Pseudonim
"Irka"
Data urodzenia
1920-04-02
Data śmierci
1944-09-24
Stopień
łączniczka
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 142 Miejsce: 31
Stopień
podharcmistrz
Imiona rodziców
Henryk - Janina Kowalska z Benedeków
Udział w wojnie obronnej 1939
Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. pełniła funkcję radiotelegrafistki. Brała też udział w gaszeniu pożarów, ratowaniu zasypanych i przenoszeniu rannych.
Udział w konspiracji 1939-1944
Od końca 1942 r. jeździła jako kurierka AK do Wilna, Lwowa i Lublina. W 1942 r. weszła w skład zespołu kobiecego Organizacji Małego Sabotażu "Wawer", działającego początkowo niezależnie od Okręgu "Południe" (dowodzonego przez Janka Bytnara "Rudego"), a następnie włączonego w jego struktury. W czerwcu 1942 r. aresztowano ją po zdjęciu flagi Czerwonego Krzyża z niemieckiego szpitala. Podczas tej akcji Irena utraciła numerek od roweru i tym tropem dotarło do niej Gestapo. Po badaniach została osadzona w więzieniu kryminalnym przy ulicy Daniłowiczowskiej jako "złodziejka". Zwolniona w sierpniu, niedługo potem ponownie ujęta podczas łapanki ulicznej i umieszczona w obozie przejściowym przy ulicy Skaryszewskiej. Po kilku dniach matce udało się ją wykupić za sznur korali. Od marca 1944 r. Komendantka dziewcząt w tzw. "nowych Grupach Szturmowych". Od lipca 1944 r. pełniła funkcję łączniczki w dowództwie batalionie "Zośka".
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" (do oddziału dołączyła 5 września 1944) - 2. kompania "Rudy".
Szlak bojowy
Śródmieście - Górny Czerniaków. 5.09.1944 r. w piwnicy przy Hożej 15 poślubiła "Jasia Czarnego" (Jan Wuttke, komendant "nowych GS", poległ 19.09.1944 r. na ul. Wilanowskiej). Po ślubie, wraz z mężem dołączyła do baonu "Zośka", z którym przeszła na Górny Czerniaków. Przyjęta w skład jedynej wówczas w baonie "Zośka" kompanii - "Rudy".
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jej siostra Maria była sanitariuszką w 3. kompanii "Giewonta" batalionu "Zośka"; poległa 31.08.1944 r. na Starym Mieście.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Wzięta do niewoli 23 września 1944 r., prawdopodobnie rozstrzelana w grupie sześciu sanitariuszek i łączniczek następnego dnia na Woli, w rejonie kościoła św. Wojciecha przy ul. Wolskiej (figuruje na liście poległych 3. kompanii "Giewonta", ale ta kompania została zniszczona już na Starym Mieście).
Miejsce pochówku
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Informacje dodatkowe
Rodzice: matka - Janina z Benedeków Kowalska była absolwentką Instytutu Biologiczno-Botanicznego Uniwersytetu Lwowskiego, ojciec Henryk Kowalski był inżynierem teletechnikiem, pracownikiem Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram