Pseudonim:
"Orzyc"
Data urodzenia:
1887-07-22
Data śmierci:
1953-02-19
Funkcja:
-
Stopień:
kapitan służby stałej piechoty
Miejsce urodzenia:
Zawady - powiat makowski
Imiona rodziców:
Franciszek - Wanda z Szaniawskich
Wykształcenie:
Szkoła Handlowa E. Rontalera w Warszawie, Akademia Handlowa w Hamburgu z dyplomem ukończenia w 1908 roku. Pobyt w Paryżu, praktyka rolna w majątku w Lubartowie.
Służba wojskowa do 1939 r.:
9 stycznia 1917 roku wstąpił do 1 pułku ułanów Legionów Polskich - 1. szwadron - I pluton. Po internowaniu w Szczypiornie i Łomży podjął służbę w Polskich Siłach Zbrojnych, doskonaląc swoje umiejętności wojskowe w Szkole Podchorążych w Ostrowiu (10.02.1918 -1.05.1918 - kursy w Zegrzu i Ostrowie). 14.3.1919 r. mianowany podporucznikiem. W okresie 1-15.05.1918 - służy w 1 pułku piechoty (Polskie Siły Zbrojne) w Ostrowiu - szeregowiec. 15.05.1918-9.11.1918 - kadet w szkole podchorążych w Ostrowiu. W latach 1918 -1919 uczestniczył w zajęciu Cytadeli Warszawskiej, a następnie jako dowódca plutonu 2. pułku piechoty - w walkach na froncie ukraińskim, gdzie w trakcie bitwy pod Skniłowem utracił lewą rękę. Po rekonwalescencji w szpitalu Czerwonego Krzyża we Lwowie 10.10.1919 r. powraca w szeregi 8. p.p. Legionów, jako oficer ordynansowy i wywiadowczy przy Sztabie Pułku. W 1920 r. jako adiutant, oficer ordynansowy i wywiadowczy uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w składzie 8 pp. Legionów (walki nad Berezyną, Dokszycami i Dołginowem). W okresie 19.06.1920-1.09.1920 r. był dowódcą konnych wywiadowców przy Sztabie 9 p.p. Leg. W okresie 1.09.1920 -17.09.1920 był adiutantem w 9 p.p. Walczył pod Brześciem Litewskim, Kamieńcem Litewskim i Świsłoczą. Za udział w działaniach wojennych odznaczony dwukrotnym Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości. Od 18.09.1920 roku służył w charakterze referenta Naczelnego Dowództwa - Oddział V, następnie adiutanta zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (15.02.1921-7.06.1921). W okresie 8.06.1921-19.01.1928 był referentem Sztabu Generalnego - Oddział III. Dnia 19.03.1928 roku został awansowany na stopień kapitana Wojska Polskiego. W 1933 roku przeszedł w stan spoczynku.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Oficer Armii Krajowej pod pseudonimem "Orzyc" (nazwa rzeki przepływającej przez rodzinny majątek). Jego przydział nie został ustalony.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód Śródmieście - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek wschodni (zgrupowanie) "Bogumił" - sztab - kwatermistrzostwo - oficer żywnościowy - oficer płatnik - oficer ewidencyjny - oficer techniczny
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki:
225185
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu przez wojska alianckie znalazł się w oddziałach II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - dwukrotnie (Ministerstwo Spraw Wojskowych 753/22 S.M.I), Medal Niepodległości, Medal Pamiątkowy "Za Wojnę 1918-1921", Medal Republiki Łotewskiej "Par Latviju", Odznaka Honorowa "Orlęta" -za udział w walkach w obronie Lwowa, Pochwały: Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, Patent nr 203 DOK nr I. Warszawa, Rozkazy: Nr 94/24 podany przez dowództwo 8 p.p. Leg. dnia 20.1.20 oraz 6.5.20 do odznaczenia Orderem Virtuti Militari.
Miejsce śmierci:
Liverpool
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Koniec lat 20-tych - Jan Łysiński w siedzibie Sztabu Generalnego WP

Koniec lat 20-tych - Jan Łysiński w siedzibie Sztabu Generalnego WP

Włochy - grota Castellano, rok 1945. Jan Łysiński (pierwszy z lewej) z kolegami z II Korpusu Polskiego

Włochy - grota Castellano, rok 1945. Jan Łysiński (pierwszy z lewej) z kolegami z II Korpusu Polskiego

Jan Łysiński po wojnie

Jan Łysiński po wojnie

Grób Jana Łysińskiego na cmentarzu w Liverpool

Grób Jana Łysińskiego na cmentarzu w Liverpool

Nasz newsletter