Pseudonim:
"Rok"
Data urodzenia:
1927-08-24
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
ułan
Miejsce urodzenia:
Wilno
Imiona rodziców:
Stanisław - Zofia z domu Kamler
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń Szkoły Powszechnej w Ciechanowie, od 1938 r. mieszka i uczy się w Warszawie. W latach okupacji uczęszcza do III MSM (Miejska Szkoła Mechaniczna) i na tajne komplety w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Pseudonimy:
"Chłystek", "Rok"
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od 24 czerwca 1941 r. żołnierz Związku Walki Zbrojnej, w batalionie KK (baon Kadeckich Kosynierów), przysięgę żołnierską składa 11 listopada 1941 r. W 1942 r. kończy kursy rekrucki i podoficerski. Od jesieni 1943 r. żołnierz Armii Krajowej - 1. Dywizjon (warszawski) 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń” - pluton 1112.
Koncentracja przed Godziną "W":
Wytwórnia mebli Kamlera, Warszawa ul. Dzielna 64/72
Oddział:
Armia Krajowa - 1. Dywizjon 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń” - pluton 1112. W sierpniu pluton osłony Komendy Głównej AK, od września pluton osłony sztabu Okręgu Warszawskiego AK.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście. 1 sierpnia w składzie plutonu 1112 brał udział w obronie fabryki Kamlera, gdzie znajdowała się Komenda Główna AK z gen. "Borem" Komorowskim oraz Delegatura Rządu na Kraj z wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim ps. "Soból". 3 sierpnia wraz z plutonem 1112 obsadził na kilka godzin budynek Monopolu Tytoniowego przy ul. Dzielnej i jego przedpole na gruzach getta. W plutonie 1112 w okresie do 6 sierpnia pełnił w fabryce Kamlera służbę wartowniczą przy KG AK. Na Starym Mieście do 26 sierpnia, gdy KG AK przeszła do Śródmieścia, w plutonie 1112 pełnił na zmianę z plutonem "Wigier" służbę wartowniczą przy Komendzie Głównej, lub bronił odcinka Katedry od strony Zamku Królewskiego i Kanonii. Gdy 26 sierpnia pluton 1112 stał się plutonem szturmowym przy dowództwie Grupy "Północ", wraz z nim w ostatnich dniach obrony Starego Miasta brał udział w następujących działaniach: wsparcie zagrożonego odcinka szpitala Jana Bożego, walki w kościele Objawienia NMP na Nowym Mieście, oczekiwanie w kolumnie mjr. "Sosny" na przebicie się do Śródmieścia, obsada Pałacu Krasińskich, obsada Pasażu Simonsa przy ul. Nalewki, ponowna obsada i obrona Pałacu Krasińskich. Po południu 1 września wraz z plutonem przeszedł kanałami do Śródmieścia. W Śródmieściu pluton 1112, który na Starym Mieście poniósł duże straty, stał się plutonem ochrony Dowództwa Okręgu Warszawskiego gen. "Montera" i stacjonował w budynku Kina "Palladium" przy ul. Złotej 7/9.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Ojciec płk Stanisław Klepacz ps. Jesion", oficer KG AK, w sierpniu w sztabie Grupy "Północ", matka Zofia ps. "Siostra", żołnierz plutonu 1112 w 1. Dywizjonie "Jeleń" - oficer gospodarczy Kwatery Głównej KG AK.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - 5.10.1944 r. wychodzi z miasta w składzie Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. Jako jeniec przebywa w Stalagu XI B Fallingbostel i Stalagu VI J Dorsten. Z obozu jeńców wojennych wysłany do pracy przymusowej w Düsseldorf. Wiosną 1945 r., w czasie ewakuacji jeńców wojennych na zachód, ucieka z konwoju i ukrywa się aż do wkroczenia armii amerykańskiej, która zajęła ten teren 9 kwietnia 1945 r.
Numer jeniecki:
140847
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki
Losy po wojnie:
W okresie kwiecień - maj 1945 r. służy w kompanii wartowniczej armii USA. Od maja do sierpnia przebywa w Polskim Obozie Wojskowym w Henstedt koło Lubeki. W sierpniu wstępuje do 7. Pułku Ułanów Lubelskich w składzie 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3. DSK) w 2. Korpusie Polskim, skąd zostaje skierowany do Gimnazjum i Liceum 3. DSK w Amandoli we Włoszech. W sierpniu 1946 r. razem z Gimnazjum 3. DSK wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie w Bodney Norfolk wstępuje do PKPR (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia). W 1958 r. zostaje przyjęty na studia architektury w South-West Essex Technical College and School of Art. Nie uzyskuje stypendium na studia architektury, zwalnia się z PKPR i studiuje na college’u techniki dentystycznej, po skończeniu którego pracuje w nowym zawodzie. W latach 1950-51 jest członkiem Koła Młodych "Pogoni" - Szkoły Oficerskiej Kawalerii. W listopadzie 1951 r. emigruje do Stanów Zjednoczonych i zamieszkuje w New York City. W Nowym Jorku pracuje zawodowo w laboratorium dentystycznym, jednocześnie jest organizatorem i członkiem Koła "Pogoni", członkiem Skarbu Narodowego, Koła AK i Koła 7-go Pułku Ułanów Lubelskich. Należy do Ligi Niepodległości, do Instytutu Józefa Piłsudskiego i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Nazwisko jego figuruje w Złotej Księdze Emigracji (nr. 3647 - 22.12.1989). W 1954 r. wstępuje w związek małżeński z Heleną Kilarską, zostaje ojcem córki Krystyny (1955) i syna Juliusza (1959). Przenosi się do West Nyack, NY, gdzie prowadzi własne laboratorium dentystyczne. Po śmierci żony Haliny Kilarskiej wchodzi w związek małżeński z Zofią z Pastwów Yee, przechodzi na emeryturę i przenosi się do Dumont, NJ
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Janusz Klepacz - Henstedt koło Lubeki   1945

Janusz Klepacz - Henstedt koło Lubeki 1945

Trzech ułanów - Janusz Klepacz w środku - Włochy, Amandola  1946

Trzech ułanów - Janusz Klepacz w środku - Włochy, Amandola 1946

Janusz Klepacz z ciotką Zofią z Krawczyńskich Kamler - Kanada, Rawdon, Quebec 1956

Janusz Klepacz z ciotką Zofią z Krawczyńskich Kamler - Kanada, Rawdon, Quebec 1956

Janusz Klepacz z matką Zofią z Kamlerów Klepacz i żoną Heleną z Kilarskich Klepacz - 1960

Janusz Klepacz z matką Zofią z Kamlerów Klepacz i żoną Heleną z Kilarskich Klepacz - 1960

Janusz Klepacz przed balem kawalerii - Kanada, Montreal  1970

Janusz Klepacz przed balem kawalerii - Kanada, Montreal 1970

Janusz Klepacz (z prawej strony) i Piotr Mazur - Warszawa 1994

Janusz Klepacz (z prawej strony) i Piotr Mazur - Warszawa 1994

Spotkanie żołnierzy Dywizjonu "Jeleń" w 50 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - Warszawa 1994

Spotkanie żołnierzy Dywizjonu "Jeleń" w 50 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - Warszawa 1994

Janusz Klepacz i Hanna z Kamlerów Szymańska Warszawa - Powązki 1994

Janusz Klepacz i Hanna z Kamlerów Szymańska Warszawa - Powązki 1994

Poczet sztandarowy Dywizjonu AK "Jeleń" przy grobie dowódcy ppłk. Veli Bek Jedigar'a. Muzułmański Cmentarz Tatarski, Warszawa 1994

Poczet sztandarowy Dywizjonu AK "Jeleń" przy grobie dowódcy ppłk. Veli Bek Jedigar'a. Muzułmański Cmentarz Tatarski, Warszawa 1994

Sztandar Dywizjonu AK "Jeleń", Warszawa - 1994

Sztandar Dywizjonu AK "Jeleń", Warszawa - 1994

Janusz Klepacz - Warszawa 1994

Janusz Klepacz - Warszawa 1994

Od lewej: Janusz Klepacz, Wojciech Kamler i Krzysztof Głuchowski - Warszawa 1994

Od lewej: Janusz Klepacz, Wojciech Kamler i Krzysztof Głuchowski - Warszawa 1994

Poczet sztandarowy Dywizjonu AK "Jeleń", po lewej Piotr Mazur, po prawej Janusz Klepacz, Warszawa  1994

Poczet sztandarowy Dywizjonu AK "Jeleń", po lewej Piotr Mazur, po prawej Janusz Klepacz, Warszawa 1994

Po lewej Janusz Klepacz, Warszawa 1994

Po lewej Janusz Klepacz, Warszawa 1994

Janusz Klepacz, Warszawa 1994

Janusz Klepacz, Warszawa 1994

Janusz Klepacz - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz (po lewej) w odwiedzinach u kolegi z plutonu 1112 Dywizjonu AK "Jeleń" Krzysztofa Głuchowskiego - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz (po lewej) w odwiedzinach u kolegi z plutonu 1112 Dywizjonu AK "Jeleń" Krzysztofa Głuchowskiego - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz (po lewej) z kolegą z plutonu 1112 Dywizjonu AK "Jeleń" Krzysztofem Głuchowskim - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz (po lewej) z kolegą z plutonu 1112 Dywizjonu AK "Jeleń" Krzysztofem Głuchowskim - Rio de Janeiro 2003

Janusz Klepacz z żoną Zofią z Pastwów Yee - Rio de Janeiro  2003

Janusz Klepacz z żoną Zofią z Pastwów Yee - Rio de Janeiro 2003

Żołnierze plutonu 1112 z Dywizjonu AK "Jeleń". Drugi od lewej Janusz Klepacz - Warszawa-Powązki 2009

Żołnierze plutonu 1112 z Dywizjonu AK "Jeleń". Drugi od lewej Janusz Klepacz - Warszawa-Powązki 2009

Janusz Klepacz - Warszawa  2009

Janusz Klepacz - Warszawa 2009

Nasz newsletter