Pseudonim:
"Jurek"
Data urodzenia:
1921-09-01
Data śmierci:
1944-08-27
Funkcja:
dowódca drużyny
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 205 Miejsce: 50
Stopień:
plutonowy podchorąży - podporucznik czasu wojny
Miejsce urodzenia:
Chełm Lubelski
Imiona rodziców:
Wincenty - Wiktoria z domu Strzałkowska
Wykształcenie:
Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Sandomierzu, gdzie w 1939 ukończył Gimnazjum Męskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach nauki należał do ZHP.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od początku okupacji był związany ze Służbą Zwycięstwu Polski (SZP), która przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), ze Stronnictwem Narodowym (SN), następnie z Narodową Organizacją Wojskową (NOW), a później z Armią Krajową. Działał na terenie powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, janowskiego i tarnobrzeskiego. Prowadził nasłuch radiowy, redagował i kolportował pismo SN "Naród w Walce” (m.in. wraz ze swoim bratem Kazimierzem oraz ojcem Wincentym). 10 listopada 1942 r. został aresztowany przez Gestapo, podczas wyjazdu do Kielc, po odbiór z punktu kontaktowego rozkazów przesyłanych z Warszawy dla organizacji w Sandomierzu. Po przesłuchaniach w siedzibie Gestapo w Kielcach, został osadzony w kieleckim więzieniu, z którego w dniu 30 listopada 1942 r. wraz z kilkunastoma współwięźniami, po rozbrojeniu i obezwładnieniu strażników, zdołał szczęśliwie uciec. Po krótkim pobycie u ojca w Tuczępach koło Szydłowa w powiecie buskim (adres Sobolewskich w Sandomierzu był "spalony"), wyjechał do Warszawy i tam podjął studia medyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. W stolicy nadal działał w konspiracji; był żołnierzem Armii Krajowej, zajmował się kolportażem, był instruktorem sabotażu, a od 1943 r. jako plutonowy podchorąży działał w Oddziale Specjalnym Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. 26 października 1943 r. został ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku, następnie w karnym obozie pracy przy ulicy Gęsiej ("Gęsiówka), skąd również zbiegł w dniu 23 listopada 1943 r.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion "Antoni" - pluton 1908 - dowódca drużyny; od 7.08.1944 r. - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - OS "Juliusz" (Oddział Specjalny - dawny pluton 1908, na Starym Mieście tzw. "Tygrysy Woli”) - dowódca drużyny.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Odznaczenia:
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy i dwoma Krzyżami Walecznych na mocy rozkazu Dowódcy AK gen. "Bora” (Tadeusz Komorowski) nr 511 z dnia 18 sierpnia 1944 r. z uzasadnieniem: "za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walce”. Informacja o odznaczeniu została powtórzona w rozkazie Dowódcy Grupy "Północ” płk. "Wachnowskiego” (Karol Ziemski) nr 11 z dnia 21 sierpnia 1944 r.
Odniesione rany:
Ranny ranny w głowę 20 sierpnia 1944 r. podczas obrony kompleksu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki 1. Ponownie, ciężko ranny w prawe udo, 26 sierpnia 1944 r. w akcji na ul. Rybaki - podczas walk obronnych na pozycjach "Pekin” i "Madryt”.
Okoliczności śmierci:
Zmarł w szpitalu polowym z upływu krwi (cierpiał na hemofilię), pomimo operacji przeprowadzonej przez lekarza chirurga, prof. Wincentego Tomasiewicza. Pochowany z honorami wojskowymi na podwórzu przy ul. Kilińskiego 3, obok swojego dowódcy por. "Juliusza” (Zygfryd Maria Urbanyi), a 31 sierpnia pochowano obok nich ppor. "Irę” (Mirosław Wesołowski). Po wojnie ich ekshumowane zwłoki zostały przeniesione do grobu tymczasowego w Ogrodzie Krasińskich, a następnie spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w kwaterze poległych żołnierzy, łączniczek i sanitariuszek batalionów "Gustaw” i "Harnaś”.
Publikacje:
http://www.zamkowa3.pl/ompio/index.php/historia/78-sensacyjna-ucieczka
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter