Pseudonim:
"Jaga"
Data urodzenia:
1889-11-13
Data śmierci:
1944-08-07
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 157 Miejsce: 10
Miejsce urodzenia:
Twer (Rosja)
Imiona rodziców:
Stanisław - Leontyna z domu Kraszewska
Wykształcenie i działalność harcerska:
Od 1908 studiowała we Lwowie i tam w 1911 zetknęła się po raz pierwszy ze skautingiem żeńskim. Pracując jako nauczycielka rozpoczęła już w 1911 organizację dziewczęcych drużyn skautowych w Małopolsce. W 1912 została komendantką drużyn żeńskich, objęła też po Oldze Drahonowskiej III Lwowską Drużynę Skautową im. Emilii Plater. Przed wybuchem I wojny światowej organizowała żeńskie drużyny w Wilnie, Poznaniu, Warszawie, organizowała żeńskie kursy skautowe. W latach 1915–1918 przebywała w Moskwie, organizowała tam (kontynuując studia z zakresu fizyki) polskie drużyny na wychodźstwie. Po powrocie do kraju weszła w 1919 w skład pierwszego Naczelnictwa ZHP. W latach dwudziestych była dwukrotnie komendantką Chorągwi Warszawskiej Harcerek, a także w latach 1926-1927 pełniła funkcję Naczelniczki Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP. W 1928 była komendantką II Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek. W 1934 roku uczestniczyła w VIII Światowej konferencji WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek, ang. World Association of Girl Guides and Girl Scouts) w Szwajcarii.
Udział w konspiracji 1939 -1944:
W konspiracji w ZWZ- AK, tajnie działała w harcerstwie. Od jesieni 1942 roku zastępczyni Marii Wittekówny ps. "Mira", komendantki WSK - przydział: Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział I (Organizacyjny) - Wojskowa Służba Kobiet ("WSK", "Spółdzielnia", "Czytelnia"). Od wiosny 1944 roku w podwydziale Pomocy Żołnierzowi BiP KG.
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział I (Organizacyjny) - WSK (Wojskowa Służba Kobiet)
Szlak bojowy:
Mokotów
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Jej brat, dr Adolf Falkowski (1886-1963) podczas Powstania Warszawskiego był organizatorem i komendantem szpitala św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12, a następnie komendantem Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy ul. Długiej 7 (Pałac Raczyńskich).
Miejsce śmierci:
Al. Niepodległości 223 - zamordowana przez żołnierzy brygady RONA (SS-Sturmbrigade „RONA”).
Miejsce pochówku:
Warszawa. Pochowana została w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach kw. 27 A - tuje - grób 1
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fot. portretowa - MPW-IK/3016
Publikacje :
Marek Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, s. 431-432, Andrzej Krzysztof Kunert: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1945 T.2. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987, s. 51–52, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Towarzystwo Miłośników Historii. Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, s. 388
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jadwiga Falkowska "Jaga" WSK. Fot. Wikipedia

Jadwiga Falkowska "Jaga" WSK. Fot. Wikipedia

Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania warszawskiego, sygn. MPW-IK/3016

Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania warszawskiego, sygn. MPW-IK/3016

Grób Jadwigi Falkowskiej na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. Wikipedia

Grób Jadwigi Falkowskiej na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. Wikipedia

Nasz newsletter