Pseudonim
"Irka"
Data urodzenia
1921-05-01
Data śmierci
1944-08-31
Stopień
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 134 Miejsce: 34
Stopień
starszy strzelec podchorąży
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Czesław - Maria
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od jesieni 1939 roku. Była jedną z pierwszych dziewcząt, które znalazły się w tajnej organizacji samokształceniowej PET. Po włączeniu PET-u do Szarych Szeregów była łączniczką por. "Jerzego" (Ryszard Białous) - dowódcy Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej (OS "Wisła" - OS "Jerzy"). Od 1 września 1943 r. w dowództwie 1. kompanii batalionu "Zośka". Jako główna łączniczka ppor. "Maćka" (Maciej Bittner), utrzymywała łączność pomiędzy dowódcą kompanii, a dowódcami plutonów. 20.08.1943 r. jako sanitariuszka brała udział w akcji "Sieczychy", wiosną i latem 1944 r. uczestniczyła w akcji "Par I" w Bazie Leśnej pod Wyszkowem. Ukończyła z wynikiem dobrym Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" w stopniu starszego strzelca podchorążego. Jej mieszkanie, przy ul. Mokotowskiej, służyło jako lokal kontaktowy oraz punkt rozdzielczy prasy. Równocześnie była studentką tajnej medycyny Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego w Warszawie. Przydział w lipcu 1944 r. - Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - pluton żeński "Oleńka" - 2. drużyna.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy
Wola - Kampinos - Żoliborz - kanały - Stare Miasto - ul. Bielańska (przebicie do Śródmieścia). 11 sierpnia 1944 r. wraz z pięcioma żołnierzami (Jerzy Gawin, Andrzej Samsonowicz, Jerzy Rządkowski, Tadeusz Sumiński, Wojciech Markowski) i dwiema sanitariuszkami (Grażyna Zasacka, Stefania Grzeszczak), została odcięta od reszty batalionu przebijającego się z Woli na Stare Miasto. Grupa ta, po stratach, w dniach następnych przeszła z Woli do Kampinosu, stamtąd na Żoliborz, skąd 24 sierpnia przeszła kanałami na Stare Miasto, gdzie połączyła się z macierzystą kompanią "Rudy".
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległa w rejonie ul. Bielańskiej podczas nieudanej próby przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia. Jej ciała nie odnaleziono - symboliczna mogiła znajduje się na Powązkach Wojskowych, obok kwater łączniczek, sanitariuszek i żołnierzy batalionu "Zośka".
Informacje dodatkowe
Jej narzeczony Konrad Okolski ps."Kuba", dowódca plutonu "Felek" w 2. kompanii "Rudy" poległ 11.08.1944 r. na Woli.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory P/4872 i P/8717/16
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram