Pseudonim:
"Hela Warzycka"
Data urodzenia:
1914-05-22
Data śmierci:
1944-08-21
Funkcja:
łączniczka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 68 Miejsce: 23
Stopień:
sierżant podchorąży
Pseudonimy:
"Hela", "Warzycka"
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Janusz - Róża z domu de La Tour.
Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i studentka filozofii ścisłej oraz socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Harcerka 6 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W czasie okupacji wstąpiła do Konfederacji Narodu, a następnie do Armii Krajowej. Była inicjatorką i organizatorką Międzyorganizacyjnego Porozumienia Pomocy Więźniom przy Delegaturze Rządu. Pomagała więźniom, jeńcom a także dzieciom żydowskim.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa al. Niepodległości 217
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław". Była łączniczką ppłk. Franciszka Rataja ps. Paweł, 2808, dowódcy Zgrupowania „Paweł” (batalion NOW-AK „Antoni” oraz Batalion „Wigry”) podporządkowanego Zgrupowaniu „Radosław”.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Miejsce śmierci:
Poległa na ul. Miodowej, gdy przenosiła meldunek do dowódcy grupy ,,Północ".
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A-2, rząd 4, grób 12.
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu walczył jej brat Władysław Jamontt Olgierd", "Tatarkin" (1910-1959)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, dokumenty i pamiątki po Helenie Jamontt ze spuścizny po po Jadwidze i Michale Pankowskich oraz z materiałów Ewy Orlikowskiej-Krasnowolskiej, P/6092 oraz P/7757
Literatura:
"Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej". Warszawa 1988, str. 153
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Helena Jamontt  ps. "Hela Warzycka" (1914-1944). Fot. pochodzi z  albumów z dokumentami po Jadwidze i Michale Pankowskich. Obiekty przyjęte do Muzeum Powstania Warszawskiego oddz. Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w ramach powszechnej zbiórki darów 9.-11.11.2003, dar Bogumiły Pelc. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/7876

Helena Jamontt ps. "Hela Warzycka" (1914-1944). Fot. pochodzi z albumów z dokumentami po Jadwidze i Michale Pankowskich. Obiekty przyjęte do Muzeum Powstania Warszawskiego oddz. Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w ramach powszechnej zbiórki darów 9.-11.11.2003, dar Bogumiły Pelc. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/7876

Helena Jamontt  ps. "Hela Warzycka" (1914-1944). Fot. pochodzi z albumów z dokumentami po Jadwidze i Michale Pankowskich. Obiekty przyjęte do Muzeum Powstania Warszawskiego oddz. Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w ramach powszechnej zbiórki darów 9.-11.11.2003, dar Bogumiły Pelc. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/7876

Helena Jamontt ps. "Hela Warzycka" (1914-1944). Fot. pochodzi z albumów z dokumentami po Jadwidze i Michale Pankowskich. Obiekty przyjęte do Muzeum Powstania Warszawskiego oddz. Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w ramach powszechnej zbiórki darów 9.-11.11.2003, dar Bogumiły Pelc. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/7876

Helena Jamontt. Materiały Ewy Orlikowskiej - Krasnowolskiej, sygn. P/8681

Helena Jamontt. Materiały Ewy Orlikowskiej - Krasnowolskiej, sygn. P/8681

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Kennkarta wystawiona na nazwisko Helena Jamontt, dokument znaleziony podczas ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7757/13

Nasz newsletter