Pseudonim
"Turowicz"
Data urodzenia
1888-06-26
Data śmierci
1945-02-03
Stopień
-
Stopień
podpułkownik (1925) - pułkownik czasu wojny (1944?)
Miejsce urodzenia
Zakopane
Przebieg służby wojskowej
Podczas I wojny światowej służył w szeregach c. i k. armii (cesarska i królewska Armia Austro-Węgier). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego dekretem z 3 kwietnia 1919 z zatwierdzeniem posiadanego stopnia podporucznika ze starszeństwem z 1 lipca 1915.Otrzymał przydział z dniem 1 listopada 1918 do 20 Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu kapitana w szeregach 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. Przeniesiony do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich (garnizon Bielsko), w którym w 1923 - 1924 r. był dowódcą III batalionu stacjonującego w Cieszynie. W 1928 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 77 Pułku Piechoty (garnizon Nowa Wilejka). W 1932 sprawował stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień Kamionka Strumiłowa. Latem 1939, w obliczu zagrożenia wybuchem konfliktu zbrojnego, brał udział w przygotowywaniu umocnień w gminie Jeleśnia.
Udział w konspiracji 1939-1944
Członek O.W. Z.P.N. "Miecz i Pług” (Organizacja Wojskowa - Zbrojne Pogotowie Narodu), kierownik organizacji wojskowej w Krakowie. Od lutego 1944 pełnił funkcję komendanta Armii Podziemnej Ruchu „Miecz i Pług” (funkcjonował pod pseudonimami „Turowicz”, „Jasiek”, „Światowid”). W połowie 1944 występując w stopniu pułkownika czasu wojny ze strony „MiP” podpisał dokument potwierdzający scalenie połączonych NSZ i „Miecz i Pług” z Armią Krajową.
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Kraków - Łagiewniki
Oddział
Uczestnik Powstania Warszawskiego [?] - brak bliższych informacji na temat przydziału
Losy po Powstaniu
Aresztowany w Warszawie przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, numer więźnia 106442.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Zmarł wiosną 1945 r. w obozie zagłady w Dachau k. München
Awanse
Awansowany do stopnia majora piechoty ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Awansowany do stopnia podpułkownika piechoty z 1 lipca 1925
Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości
Źródła
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne wnuczki, p. Anny Calikowskiej
Publikacje
Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau, 1946
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram