Pseudonim:
"Gloria"
Data urodzenia:
1919-07-11
Data śmierci:
2012-10-23
Funkcja:
kapelan
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Wykształcenie do 1944 r.:
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie wstąpił do miejscowego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 roku.
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - Służba Duszpasterska; ochotnik - parafia św. Aleksandra, szpitale polowe na ul. Hożej i Wilczej.
Dzielnica:
Śródmieście Południe
Odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (rozkaz Komendy Warszawskiego Okręgu AK nr 33 z 23.09.1944) W 2008 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski .
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z miasta z ludnością cywilną.
Losy po wojnie:
W 1950 uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W 1962 został dopuszczony do promocji doktorskiej na KUL. Promotorem przewodu doktorskiego "Typologia Heymansa-Le Senne' a - studium psychologiczne" był ks. prof. dr Józef Pastuszka. 1956 r. został wykładowcą pedagogiki w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-2001 wykładał pedagogikę na Akademii Teologii Katolickiej (ATK). W 1972 uchwałą Rady Wydziału Teologicznego ATK otrzymał stopień doktora habilitowanego za rozprawę "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej". Dopiero w 1980 roku stopień ten został potwierdzony przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. W 1982 roku Senat ATK wystąpił z wnioskiem o nadanie ks. Tarnowskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Po pięciu latach Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło ten wniosek. Ksiądz Janusz Tarnowski od 1985 był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Polskiej Akademii Nauk. Należał także do Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium Charakteru i Osobowości z siedzibą w Paryżu, Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dziecka z siedzibą w Genewie. Od 1958 roku pełnił obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Żelaznej 97 w Warszawie. Zorganizował tam ośrodek duszpasterski skupiający grupy młodzieżowe i dziecięce, z którymi prowadził dialog pedagogiczny opisany w publikacjach książkowych. Ks. Tarnowski jest twórcą pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Autor ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ks. prof. dr Janusz Tarnowski - foto Gość Niedzielny

ks. prof. dr Janusz Tarnowski - foto Gość Niedzielny

Nasz newsletter