Pseudonim:
"Orzeł"
Data urodzenia:
1925-06-25
Data śmierci:
2013-07-28
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Pruszków
Imiona rodziców:
Adam - Bronisława z domu Laskowska
Wykształcenie:
Szkołę Powszechną ukończył w 1939 r. w Pruszkowie. W klasach VI i VII należał do ZHP i do modelarnii. W 1939 r. został przyjęty do Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Pruszkowie. Po jej ukończeniu i złożeniu egzaminów uzyskał dyplom czeladnika rzemiosła tokarskiego. Władze niemieckie zaraz po ukończeniu szkoły skierowały go przymusowo do pracy w Fabryce Obrabiarek i Narzędzi w Pruszkowie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od października 1941 r. do stycznia 1945 r. działał w konspiracji, kolejno w Służbie Zwycięstwu Polsce, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Od stycznia 1943 r. był żołnierzem w plutonie ppor. „Orlika”. Przydział : VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 6 Rejon "Helenów" (Pruszków) - pluton dyspozycyjny pchor. "Orlika" (Tadeusz Nowicki)
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" - kompania lotnicza por. "Lawy" (Tadeusz Gaworski) - pluton por. "Orlika".
Szlak bojowy:
Pruszków - Ostoja - Sękocin - Kampinos - kielecczyzna. W Powstaniu Warszawskim uczestniczył od 1 sierpnia 1944 r. Początkowo brał udział w rejonie Pruszków-Ostoja: w akcjach zdobywania broni, w lasach chlebowskich, sękocińskich, akcja Paszków ( był świadkiem jak zginęli dowódcy sztabu Hermann Göring). Od 17 sierpnia 1944 służba ubezpieczająca na palcówkach, walki i zasadzki na okupantów w ramach Grupy Kampinos AK - batalion mjra „Korwina”, kompania por. „Nowiny” . Od 7.10.1944 r. żołnierz kompanii lotniczej do zadań specjalnych por. „Lawy” (T. Gaworski) - odbieranie zrzutów broni dla powstańców warszawskich. Walki: Pilaszków, Zaborówek. 28 września 1944 r. wymarsz z kompanią por. „Lawy” z Puszczy Kampinoskiej do Gór Świętokrzyskich. Udział w całodziennej bitwie w Lasach Brudzewickich dnia 4 października 1944 r. (7 kolegów zabitych, 8 rannych). 8 października kompania zostaje rozformowana.
Awanse:
Awansowany 29 września 1944 r. do stopnia kaprala.
Losy po Powstaniu:
15.10.1944 r. powraca do Pruszkowa i przechodzi do konspiracji. Zostaje wysłany przez Tadeusza Nowickiego "Orlika" do Łodzi z zadaniem dostarczenia informacji na temat tamtejszego lotniska. Od października 1944 r. pracuje w Fabryce „St. Majewski w Pruszkowie”.
Losy po wojnie:
W latach 1945-1946 uczęszcza do Liceum Matematyczno-Fizycznego w Pruszkowie, gdzie uzyskuje świadectwo dojrzałości. 23.10.1946 r. przyjęty w poczet studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Wydział Teologii Katolickiej, który ukończył w 1951 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 grudnia 1951 z rąk Kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz-prefekt w Goszczynie, Karczewie, Radzyminie, Warszawie-Radości i Aninie. Proboszcz parafii Lewiczyn, Białej Rawskiej i Pniewniku. Od sierpnia 1991 roku mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Warszawie, a następnie - aż do śmierci - w Otwocku. Pogrzeb ks. Makowskiego odbył się w Lewiczynie, 2 sierpnia 2013 roku w sanktuarium MB Lewiczyńskiej
Odznaczenia:
Medal Wojska Nr 39749, dnia 15 VIII 1948, Krzyż Walecznych Nr 36486, dnia 30 XII 1949, Krzyż Armii Krajowej Nr 36996, dnia 17 IX 1986, Warszawski Krzyż Powstańczy Nr 6-82-109K, dnia 13 I 1982, Odznaka Partyzancka Nr 87 nadana przez Naczelnego Dowódcę „Szymona” (J. Krzyczkowskiego), Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, Nr I/23/09/128, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość Nr 2336/BR/266, dnia 15 XII 1995, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Nr 4-2009-30, dnia 9 I 2009. 17 listopada 2000 roku awansowany do stopnia podporucznika, a 28 maja 2008 r. - mianowany porucznikiem
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter