Pseudonim
"Heniek"
Data urodzenia
1925-04-21
Data śmierci
2018-09-24
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Antoni - Antonina
Pseudonimy
"Heniek", "2130"
Wykształcenie do 1944 r.
Szkołę średnią ukończył w Warszawie podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach (maturę zdał w 1943 r.)
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1941 roku. Narodowa Organizacja Wojskowa / Armia Krajowa - batalion NOW-AK "Gustaw" - 1. kompania "Grażyna"
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Harnaś" - kompania "Grażyna" - drużyna miotaczy płomieni
Szlak bojowy
Śródmieście Północ - Górny Czerniaków - przepłynął Wisłę. Brał udział w walkach o kościół św. Krzyża i sąsiedni budynek Komendy Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1, w walkach w rejonie Poczty Głównej, ulic: Grzybowska, Łucka, Żelazna, Chłodna, a następnie na Górnym Czerniakowie. 23 września 1944 przepłyną przez Wisłę na prawy brzeg (na Saską Kępę).
Losy po Powstaniu
Wstąpił do Szkoły Lotniczej WP w Zamościu.
Losy po wojnie
Krytyk teatralny. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 5 października 1945 r. ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną Byłej Armii Krajowej Obszaru Centralnego. Po wojnie podejmował rozmaite prace zarobkowe - m. in. grał w teatrze marionetek, był korektorem w "Expresie Poznańskim", pracował w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy. W latach 1953-1963 pracował w Redakcji Polskiej Literatury Współczesnej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Zainicjował w nim Redakcję Teatralną, którą następnie prowadził. Wydał m.in. serię monografii aktorskich (tzw. biała seria) i almanachów teatralnych, przyczynił się do wydania szeregu wspomnień aktorskich i książek o teatrze. Od 1968 do 1975 r. kierował Naczelną Redakcją Programów Teatralnych w Komitecie ds. Radia i Telewizji, angażując się w rozwój Teatru Telewizji. Dwukrotnie (w latach 1963-1968 i 1981-1985) był dyrektorem Departamentu Teatru w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 1975-1981 był redaktorem naczelnym dwutygodnika "Teatr", od 1985 do 1988 r komentatorem teatralnym IV Programu Polskiego Radia, autorem m.in. cyklu felietonów pt. "Fotel w czwartym rzędzie". Był członkiem Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Napisał wspomnienia "Z deszczu pod rynnę" (Warszawa 2001) i szkice o wielkich aktorach współczesnych "Sto twarzy aktora" (Kielce 2004), "Teatr Telewizji i jego artyści" (2010), przełożył z języka rosyjskiego m.in. tom pism Jewgienija Wachtangowa "Poszukiwania", wydany w cyklu "Teorie współczesnego teatru" pod redakcją Konstantego Puzyny (Warszawa 1967). W 1986 r. otrzymał Nagrodę im. Henryka Csato w dziedzinie publicystyki. W 1996 r. został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Członek Honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT)
Odznaczenia
Warszawski Krzyż Powstańczy
Informacje dodatkowe - losy rodziny
Jego ojciec Antoni Bieniewski (1894-1944) pochodził z drobnej szlachty kresowej, przed rewolucją studiował na Politechnice w Kijowie, zaś w dwudziestoleciu międzywojennym pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Został rozstrzelany przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego w egzekucji na ul. Koziej 5. Matka, z pochodzenia Rosjanka, wywodziła się z rodziny kolejarskiej, z wykształcenia była lekarką.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, AAN. Fotografia z Powstania Warszawskiego - MPW-zbiory: zbiórka 3 plutonu kompanii "Grażyna" Batalionu "Harnaś" w podwórzu domu przy ulicy Mazowieckiej 4. Drugi od lewej por. Marian Krawczyk "Harnaś". W pierwszym szeregu stoją od prawej: st. strz. pchor. Jerzy Butwiłło "Bejot", kpr. pchor. Henryk Bieniewski "Heniek", strz. pchor. Ryszard Jacak "Grawis", sierż. Edward Niciewicz "Orzeł", kpr. Franciszek Frąckiewicz "Pepesza", plut. Jan Augustynowicz "Janek" (pochylony), NN, NN, sierż. pchor. Antoni Kobielski "Szczęsny", "Korab", kpr. pchor. Tadeusz Treszczanowicz "Szadis", kpr. pchor. Jerzy Cichoński "Jurek". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3275. Fotografia współczesna pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013. Informację o śmierci na swoich stronach przekazał Związek Powstańców Warszawskich.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram