Pseudonim:
"Ostrowski"
Data urodzenia:
1910-11-24
Data śmierci:
1944-08-05
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 201 Miejsce: 49
Stopień:
porucznik
Miejsce urodzenia:
Wiszniów pow. Hrubieszów
Przybrane nazwiska:
Adam Gałązka, Stanisław Kowalski, Józef Ostrowski, Jan Retko "Klemens"
Imiona rodziców:
Bazyli - Katarzyna z domu Waszczuk
Wykształcenie:
Od 1925 roku uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim początkowo w Turkowicach, a następnie - od 1929 roku W Chełmie Lubelskim. W czerwcu 1939 roku otrzymał dyplom nauczyciela szkół powszechnych. Pracując jako nauczyciel jednocześnie od października 1937 roku studiował na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
Praca przed wojną:
Szkoła Powszechna w Warszawicach powiat Garwolin.
Przebieg służby wojskowej:
Służbę wojskową odbył w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Cieszynie (w okresie od sierpnia 1931 roku do czerwca 1932)
Udział w wojnie obronnej 1939:
Uczestnik kampanii wrześniowej - brak bliższych informacji na temat przydziału.
Początki okupacji niemieckiej i pobyt w obozie Auschwitz:
Początkowo nadal pracował jako nauczyciel w Warszawicach. Brał udział w tworzeniu konspiracji na ziemi garwolińskiej (brak bliższych danych, być może w organizacji "Muszkieterzy"), jednak jako długoletni nauczyciel był zbyt znany na tym terenie, by móc bezpiecznie kontynuować działalność konspiracyjną. We wrześniu 1940 roku wyjechał więc do Warszawy z dokumentami wystawionymi na konspiracyjne nazwisko Jan Retko. Aresztowany już pierwszej nocy po przybyciu do Warszawy podczas łapanki 21.09.1940 r. Wywieziony został do obozu koncentracyjnego Auschwitz, numer więźnia 5430. W Auschwitz skierowany został do pracy w magazynie żywnościowym. W czasie pobytu w obozie włączył się do działalności tajnego Związku Organizacji Wojskowej utworzonego w październiku 1940 r. na terenie obozu przez por. Witolda Pileckiego i jesienią 1941 roku podporządkowanego ZWZ. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku wraz z dwójką towarzyszy - por. Witoldem Pileckim i Edwardem Ciesielskim zbiegł z obozu. Okres kwarantanny przebyli w Bochni i Wiśniczu. W czerwcu 1943 roku Jan Redzej spisał swoją relację z pobytu w Oświęcimiu (KL Auschwitz) - relacja przechowywana do dnia dzisiejszego w zbiorach rodziny. W sierpniu 1943 roku Witold Pilecki powrócił do Warszawy w towarzystwie siostry Jana Redzeja - Bronisławy ps. "Fruzia", natomiast Jan przyjechał do Warszawy we wrześniu 1943. Dysponował dwoma kompletami dokumentów na nazwiska Adam Gałązka i Stanisław Kowalski.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy)
    We wrześniu 1943 roku wszedł do komórki więziennej ("Kratka") referatu 998 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK pod pseudonimem "Klemens". Po aresztowaniu Jerzego Stiasnego (Jerzy Leopold Stiasny „Krüger”, przybrane nazwisko Jerzy Krygier) - w nocy z 8/9 lub 9/10 grudnia 1943 r. i po krótkim okresie pełnienia funkcji kierownika "Kratki" przez Kazimierza Leskiego "Bradla" został w styczniu 1944 r. kierownikiem komórki więziennej ("Kratka"). Funkcję tę pełnił aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Kilkakrotnie przedostawał się na Pawiak w przebraniu robotnika budowlanego. Był stałym i jedynym łącznikiem między kierownikiem referatu 998 Stanisławem Leszczyńskim "Vigilem" a noszącymi grypsy pracowniczkami Pawiaka.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Dobra 27
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 1. kompania "Warszawianka”
Odniesione rany:
Ranny w rękę, którą od czasu zranienia nosił na temblaku. Ciężko ranny 3 sierpnia 1944 r. w czasie ataku na gmach Wojskowego Instytutu Geograficznego (otrzymał serię z karabinu maszynowego w brzuch)
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Okoliczności śmierci:
Zmarł w wyniku odniesionych ran w Szpitalu Dzieciątka Jezus
Miejsce pochówku:
Po wojnie ekshumowany i pochowany na Powązkach Wojskowych
Źródła:
MPW, Andrzej Krzysztof Kunert: „Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944.” T. 3 Warszawa, Pax, 1991, str. 142-143
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Uciekinierzy z Auschwitz przed domem Państwa Serafińskich w Nowym Wiśniczu, lato 1943 r. Stoją od lewej: Jan Redzej, Witold Pilecki, Edward Ciesielski. Źródło fot. <i>www.pilecki.ipn.gov.pl</i>

Uciekinierzy z Auschwitz przed domem Państwa Serafińskich w Nowym Wiśniczu, lato 1943 r. Stoją od lewej: Jan Redzej, Witold Pilecki, Edward Ciesielski. Źródło fot. www.pilecki.ipn.gov.pl

<i>Fot. materiały prasowe</i>

Fot. materiały prasowe

Fot. MPW-teczka

Fot. MPW-teczka

Nasz newsletter