Powrót do biogramów

Helena
Nagórska

Pseudonim
-
Data urodzenia
1886-07-25
Data śmierci
1974-01-27
Stopień
pielęgniarka
Miejsce urodzenia
Lublin
Wykształcenie i działalność do 1939 r.
Ukończyła Seminarium Nauczycielskie sióstr urszulanek w Tarnowie. Po szkole w latach 1904-1914 pracowała jako nauczycielka. Podczas I wojny światowej wstępuje w szeregi sióstr Czerwonego Krzyża. Po ukończeniu kursów sanitarnych pracuje jako pielęgniarka we Lwowie, a następnie w austriackim szpitalu polowym na froncie galicyjskim, za co zostaje odznaczona medalem austriackiego Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracuje w szpitalach wojskowych w Warszawie, Grodnie i Wilnie, pielęgnując z poświęceniem żołnierzy chorych na tyfus. Mimo bogatych doświadczeń zawodowych zdobytych podczas wojny, wstępuje do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarskiej, którą kończy w 1924 r. Rok później otrzymuje stypendium Rockefellera, dzięki któremu przez rok pogłębia wiedzę na studiach w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie pełni funkcję wicedyrektora WSP, a od 1929 r. dyrektora nowej szkoły pielęgniarskiej, utworzonej przez Polski Czerwony Krzyż. Dzięki jej wiedzy i inicjatywie szkoła ta w krótkim czasie osiągnęła najwyższy poziom, dając absolwentkom nie tylko fachową wiedzę, ale także kształtując ich charaktery. Za wzorowe prowadzenie szkoły, a także pełną poświęcenia pracę podczas I wojny światowej otrzymała (jako pierwsza Polka) medal Florence Nightingale. Od 1937 roku do końca lipca 1944 r. nadzorowała pracę Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego.
Oddział
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Szpital Polowy ul. Smolna 6 (dawny Szpital PCK)
Odniesione rany
Ciężko ranna podczas Powstania wraca do zdrowia przez wiele miesięcy, na stałe pozostaje jej niedowład ręki.
Dzielnica
Powiśle
Losy po wojnie
Po wojnie pełniła funkcję dyrektorki szkoły pielęgniarstwa w Zabrzu, a następnie we Wrocławiu. Po przejściu na emeryturę przeniosła się do Krakowa, gdzie nadal pracowała w zawodzie, w przychodni dzielnicowej. Zmarła w 1974 roku.
Miejsce śmierci
Kraków
Źródła
Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego
Publikacje
Artykuł "Sylwetki wybitnych pielęgniarek" w: „Służba Zdrowia” nr 38-39 z 11 maja 2000 r.; Encyklopedia dla pielęgniarek. PZWL Warszawa 1987
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram