Pseudonim:
"Korczak"
Data urodzenia:
1898-04-11
Data śmierci:
1979-08-24
Funkcja:
lekarz
Stopień:
major
Miejsce urodzenia:
Domanowo (pow. Bielsk Podlaski)
Imiona rodziców :
Piotr - Maria z domu Stankiewicz
Harcerstwo:
Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego na Rusi, dowodził drużyną harcerską w Kursku i uczestniczył w tajnym Zjeździe Harcerstwa Polskiego w Charkowie w dniach 20-21.11.1916 r.
Wykształcenie i praca zawodowa do 1939 r. :
Naukę rozpoczął w Grodnie, następnie uczęszczał do gimnazjum w Kursku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ukończył w Warszawie Szkołę Podchorążych i Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1929 r. Wykładał w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, a potem piastował wiele kierowniczych stanowisk w Szpitalu Okręgowym, Wydziale Szpitalnictwa, Departamencie Służby Zdrowia i Spraw Wojskowych.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od jesieni 1939 roku. Przydział: Obszar Warszawski Armii Krajowej - sztab - Szefostwo sanitariatu
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - początkowo pracował w punkcie sanitarnym przy ul. Elektoralnej 18/20 i w Szpitalu Maltańskim przy ul. Senatorskiej 42, na Starym Mieście: szpital Jana Bożego, Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 przy ul. Długiej 7
Szlak bojowy :
Śródmieście Północ - Stare Miasto
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Jego młodszy brat - por. Tadeusz Mockałło był lekarzem kompanii B-2 w Pułku AK "Baszta" na Mokotowie.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony w Oflagu II C Woldenberg
Numer jeniecki:
101456
Losy po wojnie:
Po powrocie z niewoli w 1945 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w Szpitalu Zakaźnym w Zbąszynku, jednak wkrótce zdecydował się na powrót do Warszawy, gdzie włączył się do odbudowy zniszczonej na skutek wojny służby zdrowia. Specjalista radiolog. Do 1948 r. był naczelnikiem wydziału w Ministerstwie Zdrowia, następnie kierował działem Stołecznej Stacji Krwiodawstwa, a od 1951 r. pracowniami radiologicznymi w szpitalach psychiatrycznych i w szpitalu chirurgii urazowej. Od 1955 roku żonaty z Katarzyną Piwnicką. W latach 1957-1963 kierował pracownią radiologiczną w Okręgowej Przychodni Lekarskiej. W 1963 r. przeszedł na emeryturę.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Krzyż Za Obronę Mienia Polskiego w Rosji 1915-1920, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (II RP), Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości (II RP), Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie cywilne, II RP), Odznaka 18. Pułku Artylerii Lekkiej (18 pal), Odznaka Honorowa za Ofiarą Pracę - 9 XII 1931 (II RP - II powszechny spis ludności) i inne.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 189, rząd 2, grób 27.
Informacje dodatkowe:
Urodził się w 1898 r. w rodzinie inteligenckiej, jako pierwsze z dziesięciorga dzieci. Matka Maria ze Stankiewiczów była śpiewaczką, ojciec Piotr organistą (w 1920 r. Piotr Mockałło zmarł na tyfus). W czasie okupacji dr Mockałło ratował chorych, pomagał zdrowym, wydostawał z getta licznych Żydów.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Polski Czerwony Krzyż, archiwum rodzinne p. Witolda Mockałło, bratanka Powstańca w tym zaświadczenie Jana Malewicza z dn. 20.12.1931 r. dotyczące udziału w działalności harcerskiej przed 1918 rokiem.
Publikacje :
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2004 z przydziałem Komenda Główna Armii Krajowej - Szefostwo Służby Zdrowia. Artykuły: Pro Memoria: dr med. Jan Cyryl Mockałło (1898-1979) w: „Miesięcznik OIL w Warszawie PULS” - biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Data wydania nieznana. Jolanta Zaręba-Wronkowska, Jan Cyryl Mockałło. Wspomnienie w stulecie urodzin, Gazeta Stoleczna, 30.03.1998 , "Szkoła Podchorążych Sanitarnych" wyd. Instytut gen. Sikorskiego w Londynie - wymieniony na liście kawalerów VM.
Uwagi:
Spotykana kolejność imion zarówno Cyryl Jan Mockałło, jak też Jan Cyryl Mockałło. Na tablicy epitafijnej oraz w zapisach PCK - Jan Mockałło.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Lida, 1932 rok.  Maria Mockałło ze Stankiewiczów z synami,  siedzą: Jan Cyryl Mockałło, Maria Mockałło z d. Stankiewicz, Kazimierz Mockałło (z prawej), za nimi stoją od lewej: Zygmunt, Stanisław, Tadeusz, Zenon i Piotr. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił  p. Witold Mockałło, syn Tadeusza. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Lida, 1932 rok. Maria Mockałło ze Stankiewiczów z synami, siedzą: Jan Cyryl Mockałło, Maria Mockałło z d. Stankiewicz, Kazimierz Mockałło (z prawej), za nimi stoją od lewej: Zygmunt, Stanisław, Tadeusz, Zenon i Piotr. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił p. Witold Mockałło, syn Tadeusza. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Jan Cyryl Mockałło. Lata 30-te XX w. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił  p. Witold Mockałło, bratanek. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Jan Cyryl Mockałło. Lata 30-te XX w. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił p. Witold Mockałło, bratanek. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Jan Cyryl Mockałło. Lata 30-te XX w. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił  p. Witold Mockałło, bratanek. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Jan Cyryl Mockałło. Lata 30-te XX w. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych, udostępnił p. Witold Mockałło, bratanek. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2022 r.

Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan nadesłał pan Witold Mockałło, bratanek Powstańca

Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan nadesłał pan Witold Mockałło, bratanek Powstańca

Odznaczenia Jana Cyryla Mockałło. Na zdjęciu widoczne  m. in. Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Krzyż Za Obronę Mienia Polskiego w Rosji 1915-1920, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (II RP),  Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości (II RP), Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie cywilne, II RP),  Odznaka  18. Pułku Artylerii Lekkiej (18 pal), Odznaka Honorowa za Ofiarą Pracę  - 9 XII 1931 (II RP - II powszechny spis ludności) i inne. Pamiątki ze zbiorów rodzinnych, fot. nadesłał p. Witold Mockałło

Odznaczenia Jana Cyryla Mockałło. Na zdjęciu widoczne m. in. Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Krzyż Za Obronę Mienia Polskiego w Rosji 1915-1920, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (II RP), Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości (II RP), Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie cywilne, II RP), Odznaka 18. Pułku Artylerii Lekkiej (18 pal), Odznaka Honorowa za Ofiarą Pracę - 9 XII 1931 (II RP - II powszechny spis ludności) i inne. Pamiątki ze zbiorów rodzinnych, fot. nadesłał p. Witold Mockałło

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter