Pseudonim
"Gencjana"
Data urodzenia
1917-05-27
Data śmierci
1978-10-26
Stopień
-
Miejsce urodzenia
Dańdówka powiat będziński
Imiona rodziców
Tadeusz - Leontyna z domu Ostrowska
Praca w czasie okupacji
Od 1940 roku do wybuchu Powstania pracowała jako kreślarka w Biurze Projektów Elektrowni Okręgu Warszawa (Elektrownia Pruszków z siedzibą dyrekcji w Warszawie)
Udział w konspiracji 1939-1944
Okręg Warszawski Armii Krajowej - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - dowódca: porucznik Zygmunt Wierzbowski „Konar” (1904-2002). Według oświadczenia Tadeusza Rzymskiego ps. „Blondyn” Izabela Piasecka należała do Armii Krajowej od dnia 15 lutego 1942 roku - Oddziały WSOP - Elektrownia Pruszków z siedzibą w Warszawie - Plac Napoleona - gmach „Prudentialu". Wraz z Tadeuszem Rzymskim pracowała w grupie łączników i kolporterów prasy konspiracyjnej pod dowództwem inż. Zygmunta Wierzbowskiego „Konar” oraz Kazimierza Snopka. Do dnia 28.07.1944 r. pracowała jako maszynistka, do zadań której należało przygotowanie matryc wojskowych na powielacz z codziennych nasłuchów radiowych oraz instrukcji wojskowych dla szkół podchorążych. Dodatkowo od roku 1944 wraz z Rzymskim pełniła funkcję łącznika do dowódcy Elektrowni Miejskiej Powiśle - kpt. inż. Stanisława Skibniewskiego ps. „Cubryna”, „Nelson” (zgrupowanie WSOP N-9215).
Godzina "W"
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ją w biurze Elektrowni, które mieściło się w budynku Prudentialu przy pl. Napoleona (późniejszy Hotel "Warszawa").
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - przydział niepotwierdzony
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odniesione rany
Zasypana i ranna podczas bombardowana - ul. Szpitalna. Doznała wówczas wstrząśnienia mózgu.
Losy po Powstaniu
Wyszła z miasta z ludnością cywilną, drogą przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121). Dzięki pomocy koleżanki, będącej wówczas pielęgniarką PCK na terenie obozu, została wyprowadzona poza teren Dulagu. Na kilka tygodni zatrzymała się tymczasowo u znajomych z elektrowni mieszkających w domu w Łomiankach, a następnie wyjechała do rodziców do Zakopanego. Od grudnia 1944 roku była zatrudniona w biurach rozliczeniowych w Zakopanem, a od roku 1949 w Profilaktycznych Domach Zdrowia. Do końca życia mieszkała w Zakopanem. Zmarła 26.10.1978 r.
Nazwisko po mężu
Chlebińska
Informacje dodatkowe
Elektrownia pruszkowska w czasie okupacji niemieckiej stanowiła ważny ośrodek pracy konspiracyjnej. Ogromną zasługą tego zakładu było zatrudnienie znacznej liczby osób zajmujących wysokie funkcje w polskim Podziemiu. Należeli do nich m.in. komendant 6 Rejonu AK mjr Edmund Rzewuski ps. "Paweł" oraz Henryka Zdanowska ps. "Barbara".
Źródła
MPW-kontakt/Pokój Kombatanta. MPW-teczka: kopia oświadczeń świadków dla ZBoWiD dotyczących działalności konspiracyjnej Izabeli Piaseckiej, oświadczenie Izabeli Chlebińskiej z domu Piaseckiej dotyczące okresu Powstania Warszawskiego oraz przebiegu pracy w latach 1940-1949 (dokument datowany na 25-01-1977). Prezentowane w biogramie zdjęcia i dokumenty pochodzą z archiwum rodzinnego p. Jerzego Chlebińskiego. Pseudonim Izabeli przytaczany przez Tadeusza Rzymskiego „Blondyna” oraz Henrykę Zdanowską „Barbarę" - ”Gencjana".
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram