Henryk Apanosowicz Katłu-bej

Pseudonim:
"Tatar"
Data urodzenia:
1917-08-06
Data śmierci:
1987-07-10
Funkcja:
-
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Wolsk (Rosja)
Imiona rodziców :
Wacław - Apolonia z domu Zienkiewicz
Wykształcenie i działalność do 1939 roku:
Był harcerzem Hufca Gdańskiego i członkiem Chóru Moniuszko w Gdańsku. Ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej, następnie służył w Dywizjonie Łodzi Podwodnych. W latach 1938-1939 ukończył Szkołę Handlową w Gdańsku. Na krótko przed wybuchem wojny przebywał na terenie Gdańska pełniąc funkcję zastępcy plutonu dywersji bojowej.
Okres okupacji niemieckiej i udział w konspiracji :
W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie oraz na terenie województwa warszawskiego i Gór Świętokrzyskich. W okresie konspiracji należał do organizacji takich jak „Pobudka”, „OW”, „Stal”, „PZP”. W czasie wojny ożenił się z poznaną w AK łączniczką Krystyną Rola-Wawrzecką. Przydział przed Powstaniem: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Oddział:
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Szlak bojowy:
Praga
Losy po Powstaniu :
Wcielony do I Armii WP. Ciężko ranny w kręgosłup na Wale Pomorskim przebywał w szpitalu w Bydgoszczy. Życie uratował mu portfel, który zatrzymał wystrzeloną w jego kierunku kulę.
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny i rekonwalescencji zaangażował się w działalność klubu Sportowego Zawisza Bydgoszcz. Skierowany został również do pracy w Związku Samopomocy Chłopskiej, gdzie zajmował się sprawami importu koni sprowadzanych ze Szwecji przez Delegaturę dla Spraw Morskich w Gdańsku. Posiadając dokumenty upoważniające do poruszania się po całym porcie pomagał w „przerzucaniu” ludzi z Polski do Szwecji. Na przełomie lat 1948/49 przeniósł się wraz z żoną i dwojgiem dzieci do Józefowa pod Warszawą. W Warszawie przy ulicy Żelaznej prowadził warsztat galwanotechniczny. W roku 1955 wraz z rodziną przeprowadził się do Celestynowa koło Otwocka pod Warszawą, gdzie prowadził hodowlę zwierząt futerkowych. Jednocześnie brał czynny udział w życiu sportowym w Klubach Sportowych Wojewódzkiego Zrzeszania Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start” w Otwocku i Skierniewicach, gdzie pełnił obowiązki Sekretarza i V-ce Prezesa Urzędującego.
Miejsce śmierci:
Zmarł w Otwocku, w wieku 70 lat, po długiej i ciężkiej chorobie.
Informacje dodatkowe:
Pochodził z rodziny obszarniczej osiadłej w Wilnie. Urodzony w Wolsku 6.08.1917 roku, herbu Kotłubaj. Herb Kotłubajów pochodzi z połowy XVI wieku – to rodzina tatarska, która przyjęła chrześcijaństwo. Wymieniony w relacji Tadeusza Marchaja dla Archiwum Historii Mówionej. Według relacji rodzinnej podczas Powstania Warszawskiego był szefem kompanii - w zasobie MPW brak bliższych informacji na ten temat.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, nekrologi-baza, archiwum rodzinne. Zdjęcia udostępnione przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zdjęcie Wacława, ojca Henryka Apanosowicz Katłu-beja po odzyskaniu niepodległości. Żołnierze,  jeszcze w mundurach armii rosyjskiej trzymają polski sztandar z orłem. Wacław widoczny w drugim rzędzie, czwarty od lewej. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Zdjęcie Wacława, ojca Henryka Apanosowicz Katłu-beja po odzyskaniu niepodległości. Żołnierze, jeszcze w mundurach armii rosyjskiej trzymają polski sztandar z orłem. Wacław widoczny w drugim rzędzie, czwarty od lewej. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk z żoną Krystyną (na fotografii po prawej). Delegatura Gdańsk. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk z żoną Krystyną (na fotografii po prawej). Delegatura Gdańsk. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk (pierwszy od lewej) jako student Szkoły Handlowej w Gdańsku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk (pierwszy od lewej) jako student Szkoły Handlowej w Gdańsku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk Apanosowicz Katłu-bej na zdjęciu z lewej strony - Hufiec Gdańsk. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Henryk Apanosowicz Katłu-bej na zdjęciu z lewej strony - Hufiec Gdańsk. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Fot. z archiwum rodzinnego udostępniona przez p. Olgę Apanosowicz Katłu-bej

Należący do Henryka portfel, który zatrzymał kulę. Ze zbiorów rodzinnych.

Należący do Henryka portfel, który zatrzymał kulę. Ze zbiorów rodzinnych.

Nasz newsletter