Pseudonim:
"Natan"
Data urodzenia:
1915-08-18
Data śmierci:
1985-01-21
Funkcja:
-
Stopień:
porucznik służby stałej artylerii
Pseudonimy:
"Natan", "Tadeusz"
Miejsce urodzenia:
Wiktorowo, powiat włocławski
Imiona rodziców:
Andrzej - Marianna z domu Zasada
Wykształcenie(w tym wojskowe):
W latach 1926-1935 uczęszczał do Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Po maturze kształcił się w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (do października 1938). Po jej ukończeniu w stopniu podporucznika otrzymał przydział do 26 DAC w 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach. W marcu 1939 zmobilizowany i skierowany do Dywizji "Pomorze"
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
Uczestnik Bitwy pod Bzurą, walk o tereny wschodniego Łowicza. W czasie wycofywania po raz pierwszy ranny (odłamkami pocisków artyleryjskich w nogi i głowę - opatrzony przez służby sanitarne w warunkach polowych. Przedostał się wraz z częścią oddziałów w cywilnym ubraniu przez Puszczę Kampinowską w kierunku Piotrków - Łódź (ok. 16-18 września 1939)
Okres okupacji niemieckiej, udział w konspiracji 1939 -1944:
W październiku 1940 r. rozpoczął pracę w firmie inżynieryjno-budowlanej 'F. Oppman i H. Kozłowski" w Małaszewiczach nad Bugiem. Rozpoczął też pracę w konspiracji razem z Andrzejem Martensem - mając za zadanie obserwację transportów niemieckich i ruchu wojsk na tamtym terenie. Po zakończeniu robót kolejowych w Małaszewiczach przeniósł się do Jarosławia, gdzie pracował jako kierownik stolarni w polskiej firmie "Fr. Martens i Ad. Daab" (Towarzystwo Zakładów Przemysłowo-Budowlanych). Spełniał też dalej funkcję oficera informacyjno-wywiadowczego w Jarosławiu, który był dużym ośrodkiem zgrupowań sił niemieckich. Praca w stolarni umożliwiała mu kontakty z jednostkami niemieckimi i obserwację ich ( na zamówienie budowano dla nich m. in. drewniane baraki mieszkalne) W 1944 roku firma "Martens o Daab" została przeniesiona do Warszawy, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną pod ps. "Natan Tadeusz" (prowadził szkolenia z zakresu użycia broni, w tym broni krótkiej)
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul.Wspólna 52 m. 10
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 100. kompania sztabowa (w okresie konspiracji 101. kompania odwodowa WSOP)
Odniesione rany:
Ciężko ranny w głowę i skroń - utrata słuchu w jednym uchu do końca życia.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. Brał udział w walkach w rejonie Ogrodu Saskiego oraz ulic Królewska ( nr 27-31) róg Marszałkowskiej.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Ożarowie. Następnie przetransportowany do obozu w Bergen-Belsen (podległy Stalagowi XI B), a w styczniu 1945 roku do Oflagu Gross-Born, a następnie Stalagu X B Sandbostel. Wyzwolony przez aliantów 29 kwietnia 1945 roku
Numer jeniecki:
1544
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu przebywał w obozach dla b. jeńców wojennych w Ferden am Aller i Wezuwe. Z Wezuwe przewieziony przez Anglików do Hamburga i drogą morską repatriowany do Szczecina 24 maja 1947 r. Po powrocie podjął pracę w Urzędzie Repatriacyjnym w Gdańsku, a następnie po ukończeniu wieczorowego Technikum Budowlanego w firmach budowlanych. Na początku lat 50-tych ściągnięty przez kolegów z wileńskiego AK do Krakowa. W 1956 roku otrzymał dyplom inżyniera budownictwa ogólnego. W latach 1959 -1974 pracował w Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa, pod koniec jako rzecznik patentowy na południową Polskę. W 1974 r. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia przeszedł na rentę inwalidzką. Chorował na SM i do końca życia poruszał się na wózku.
Odznaczenia i awanse:
Awansowany do stopnia porucznika, odznaczony Krzyżem Walecznych.
Miejsce śmierci:
Kraków
Źródła:
PCK, Archiwum rodzinne.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Henryk Zakrzewski "Natan". Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Henryk Zakrzewski "Natan". Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Henryk Zakrzewski "Natan". Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Henryk Zakrzewski "Natan". Fot. z archiwum rodzinnego córki.

Nasz newsletter