Janusz Zygmunt Kaźmierczak

Pseudonim:
"Janusz"
Data urodzenia:
1928-05-03
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Antonina z domu Baranowska
Wykształcenie do 1944 roku:
Od 1940 roku uczeń tajnych kompletów Gimnazjum im. Mikołaja Reya w Warszawie. Egzamin maturalny zdał wiosną 1944 roku, przed Powstaniem (tzw. mała matura)
Udział w konspiracji 1939-1944:
Do konspiracji wprowadzony przez kolegę, Bogdana Lewickiego ps. Prawy. VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 6 Rejon "Helenów" (Pruszków) - pluton 1726
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Młynarska 33, następnie gmina Lesznowola, os. Magdalenka, ul. Wiśniowa 6
Miejsce koncentracji o godzinie "W":
Gajówka - Magdalenka. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego dołączył jako ochotnik do miejscowego oddziału Armii Krajowej (VII Obwód "Obroża" - 6 Rejon "Helenów" (Pruszków) - pluton 1726)
Oddział:
VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 6 Rejon „Helenów” (Pruszków) - 2. Batalion (dowódca kpt. w st. sp. Antoni Bożejko „Bohun) - 4. kompania por./kpt. sł. st. art. Jerzego Małachowskiego ”Nałęcza„ - pluton 1726 pod dowództwem ppor. Adama Jankowskiego ps. Adako, III drużyna Aleksandra Gołęniowskiego „Wilka”. Strz. „Janusz" brał udział w walkach w Lesie Sękocińskim, szosie Warszawa - Kraków, gdzie zniszczono dwa samochody ciężarowe Wehrmachtu, wsi Łazy (wzięcie do niewoli volksdeutschów), majątku Sióstr Magdalenek w Walendowie (zdobycie samochodu ciężarowego Wehrmachtu), Borowina (akcje nękające nieprzyjaciela).
Szlak bojowy:
Las Sękociński - Szosa Warszawa-Kraków - wieś Łazy - Walendów - Borowina. 15.08.1944 r zdemobilizowany
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Jego starszy brat Wacław Kaźmierczak „Krzysztof” (1924-1944) poległ 2.08.1944 r.
Represje:
Aresztowany przez UB 21.11.1946 roku, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie w dn. 12.02.1947 z art. 28 z zw. 86 par. 2 KKWP na 8 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw obywatelskich "za udzielanie pomocy nielegalnej organizacji WiN, usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego". Więziony w piwnicach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ul. Koszykowej, w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie przy ul. Krótkiej, w więzieniu na Zamku Lubelskim w Lublinie, a następnie w Chełmie Lubelskim i więzieniu we Wronkach (3 lata) i Potulicach. W wyniku amnestii wyrok złagodzono do 4 lat pozbawienia wolności. Z więzienia zwolniony w dn. 28.11.1950 r. Po wyjściu na wolność pozostawał pod obserwacją UB i "tajnych współpracowników" UB w miejscach jego pracy. W początkowym okresie kilkunastu lat nie mógł podjąć dalszej nauki na uczelniach wyższych ani wyjechać za granicę.
Losy po wojnie:
Generalny projektant w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego w Warszawie.
Odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Medal Wojska po raz 1 (legitymacja nr 37073 oraz nr 41357), Warszawski Krzyż Powstańczy (1984), Krzyż Armii Krajowej (1985), Krzyż Partyzancki (1992), Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza", Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995), Medal Pamiątkowy z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż Więźnia Politycznego
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Kaźmierczak Janusz ps. Janusz, zasób Pokoju Kombatanta MPW. UdsKiOR - zaliczony okres służby w Armii Krajowej do stycznia 1945 roku w tym Powstanie Warszawskie VIII - X 1944 oraz uwięzienie za walkę (XI 1946 - Xi 1950), łącznie 4 lata i 7 miesięcy.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Uzasadnienie do wniosku o odznaczenie Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Dokument podpisany przez kpt. Edwarda Dietricha, Przewodniczącego Zarządu Środowiska Żołnierzy VII Obwodu AK "Obroża". Skan z kserokopii, zasób Pokoju Kombatanta MPW

Uzasadnienie do wniosku o odznaczenie Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Dokument podpisany przez kpt. Edwarda Dietricha, Przewodniczącego Zarządu Środowiska Żołnierzy VII Obwodu AK "Obroża". Skan z kserokopii, zasób Pokoju Kombatanta MPW

Zima 1944/1945. Od lewej: Janusz Kaźmierczak „Janusz”, Janek Zwoliński „Słaby„ i Czesław Zwoliński ”Czech". Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Zima 1944/1945. Od lewej: Janusz Kaźmierczak „Janusz”, Janek Zwoliński „Słaby„ i Czesław Zwoliński ”Czech". Fot. z archiwum rodzinnego p. Janusza Kaźmierczaka, udostępnił p. Krzysztof Kaźmierczak, syn Powstańca

Nasz newsletter