Pseudonim:
"Mohort"
Data urodzenia:
1909-03-24
Data śmierci:
1944-09-19
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 142 Miejsce: 7
Stopień:
plutonowy podchorąży - podporucznik czasu wojny
Miejsce urodzenia:
Skierniewice
Imiona rodziców:
Piotr - Stanisława z domu Ścisłowska
Wykształcenie:
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie - Wydział Prawa
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Centrala Zaopatrzenia Terenu (CZT - "Czata")
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Adama Naruszewicza
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - pluton gospodarczy
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków - przeprawa przez Wisłę (14/15.09.1944)- Saska Kępą - przeprawa przez Wisłę (15/16.09.1944) - Górny Czerniaków. 14 września 1944 r. wraz ze strz. "Trzciną" (Tadeusz Trzciński) na rozkaz dowództwa przeprawił się na prawy brzeg Wisły w celu poinformowania sztabu sowieckiego o sytuacji w powstańczej Warszawie. Po rozmowach w sztabie w nocy powrócił na warszawski brzeg.
Odznaczenia:
Wniosek odznaczeniowy Krzyżem Walecznych z dnia 4.09.1944 r podpisany przez dowódcę batalionu mjr. "Witolda" (Tadeusz Runge) z uzasadnieniem: "Jako z-ca kwatermistrza , mimo silnego ognia npla. ewakuował żywność ze Stawek."
Awanse:
Wniosek awansowy do stopnia podporucznika czasu wojny z 4.09.1944 r.
Miejsce śmierci:
Poległ na ul. Solec 51
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Prezentowane w biogramie skany zdjęć i dokumentów pochodzą ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej. Zobacz także: relacja Marcina Wiecierzyńskiego “Ryś II” z 1959 r . dotycząca śmierci "Mohorta", dokumentacja ZBoWiD, obecnie w zasobie AAN
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Jan Dąbrowski "Mohort" (1909-1944). Fot. archiwum rodzinne

ppor. Jan Dąbrowski "Mohort" (1909-1944). Fot. archiwum rodzinne

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Z żoną i córką. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Z żoną i córką. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Bojanowskiej, córki "Mohorta"

Ze zbiorów rodzinnych

Ze zbiorów rodzinnych

Ze zbiorów rodzinnych

Ze zbiorów rodzinnych

Nasz newsletter