Pseudonim
"Jaś"
Data urodzenia
1921-11-16
Data śmierci
1944-08-28
Stopień
dowódca plutonu
Stopień
podporucznik
Miejsce urodzenia
Wilno
Imiona rodziców
... - Paulina
Udział w konspiracji 1939-1944
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”. 23 sierpnia objął dowodzenie plutonem po poległym tego dnia ppor. "Małym Jędrku"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ w pod gruzami kwater batalionu przy ul. Franciszkańskiej 12
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego brat Wojciech ps. "Michał" był żołnierzem tego samego plutonu. Poległ 13 września 1944 r. na Czerniakowie
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram