Powrót do biogramów

Jacek
Bętkowski

Pseudonim
"Topór"
Data urodzenia
1904-06-18
Data śmierci
1980-04-17
Stopień
dowódca odcinka - pułku
Stopień
cichociemny - podpułkownik piechoty służby stałej
Numer legitymacji AK
114803
Miejsce urodzenia
Wadowice
Imiona rodziców
Stanisław - Honorata Nowińska
Służba wojskowa do 1939 r.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 30-tych oficer 5. pułku strzelców podhalańskich
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Dowódca 1. kompanii 5. pułku strzelców podhalańskich. Internowany przez Sowietów.
Służba wojskowa 1941-1944
Do porozumienia Sikorski-Majski przebywał w sowieckim gulagu. Od września 1941 r. w Armii Polskiej w ZSRR. - dowódca III batalionu 16. pułku piechoty 6. Dywizji Piechoty, następnie dowódca III batalionu 14. pułku piechoty 5. Dywizji Piechoty. Od sierpnia 1942 r. dowódca 14. batalionu strzelców Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie. Zgłosił akces powrotu do kraju i walki w szeregach Armii Krajowej. We Włoszech przeszkolony w dywersji. Zaprzysiężony na rotę AK 14.02.1944 r.
Nazwisko konspiracyjne
Józef Grabowski
Pseudonimy
"Topór 2", "Topór"
Udział w konspiracji 1939-1944
Cichociemny, zrzucony do kraju w nocy 30/31.07.1944 r. w ramach operacji lotniczej "Jacek 1". Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Solnica" - 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego. Skoczkowie do stolicy dotarli 1 sierpnia. Za względu na uruchomioną w Warszawie operację "Burza" przydziału nie zdołał otrzymać.
Adres przed Powstaniem
Warszawa ul. Natolińska 5
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek taktyczny "Topór" - dowódca odcinka
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944)
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 72. pułk piechoty - dowódca pułku
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
225351
Losy po wojnie
Od grudnia 1945 r. ponownie dowódca 14. baonu strzelców w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Pozostał na emigracji.
Miejsce śmierci
Londyn
Miejsce pochówku
Radom
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram