Pseudonim:
"Puchała"
Data urodzenia:
1921-01-27
Data śmierci:
2018-01-31
Funkcja:
oficer wywiadu - dowódca plutonu
Stopień:
plutonowy podchorąży rezerwy piechoty
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Wacław - Irena z domu Malecka
Wykształcenie do 1944 r.:
Mała matura w 1937 r. w Gimnazjum im. Lelewela w Warszawie, pełna matura w 1939 r. w Liceum Śniadeckich w Wilnie. W latach 1941-1944 student SGH (Szkoła prof. E.Lipińskiego) oraz Uniwersytetu Poznańskiego - tajne komplety na Wydziale Prawa. Od 1933 r. czynny w ZHP, w sierpniu 1938 r. mianowany podharcmistrzem.
Nazwisko konspiracyjne:
Kazimierz Szrajer
Pseudonimy:
"Piskosz" (kontrwywiad AK), "Puchała" (pułk KG AK "Baszta").
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od stycznia 1940 r. - członek tajnego harcerstwa, następnie w Szarych Szeregach. Na początku 1943 r. przeniesiony wraz z grupą 5. WDH do kontrwywiadu Armii Krajowej, gdzie został dowódcą sekcji inwigilacyjnej i adiutantem szefa. Uczestniczył w licznych akcjach bojowych i 2 grudnia 1943 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy. Niezależnie od tego, we wrześniu 1943 r. wstąpił w szeregi pułku Komendy Głównej Armii Krajowej "Baszta", otrzymując przydział do kompanii B-3 batalionu "Bałtyk", gdzie przeszedł szkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty; w lutym 1944 r. mianowany plutonowym podchorążym. Szkolenia odbywały się w domach prywatnych - między innymi na ul. Wspólnej 24, a prowadzili je oficerowie: Złotnicki i Jachniewicz.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Wspólna 24 m 4
Numer legitymacji AK:
53583
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - poczet dowódcy - na Sadybie batalion "Oaza".
Szlak bojowy:
Mokotów - Sadyba - Mokotów - kanały - Śródmieście Południe. Na początku sierpnia 1944 r. oficer wywiadu w sztabie ppłk. "Daniela" (Stanisław Kamiński) - dowódcy pułku KG AK ''Baszta". Od polowy sierpnia 1944 r. dowódca plutonu na Sadybie - przełożony kpt. "Janusz". Po upadku Sadyby powrócił na Mokotów jako dowódca drużyny w 1. Dywizjonie Pułku Szwoleżerów AK. Przed kapitulacją Mokotowa przeszedł kanałami do Śródmieścia Południe.
Odniesione rany:
Ranny w nogę 15.09.1944 r. w rejonie Królikarni; po opatrzeniu powrócił do oddziału liniowego.
Warszawski Korpus Armii Krajowej:
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta - 21. pułk piechoty "Dzieci Warszawy".
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego matka, Irena, była lekarzem WSK w Śródmieściu Północ.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, następnie Oflagu VII A Murnau; wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.
Numer jeniecki:
102122
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (2.12.1943), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu dostał się do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech. Przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Po ukończeniu szkoły awansowany do stopnia podporucznika w korpusie oficerów kawalerii pancernej. Z II Korpusem przewieziony do Anglii, gdzie pozostał na stałe. Magister prawa Uniwersytetu Oxford, studia chemii polimerów na uniwersytetach Nottingham Coventry i North London. 27 września 1947 r. w Guildford poślubił Krystynę Wyderko, w Powstaniu łączniczkę batalionu AK "Kiliński". Autor wydawnictw: "Monografia Uniwersytetu Oxford" (332 strony w języku polskim), "The Law of Torts" (182 stron), "Zniewaga w Prawach Anglii" (280 stron), "Historia stosunków Polska-Anglia" (broszura), w języku angielskim: teza "Wpływ katalizatorów..." (książka,180 stron). Autor ok. 40 prac naukowych ogłoszonych w pismach zawodowych Wielkiej Brytanii, Ameryki, Indii i Japonii; wykładał w imieniu naukowców brytyjskich na zaproszenie UNESCO. Autor szeregu patentów; właściciel biura podróży i wiceprezes SPATA (Society of Polish American Travel Agents). Brał czynny udział w życiu społecznym, politycznym i kombatanckim emigracji polskiej w Anglii. Zajmował m.in następujące funkcje: Prezes Kola AK London, Vice Przewodniczący Rady Naczelnej Kola AK, prezes Society of British Subjects of Polish Origin, sekretarz Rady Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, członek Parlamentu Młodzieży Europejskiej, prezes Polskiego Klubu Motorowego w Wielkiej Brytanii, prezes Związku Obywateli Brytyjskich Polskiego Pochodzenia, kierownik Biura Informacji NSZZ "Solidarność".
Miejsce śmierci :
Londyn
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Informację o śmierci przekazał p. Mariusz Olczak
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Janusz Cywiński "Puchała" (1921-2018). Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Janusz Cywiński "Puchała" (1921-2018). Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Fot. z archiwum prywatnego Janusza Cywińskiego ps. "Puchała"

Nasz newsletter