Pseudonim:
„Baśka", "Henia"
Data urodzenia:
1926-10-13
Data śmierci:
1944-08-13
Funkcja:
łączniczka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 189 Miejsce: 70
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Aleksander - Michalina z domu Ponikowska
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Młynarska 43 m. 15
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - kompania motorowa "Orlęta" - III pluton
Szlak bojowy:
Stare Miasto
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zmarła w wyniku odniesionych ran w szpitalu polowym "Gozdawy" na Kilińskiego 3.
  Wg informacji w kartotece PCK zginęła na Starym Mieście 13.08.1944 na Kilińskiego przysypana gruzem podczas eksplozji zdobycznego niemieckiego „ciężkiego nosiciela ładunków” (Sd.Kfz. 301 Ausf. C - Schwere Ladungsträger B-IV Borgward) - podstawa: Lista strat 14920 - lista poległych AK przesłana przez kpt. Lucjana Wincentego Fajera ps. „Ognisty”. Natomiast według listy strat numer 843 zmarła 27.08.1944 w szpitalu - Kilińskiego 3.
Miejsce pochówku :
Początkowo pochowana na Kilińskiego 3. Po wojnie ekshumowana do mogiły zbiorowej w Ogrodzie Krasińskich, a następnie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. B-8
  * patrz także: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych: tu informacja o ekshumacji dn. 30.10.1947 roku na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli.
  Odznaczenia :
  Krzyż Armii Krajowej, Medal za Warszawę 1939-1945, Warszawski Krzyż Powstańczy
  Źródła:
  MPW-baza uczestników PW, Arch.środ.-Gozd., Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych: tu informacja o ekshumacji dn. 30.10.1947 roku na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli. MPW-kontakt: p. Andrzej Wichowski, siostrzeniec, fotografie i kopie dokumentów udostępnione z archiwum rodzinnego w tym kopia ankiety uczestnika PW, zgłoszenie siostrzeńca Zbigniewa Wiechowskiego, 2000 r.
  Publikacje :
  Zbigniew Wróblewski, Pod komendą Gozdawy: 1 VIII - 4 X 1944, Warszawa 1989, s. 257 (jako Zylak Henryka Barbara); Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, W-wa: PIW 1988; s. 460 (porównaj: Żylakówna Henryka Barbara,z podanym przydziałem jako łączniczka batalionu AK ”Chrobry I").
  Uwagi :
  Urodzona 12 lub 13 października 1926 r. Data urodzenia podana przez matkę 30.04.1945 w Polskim Czerwonym Krzyżu: (prawdopodobnie) 13.10.1926 (data nieczytelna, cyfra "2" przerobiona na "3"). Data urodzenia zapisana w okupacyjnej kennkarcie Henryki - 12.10.1926. Uwaga! w opracowaniach spotykane także inne (błędne) daty urodzenia: 1926-08-13 lub 1925-10-12. Data urodzenia z odpisu skróconego aktu zejścia - 13.10.1926, zgonu - 13.08.1944. W zapisach PCK spotykana także data śmierci 27.08.1944. W opracowaniach spotykany także przydział do batalionu AK ”Chrobry I".
  Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

  Pomóż uzupełnić bazę biogramów

  Fotografia rodzinna wykonana przed Powstaniem, około 1943/1944 roku. Siedzą od lewej: Henryka Barbara Żylak (ciocia ofiarodawcy, Andrzeja Wichowskiego), obok siostra Henryki Wanda Wiechowska z domu Żylak i jej syn Andrzej oraz krewna/ciocia Natalia (nazwisko nieustalone). Za nimi stoi Jerzy Wiechowski, mąż Wandy, ojciec Andrzeja. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Fotografia rodzinna wykonana przed Powstaniem, około 1943/1944 roku. Siedzą od lewej: Henryka Barbara Żylak (ciocia ofiarodawcy, Andrzeja Wichowskiego), obok siostra Henryki Wanda Wiechowska z domu Żylak i jej syn Andrzej oraz krewna/ciocia Natalia (nazwisko nieustalone). Za nimi stoi Jerzy Wiechowski, mąż Wandy, ojciec Andrzeja. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Henryka Barbara Żylak z rodzicami, lata 30-te XX w. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Henryka Barbara Żylak z rodzicami, lata 30-te XX w. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Henryka Żylak "Basia" z koleżanką - lata 40-te XX w. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Henryka Żylak "Basia" z koleżanką - lata 40-te XX w. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment kennkarty (karty tożsamości). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment kennkarty (karty tożsamości). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment kennkarty (karty tożsamości). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment kennkarty (karty tożsamości). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment legitymacji szkolnej (Schülerausweisu). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Dokumenty odnalezione podczas ekshumacji łączniczki "Basi", przekazane rodzinie - fragment legitymacji szkolnej (Schülerausweisu). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Korespondencja Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża do matki, Michaliny Żylak. Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Korespondencja Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża do matki, Michaliny Żylak. Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Odpis skrócony aktu zejścia. W dokumencie data ur. 13.10.1926, data zgonu 13.08.1944. Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Odpis skrócony aktu zejścia. W dokumencie data ur. 13.10.1926, data zgonu 13.08.1944. Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Powązki Wojskowe - Kwatera "Gozdawy", stan mogiły przed renowacją przeprowadzoną w 2018 r.

  Powązki Wojskowe - Kwatera "Gozdawy", stan mogiły przed renowacją przeprowadzoną w 2018 r.

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

  Zaświadczenie z 09.06.1947 roku wystawione przez ZBoWiD matce Henryki, Michalinie Żylak celem uzyskania renty wdowiej (sierocej). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  Zaświadczenie z 09.06.1947 roku wystawione przez ZBoWiD matce Henryki, Michalinie Żylak celem uzyskania renty wdowiej (sierocej). Kserokopia dokumentu z archiwum rodzinnego udostępnił p. Andrzej Wichowski

  źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych: tu informacja o ekshumacji dn. 30.10.1947 roku na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli.

  źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych: tu informacja o ekshumacji dn. 30.10.1947 roku na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli.

  Mur Pamięci przy Muzeum Powstania Warszawskiego

  Mur Pamięci przy Muzeum Powstania Warszawskiego

  Nasz newsletter