Pseudonim:
"Chmielewski", "Jan"
Data urodzenia:
1902-02-27
Data śmierci:
1969-02-18
Funkcja:
redaktor
Przybrane nazwisko / kryptonim literacki :
Jan Chmielewski
Miejsce urodzenia:
Skierniewice
Imiona rodziców:
Franciszek - Antonina z domu Mikuczewska
Okres I wojny światowej :
W 1915 wraz z rodzicami ewakuowany do Moskwy
Wykształcenie i działalność harcerska:
Członek tajnego skautingu. Uczył się w założonej przez Władysława Giżyckiego Szkole Realnej Komitetu Polskiego w Moskwie (w 1918 przeniesionej do Warszawy jako późniejsze Gimnazjum W. Giżyckiego). W gimnazjum kontynuował działalność w harcerstwie: w latach 1921-22 jako drużynowy w 11. Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na prawnicze na WWP w Warszawie.
Udział w wojnie polsko - bolszewickiej :
W 1920 r. wziął udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej.
Działalność do 1939 r. :
W 1932 r. został sekretarzem Rady Naczelnej Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia”, powołanej z inicjatywy Adama Skwarczyńskiego. Jej celem było powstrzymanie rosnących wpływów ruchu narodowego wśród młodzieży szkół średnich, jej konsolidacja w duchu „wychowania państwowego” oraz przygotowanie do udziału w akademickiej organizacji „Legion Młodych”2. Idee głoszone przez „Jutro Pracy” znalazły uznanie jednej z czołowych postaci obozu sanacyjnego – Walerego Sławka, pełniącego funkcję prezesa Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Hoppe został nawet osobistym sekretarzem pułkownika oraz kierownikiem referatu społecznego BBWR. Dzięki jego poparciu, w wyborach z 1935 r. grupa „Jutro Pracy” wprowadziła do Sejmu 16 posłów. W latach 1935-38 Hoppe pełnił mandat poselski, sprawując przy tym eksponowane funkcje sekretarza Prezydium Sejmu oraz Komisji Prawniczej.
Udział w konspiracji 1939 - 1944:
W okresie okupacji pracował pod przybranym nazwiskiem w Miejskim Biurze Dzielnicowym Warszawa-Północ. W październiku 1939 współorganizator, następnie komendant główny organizacji konspiracyjnej "Warszawianka" a po jej połączeniu w czerwcu 1940 z dwoma innymi organizacjami i utworzeniu "Unii" - jej wiceprezes. W lutym 1943 podpisał umowę połączeniową "Unii" z SP, został wówczas wiceprezesem SP, później był także kierownikiem Komisji Prasowo-Propagandowej i redaktorem organów prasowych SP: "Reforma" i "Naród". Członek Komisji Opiniodawczej przy Departamencie Informacji i Prasy w Delegaturze Rządu na Kraj. Inicjator powstania niezależnego Instytutu Wydawniczego, zajmującego się skupowaniem dzieł literackich tworzonych w czasie okupacji.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Grupa Bojowa "Krybar" - komórka BIP (Biuro Informacji i Propagandy) - redaktor "Kuriera Stołecznego" (centralnego organu SP) oraz współpracownik pisma "Barykada Powiśla". Następnie w Podobwodzie "Sławbor"
Dzielnica:
Powiśle - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po powstaniu kontynuował działalność w SP.
Represje w okresie stalinowskim:
Aresztowany 08.03.1945 przez NKWD i wywieziony do ZSRR, powrócił w listopadzie 1947. Pracował w "Tygodniku Handlowym" i działał w akcji samopomocowej, prowadzonej w Warszawie przez nielegalne SP. Aresztowany 18.02.1949, sądzony w procesie kierownictwa tajnego SP, skazany 6.04.1951 przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie na dożywotnie więzienie. Zwolniony w 1956, zrehabilitowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy z 7.07.1958.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach - pochowany w kwaterze "Gustaw-Harnaś"
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Biblioteka Sejmowa - biogram Jana Hoppe - bs.sejm.gov.pl
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jan Hoppe (1902-1969). Fot.  ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jan Hoppe (1902-1969). Fot. ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Nasz newsletter