Hanna Katarzyna Zawistowska

Pseudonim:
"Zerwicz"
Data urodzenia:
1923-10-22
Data śmierci:
-
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Dezyderiusz - Leonarda z domu May
Miejsce zamieszkania przed wojną:
Ostróg
Wykształcenie do 1944 r. :
Do 1939 r. ukończyła trzy klasy gimnazjum i liceum ogólnokształcącego państwowego im. Marii Konopnickiej w Ostrogu nad Horyniem. Po śmierci ojca, który poległ w kampanii wrześniowej 1939 r. jako oficer WP, zamieszkała z resztą rodziny w Warszawie. Na tajnych kompletach ukończyła gimnazjum i liceum humanistyczne J. Popielewskiej i J. Roszkowskiej w Warszawie, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1942 r. W tym samym roku wstąpiła do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek przy ul. Koszykowej. W 1943 r. zdała wstępne egzaminy do Prywatnej Szkoły Sanitarnej doc. J. Zaorskiego w Warszawie i rozpoczęła tajne studia medyczne, które przerwał wybuch Powstania Warszawskiego.
Pseudonimy:
"Zerwicz", "Hanka"
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa, Rynek Starego Miasta 18 m. 13
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Bończa" - sanitariat; ochotniczka
Szlak bojowy:
Stare Miasto do 2.09.1944 r. - wyszła z miasta z ludnością cywilną.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brał udział rodzony brat Hanny Jerzy Zawistowski “Zerwicz” walczył w batalionie "Miłosz" (ranny 16.08.1944 na ul. Wiejskiej 20, zmarł w wyniku odniesionych ran) oraz wuj Hanny (brat jej matki Leonardy z domu May) - Ładysław May ps. "Łamaj"
Losy po Powstaniu :
Po Powstaniu wyszła z ludnością cywilną, przechodząc przez obóz w Pruszkowie (Dulag 121), a następnie wysiedlona do Małopolski. W 1945 r. rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, na oddziale zakaźnym, a po otwarciu Uniwersytetu Jagiellońskiego została przyjęta na drugi rok wydziału lekarskiego.
Losy po wojnie:
W 1948 r. otrzymała absolutorium, a w 1951 dyplom lekarza medycyny. W 1956 r. otrzymała specjalizację I stopnia w zakresie pediatrii. W latach 1948–1950 pracowała jako lekarz asystent w sanatorium przeciwgruźliczym dla dzieci w Rabsztynie. W 1950 r. pracowała w Państwowym Szpitalu Klinicznym na oddziale chorób zakaźnych dla dzieci w Krakowie przy ul. Kopernika 17. W 1951 r. została przeniesiona nakazem pracy do szpitala dla zakaźnie chorych w Bytomiu na oddział H 14 i błonicy dla dzieci. Jednocześnie objęła pracę lekarza w przychodni rejonowej Nr 4 dla dorosłych przy ul. Warszawskiej. W 1953 r. po uzyskaniu zmiany nakazu pracy przeniosła się do Krakowa i objęła pracę w poradni dziecka chorego i zdrowego. Jednocześnie jako pediatra sprawowała opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, szkołach, w domu dziecka oraz w poradni zdrowia psychicznego. W latach 1953 –1956 odbyła specjalizację I stopnia z zakresu chorób dzieci jako wolontariusz Kliniki Chorób Dziecięcych AM w Krakowie. W 1959 r. odbyła staż w chorobach zakaźnych w zakresie pediatrii II stopnia w szpitalu specjalistycznym na ul. Prądnickiej 80 w Krakowie. W latach 1966–1969 odbywała staże jako wolontariusz kliniki chorób dzieci w Instytucie Pediatrii w Prokocimiu, a następnie na oddziałach noworodków i wcześniaków w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Krakowie. W latach 1950–1970 uczestniczyła w wielu kursach w zakresie pediatrii w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, ale do egzaminu II stopnia specjalizacji nie przystępowała. W 1993 r. przeszła na emeryturę.
Nazwisko po mężu:
Nowińska - w 1952 r. zawarła związek małżeński z mgr. inż. Jerzym Nowińskim, starszym asystentem Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Jej ojciec, ppłk. Dezyderiusz Jan Jerzy Zawistowski – pseud. Zerwicz w latach 1937-1938 był dowódcą 19. Pułku Ułanów Wołyńskich.

Urodził się 23 V 1891 r. w Warszawie, był synem Leonarda i Eugenii z Brodawskich. Po ukończeniu 7 klas szkoły realnej E. Konopczyńskiego w Warszawie, wstąpił do Mechaniczno – Technicznej Szkoły Wawelberga i Rotwanda. Po drugim kursie wyjechał do Wittenbergii, do Królewskiej Wyższej Szkoły Technologii w Reutligen, którą ukończył w kwietniu 1914 roku. Od maja 1914 r. do wybuchu wojny pracował jako inżynier prowadzący dział wyrobów bawełnianych i jedwabnych w fabryce ” Ender – Kursche ” w Pabianicach. W sierpniu 1914 r. należał do Związku Strzeleckiego i ukończył Oficerską Szkołę Strzelecką w Tubindze. Po wybuchu wojny wstąpił do POW. W tym czasie skończył oficerską szkołę POW w Warszawie. Następnie został członkiem Naczelnej Komendy POW oraz komendantem szkoły podoficerskiej i dowódcą oddziałów lotnych. Stąd został odkomenderowany do zorganizowania prac POW na Królestwo, Rosję i Finlandię. W czerwcu 1915 r. wymaszerował łącznie z Batalionem Warszawskim do 1 Brygady Legionów Polskich. Wstąpił do 1 Pułku Ułanów Beliny i służył w 1 szwadronie 4 plutonu do czerwca 1917 r. Walczył w Królestwie, na Litwie i na Wołyniu. Podczas walk odwrotowych, w sierpniu 1916 r. został ranny. Był internowany w obozie jeńców w Szczypiornie i potem w Łomży 17 XII 1917 r. – 17 V 1918 r., za odmowę przysięgi na wierność Niemcom. Na skutek śmierci matki został zwolniony z obozu, który opuścił w bardzo ciężkim stanie. Był instruktorem i organizatorem tworzących się oddziałów POW na Kresach. Od listopada pracował jako szef sztabu straży obywatelskiej. Po rozbrojeniu Austriaków, zorganizował oddział konny tzw. Szwadron Ziemi Zamojskiej, z którym przyłączył się na rozkaz gen. Orlicz – Dreszera do oddziału por. Brochwicz – Lewińskiego, formowanego w Lubomlu, jako dowódca plutonu i zastępca dowódcy 5 szwadronu 1 Pułku Szwoleżerów. W 1919 r. walczył na Wołyniu w grupie gen. Rydza – Śmigłego a od czerwca w grupie gen. Bobrańskiego i gen. Zygadłowicza. W 1922 r. mianowany został rotmistrzem, po przejściu kursu w Grudziądzu i Rembertowie, pełnił funkcję do adiutanta 1 Pułku Strzelców Konnych. W marcu 1924 r. na prośbę swojego przyjaciela, Brochwicz – Lewińskiego został przeniesiony do 19 Pułku Ułanów, w którym pełnił funkcję dowódcy szwadronu, dowódcy szwadronu km i kwatermistrza. W 1928 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy Szwadronu Zapasowego w Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1937-1939 dowódca pułku. W 1939 r. po wybuchu wojny, spotkał się z marszałkiem E. Rydzem – Śmigłym i płk. Z. Brochowicz – Lewińskim we Włodzimierzu Wołyńskim. Obaj namawiali go na wyjazd do Rumuni, on jednak chciał walczyć w kraju. W Łucku z gen. Smorawińskim utworzyli legion ochotniczy z cywili i wojskowych, do którego należał jego syn Jerzy Zawistowski i mjr Zapliński były oficer 19 Pułku Ułanów. Ułanów Legion ten ostatni bój stoczył z Niemcami pod Rawą Ruską. Został zabity przez sowietów pod Kamionką Strumiłową 20 IX 1939 r. Odznaczony był m. in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym „Za wojnę 1918 – 1921”, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Łotewskim za 1919 rok, Odznaką 1 Brygady Legionów i Odznaką19 Pułku Ułanów Wołyńskich.

Publikacje :
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie: Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I, Hanna ZAWISTOWSKA–NOWIŃSKA ”Moje wspomnienia”, dostęp on-line: www.tlw.waw.pl
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Zdjęcie współczesne pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Hanna Katarzyna Zawistowska-Nowińska „Hanka Zerwicz”. Źr. fot. - Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego <p> lekarzepowstania.pl/osoba/hanna-zawistowska-nowinska</p>

Hanna Katarzyna Zawistowska-Nowińska „Hanka Zerwicz”. Źr. fot. - Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego

lekarzepowstania.pl/osoba/hanna-zawistowska-nowinska

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter