-"Piorun" - 1. kompania "Ambrozja" - I pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brał udział także jej mąż por. Adam Mickiewicz „Konrad”
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania oboje z mężem wyszli z Warszawy jako osoby cywilne. Dotarli bezpiecznie do Milanówka.
Losy po wojnie:
Po wojnie rodzina doświadczyła represji ze strony bezpieki. W nocy z 29 na 30 listopada 1950 r. zo­stał aresztowany mąż Hanny - por. Adam Mickiewicz „Konrad”. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa przeszukali dom Mickiewiczów chcąc odnaleźć mikrofilmy miesięcznych meldunków Biura Studiów Przemysłowych. (Hanna Mickiewiczowa dopiero w listopadzie 1991 r. zdecydowała się je ujawnić.) a Adam Mickiewicz wyszedł na wolność po ciężkim śledztwie, dzięki usilnym staraniom żony w maju 1953 r.
Miejsce śmierci:
Zmarła po długiej chorobie 23 września 2006 r. w Milanówku.
Informacje dodatkowe:
Córka profesora Jana Szczepkowskiego - rzeźbiarza, dyrektora miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie i Marii Morozowicz-Szczepkowskiej - literatki i aktorki. Po wybuchu wojny już w 1940 r. włączyła się do pracy w konspiracji i stosunkowo szybko, bo już w następnym roku, została łącz­niczką do zadań specjalnych mjr. Mariana Drobika "Dzięcioła”, który początkowo był zastępcą, a później szefem Oddziału II Komendy Głównej ZWZ-AK. Pod koniec 1942 r. przeniesiono ją do Biura Studiów Przemysłowych Oddziału II KG AK, w którym pełniła tę samą funkcję. Szefem Biura - od października 1942 r. - był jej mąż por. Adam Mickiewicz „Konrad”. Biuro Studiów Przemysłowych przygotowywało meldunki miesięczne na podstawie informacji otrzymywanych od wywia­dowców, praktycznie z terenu całej Europy. Raporty wysyłane były następnie do Londynu, gdzie trafiały do Sztabu Naczelnego Wodza. Dotyczyły one głównie przemysłu zbrojeniowego Rze­szy. Wśród nich poczesne miejsce zajmu­je jedno z największych osiągnięć polskiego wywiadu - rozpracowanie pro­dukcji niemieckich rakiet V1 i V2. Przez wiele lat Hanna Mickiewiczowa brała czynny udział w działalności śro­dowisk żołnierzy Armii Krajowej - w Zgrupowaniu Żołnierzy Batalionu „Zaremba-Piorun” oraz Światowym Związku Żołnierzy AK. Była wielolet­nim członkiem Komisji Socjalnej Okrę­gu Warszawskiego Związku. Kilka tygodni przed śmiercią została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orde­ru Odrodzenia Polski. Wcześniej była też uhono­rowana m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Kra­jowej, Odznaką „Akcja Burza” i Krzy­żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Polski. Otrzymała również odznakę „Zasłużony dla m.st. Warszawy”. Przez wiele lat współpracowała z Tow. Miłośników Milanówka w upowszechnianiu wiedzy na temat walki mieszkańców naszego miasta z hitlerowskim okupantem oraz wspomnień dotyczących Powstania Warszawskiego i działalności Biura Studiów Przemysłowych Oddziału II KG AK.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Hanna Barbara Szczepkowska-Mickiewicz "Anna" (1915-2006). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3956

Hanna Barbara Szczepkowska-Mickiewicz "Anna" (1915-2006). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3956

Nasz newsletter