Pseudonim
"Tatar"
Data urodzenia
1917-08-06
Data śmierci
1987-07-10
Stopień
-
Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Wolsk (Rosja)
Imiona rodziców
Wacław - Apolonia z domu Zienkiewicz
Wykształcenie i działalność do 1939 roku
Był harcerzem Hufca Gdańskiego i członkiem Chóru Moniuszko w Gdańsku. Ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej, następnie służył w Dywizjonie Łodzi Podwodnych. W latach 1938-1939 ukończył Szkołę Handlową w Gdańsku. Na krótko przed wybuchem wojny przebywał na terenie Gdańska pełniąc funkcję zastępcy plutonu dywersji bojowej.
Okres okupacji niemieckiej i udział w konspiracji
W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie oraz na terenie województwa warszawskiego i Gór Świętokrzyskich. W okresie konspiracji należał do organizacji takich jak „Pobudka”, „OW”, „Stal”, „PZP”. W czasie wojny ożenił się z poznaną w AK łączniczką Krystyną Rola-Wawrzecką. Przydział przed Powstaniem: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Oddział
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Szlak bojowy
Praga
Losy po Powstaniu
Wcielony do I Armii WP. Ciężko ranny w kręgosłup na Wale Pomorskim przebywał w szpitalu w Bydgoszczy. Życie uratował mu portfel, który zatrzymał wystrzeloną w jego kierunku kulę.
Losy po wojnie
Po zakończeniu wojny i rekonwalescencji zaangażował się w działalność klubu Sportowego Zawisza Bydgoszcz. Skierowany został również do pracy w Związku Samopomocy Chłopskiej, gdzie zajmował się sprawami importu koni sprowadzanych ze Szwecji przez Delegaturę dla Spraw Morskich w Gdańsku. Posiadając dokumenty upoważniające do poruszania się po całym porcie pomagał w „przerzucaniu” ludzi z Polski do Szwecji. Na przełomie lat 1948/49 przeniósł się wraz z żoną i dwojgiem dzieci do Józefowa pod Warszawą. W Warszawie przy ulicy Żelaznej prowadził warsztat galwanotechniczny. W roku 1955 wraz z rodziną przeprowadził się do Celestynowa koło Otwocka pod Warszawą, gdzie prowadził hodowlę zwierząt futerkowych. Jednocześnie brał czynny udział w życiu sportowym w Klubach Sportowych Wojewódzkiego Zrzeszania Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start” w Otwocku i Skierniewicach, gdzie pełnił obowiązki Sekretarza i V-ce Prezesa Urzędującego.
Miejsce śmierci
Zmarł w Otwocku, w wieku 70 lat, po długiej i ciężkiej chorobie.
Informacje dodatkowe
Pochodził z rodziny obszarniczej osiadłej w Wilnie. Urodzony w Wolsku 6.08.1917 roku, herbu Kotłubaj. Herb Kotłubajów pochodzi z połowy XVI wieku – to rodzina tatarska, która przyjęła chrześcijaństwo. Wymieniony w relacji Tadeusza Marchaja dla Archiwum Historii Mówionej. Według relacji rodzinnej podczas Powstania Warszawskiego był szefem kompanii - w zasobie MPW brak bliższych informacji na ten temat.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, nekrologi-baza, archiwum rodzinne. Zdjęcia udostępnione przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram