Pseudonim
"Rok"
Data urodzenia
1927-08-24
Data śmierci
-
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
ułan
Miejsce urodzenia
Wilno
Imiona rodziców
Stanisław - Zofia z domu Kamler
Wykształcenie do 1944 r.
Uczeń Szkoły Powszechnej w Ciechanowie, od 1938 r. mieszka i uczy się w Warszawie. W latach okupacji uczęszcza do III MSM (Miejska Szkoła Mechaniczna) i na tajne komplety w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Pseudonimy
"Chłystek", "Rok"
Udział w konspiracji 1939-1944
Od 24 czerwca 1941 r. żołnierz Związku Walki Zbrojnej, w batalionie KK (baon Kadeckich Kosynierów), przysięgę żołnierską składa 11 listopada 1941 r. W 1942 r. kończy kursy rekrucki i podoficerski. Od jesieni 1943 r. żołnierz Armii Krajowej - 1. Dywizjon (warszawski) 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń” - pluton 1112.
Koncentracja przed Godziną "W"
Wytwórnia mebli Kamlera, Warszawa ul. Dzielna 64/72
Oddział
Armia Krajowa - 1. Dywizjon 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń” - pluton 1112. W sierpniu pluton osłony Komendy Głównej AK, od września pluton osłony sztabu Okręgu Warszawskiego AK.
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście. 1 sierpnia w składzie plutonu 1112 brał udział w obronie fabryki Kamlera, gdzie znajdowała się Komenda Główna AK z gen. "Borem" Komorowskim oraz Delegatura Rządu na Kraj z wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim ps. "Soból". 3 sierpnia wraz z plutonem 1112 obsadził na kilka godzin budynek Monopolu Tytoniowego przy ul. Dzielnej i jego przedpole na gruzach getta. W plutonie 1112 w okresie do 6 sierpnia pełnił w fabryce Kamlera służbę wartowniczą przy KG AK. Na Starym Mieście do 26 sierpnia, gdy KG AK przeszła do Śródmieścia, w plutonie 1112 pełnił na zmianę z plutonem "Wigier" służbę wartowniczą przy Komendzie Głównej, lub bronił odcinka Katedry od strony Zamku Królewskiego i Kanonii. Gdy 26 sierpnia pluton 1112 stał się plutonem szturmowym przy dowództwie Grupy "Północ", wraz z nim w ostatnich dniach obrony Starego Miasta brał udział w następujących działaniach: wsparcie zagrożonego odcinka szpitala Jana Bożego, walki w kościele Objawienia NMP na Nowym Mieście, oczekiwanie w kolumnie mjr. "Sosny" na przebicie się do Śródmieścia, obsada Pałacu Krasińskich, obsada Pasażu Simonsa przy ul. Nalewki, ponowna obsada i obrona Pałacu Krasińskich. Po południu 1 września wraz z plutonem przeszedł kanałami do Śródmieścia. W Śródmieściu pluton 1112, który na Starym Mieście poniósł duże straty, stał się plutonem ochrony Dowództwa Okręgu Warszawskiego gen. "Montera" i stacjonował w budynku Kina "Palladium" przy ul. Złotej 7/9.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Ojciec płk Stanisław Klepacz ps. Jesion", oficer KG AK, w sierpniu w sztabie Grupy "Północ", matka Zofia ps. "Siostra", żołnierz plutonu 1112 w 1. Dywizjonie "Jeleń" - oficer gospodarczy Kwatery Głównej KG AK.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - 5.10.1944 r. wychodzi z miasta w składzie Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. Jako jeniec przebywa w Stalagu XI B Fallingbostel i Stalagu VI J Dorsten. Z obozu jeńców wojennych wysłany do pracy przymusowej w Düsseldorf. Wiosną 1945 r., w czasie ewakuacji jeńców wojennych na zachód, ucieka z konwoju i ukrywa się aż do wkroczenia armii amerykańskiej, która zajęła ten teren 9 kwietnia 1945 r.
Numer jeniecki
140847
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki
Losy po wojnie
W okresie kwiecień - maj 1945 r. służy w kompanii wartowniczej armii USA. Od maja do sierpnia przebywa w Polskim Obozie Wojskowym w Henstedt koło Lubeki. W sierpniu wstępuje do 7. Pułku Ułanów Lubelskich w składzie 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3. DSK) w 2. Korpusie Polskim, skąd zostaje skierowany do Gimnazjum i Liceum 3. DSK w Amandoli we Włoszech. W sierpniu 1946 r. razem z Gimnazjum 3. DSK wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie w Bodney Norfolk wstępuje do PKPR (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia). W 1958 r. zostaje przyjęty na studia architektury w South-West Essex Technical College and School of Art. Nie uzyskuje stypendium na studia architektury, zwalnia się z PKPR i studiuje na college’u techniki dentystycznej, po skończeniu którego pracuje w nowym zawodzie. W latach 1950-51 jest członkiem Koła Młodych "Pogoni" - Szkoły Oficerskiej Kawalerii. W listopadzie 1951 r. emigruje do Stanów Zjednoczonych i zamieszkuje w New York City. W Nowym Jorku pracuje zawodowo w laboratorium dentystycznym, jednocześnie jest organizatorem i członkiem Koła "Pogoni", członkiem Skarbu Narodowego, Koła AK i Koła 7-go Pułku Ułanów Lubelskich. Należy do Ligi Niepodległości, do Instytutu Józefa Piłsudskiego i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Nazwisko jego figuruje w Złotej Księdze Emigracji (nr. 3647 - 22.12.1989). W 1954 r. wstępuje w związek małżeński z Heleną Kilarską, zostaje ojcem córki Krystyny (1955) i syna Juliusza (1959). Przenosi się do West Nyack, NY, gdzie prowadzi własne laboratorium dentystyczne. Po śmierci żony Haliny Kilarskiej wchodzi w związek małżeński z Zofią z Pastwów Yee, przechodzi na emeryturę i przenosi się do Dumont, NJ
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram