Powrót do biogramów

Jan Ryszard
Werner

Pseudonim
"Karol"
Data urodzenia
1904-01-10
Data śmierci
1966-04-07
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Pseudonimy
"Karol", "Irving"
Udział w konspiracji 1939-1944
Produkcja broni i miotaczy ognia
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" - odcinek "Topór" - 3. batalion pancerny "Golski"
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - miejsce pobytu nieznane.
Numer jeniecki
225322
Miejsce śmierci
Łódź
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram