Pseudonim:
"Janek"
Data urodzenia:
1925-05-15
Data śmierci:
1944-08-18
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 99 Miejsce: 67
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Władysław - Apolonia z domu Bańska
Wykształcenie do 1944 r.:
Absolwent Miejskich Kursów Przygotowawczych do liceów zawodowych, od 1942 r. uczył się na tajnych kompletach licealnych o profilu matematyczno-fizycznym w dawnym Gimnazjum i Liceum im. płk Lisa-Kuli, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w czerwcu 1944 r. (źródło: anonimowa notatka kolegi sporządzona po wojnie dla matki).
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od 1942-1943 r. działał w strukturach Armii Krajowej - jego przydział nie został ustalony, prawdopodobnie był żołnierzem I Obwodu Śródmieście Okręgu Warszawskiego AK; absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w stopniu kaprala podchorążego (źródło: relacja Władysława Sadowskiego, Mieczysława Sosnowskiego oraz siostry - Jadwigi Szmid). Ze względu na późniejszą walkę w szeregach Armii Ludowej przypisywany również do tej organizacji oraz Związku Walki Młodych (źródło: A. Przygoński "Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim 1944", Warszawa 2008, s. 405).
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Krasińskiego
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz", następnie Armia Ludowa - batalion im. "Czwartaków".
Szlak bojowy:
Żoliborz. Przedwczesny wybuch walk przed godziną "W" na Żoliborzu uniemożliwił mu dotarcie do macierzystej jednostki. W dniach 2-3 sierpnia 1944 r. podejmuje nieudaną próbę przebicia do Śródmieścia wraz z grupą skupioną wokół oddziału RPPS, dowodzonego przez ppor. "Waltera" Mieczysława Kucnera (źródło: relacja Władysława Sadowskiego i Mieczysława Sosnowskiego). 4 sierpnia 1944 r. po powrocie oddziałów II Obwodu "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej na Żoliborz, udał się do sztabu płk. Niedzielskiego "Żywiciela" i zdekonspirował się (źródło: relacja siostry), wpisany na stan zgrupowania "Żniwiarz" (źródło: G. Jasiński, "Żoliborz 1944", Pruszków 2008, s. 412; błędnie wpisany jako Jerzy (?) Wojtyra ps. "Jerzy", ur. 1924). Wobec braku broni skierowany do rezerwy, przyłączył się do oddziału "Czwartaków" Armii Ludowej.
Odznaczenia:
Pośmiertnie odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym w dniu 1.05.1983 r. (nr leg. 39-83-61 K)
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ na ul. Wyspiańskiego w okolicach pl. Henkla (źródło: Z. Kliszko, "Powstanie Warszawskie", Warszawa 1969, s. 173), pochowany na podwórku przy ulicy Krasińskiego 18, po wojnie ekshumowany i przeniesiony na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jan Wojtyra - zdjęcie przedwojenne

Jan Wojtyra - zdjęcie przedwojenne

Jan Wojtyra - zdjęcie z lat okupacji

Jan Wojtyra - zdjęcie z lat okupacji

Jan Wojtyra - zdjęcie z lat okupacji

Jan Wojtyra - zdjęcie z lat okupacji

Jan Wojtyra - zdjęcie z Kennkarty

Jan Wojtyra - zdjęcie z Kennkarty

Park Traugutta, wiosna 1942 r. - Jan Wojtyra po prawej

Park Traugutta, wiosna 1942 r. - Jan Wojtyra po prawej

Powstanie Warszawskie - Jan Wojtyra siedzi po prawej - w hełmie z papierosem

Powstanie Warszawskie - Jan Wojtyra siedzi po prawej - w hełmie z papierosem

Powstanie Warszawskie - Jan Wojtyra siedzi po prawej - w hełmie

Powstanie Warszawskie - Jan Wojtyra siedzi po prawej - w hełmie

Grób Jana na Wojskowych Powązkach

Grób Jana na Wojskowych Powązkach

Grób Jana na Wojskowych Powązkach

Grób Jana na Wojskowych Powązkach

Nasz newsletter