Janusz Wiktor Wojtasiewicz

Pseudonim:
"Warda"
Data urodzenia:
1924-03-06
Data śmierci:
1944-09-13
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 186 Miejsce: 61
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Julian - Maria
Adres zamieszkania przed Powstaniem :
Warszawa, ul. Krochmalna 90
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Górny Czerniaków
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
ppor. Janusz Wojtasiewicz był ciotecznym bratem Zofii, Aliny i Czesława Riedlów. Zofia Riedel ps. Ster była harcerką Szarych Szeregów, a w czasie Powstania Warszawskiego sanitariuszką przydzieloną do Szpitala św. Łazarza na Woli przy ul. Leszno 127. Zginęła zamordowana przez Niemców 5 sierpnia 1944 roku w grupie 1200 chorych, rannych i personelu medycznego po zajęciu szpitala przez nieprzyjaciela. Alina Riedel, po wojnie Okońska ps. Lena II była sanitariuszką w batalionie "Parasol". Wymienia Janusza w swej relacji dla Archiwum Historii Mówionej.
Miejsce śmierci:
Poległ na ul. Książęcej 1.
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera A20-3-23. Pochowany wraz z ppor. Wojciechem Lenartem „Michałem” i ppor. phm. Wiesławem Tyczyńskim „Olgierdem"
Informacje dodatkowe:
Po wojnie poszukiwany za pośrednictwem PCK przez Marię Pacholską, która podała, że Janusz brał 6 VIII 1944 roku udział w akcji na Mokotowie i mógł nosić pseudonim [sic!] "Wojtek". Podano również inny rok urodzenia - 1922. Reszta danych zgodna.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: Fotografia z okresu międzywojennego sygn. MPW-IS/2034 (P/9209/19), Kennkarta Janusza Wojtasiewicza; dokument z gapą i zdjęciem oraz należąca do Janusza legitymacja Armii Krajowej, obydwa dokumenty pod sygnaturą P/7236/11, dar p. Jana Leopolda. Polski Czerwony Krzyż, kartoteka ogólna Biura Informacji i Poszukiwań PCK. Portret pośmiertny udostępniła p. Agnieszka Nagalska z d. Riedel. Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Alinie Okońskiej z domu Riedel ps. Lena II. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych z ruin Warszawy - pozycja 234 - ppor. Wojciech Lenart „Michał” (na liście jako Lenard), pozycja 235: Janusz Wojtasiewicz, tu jako Wojciech Wojtasiewicz, reszta danych - tj. miejsce śmierci ul. Książęca 1 oraz data zgonu - 13.09.1944 zgodne
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Janusz Wojtasiewicz "Warda" (1924-1944), żołnierz  Batalionu "Zośka". Fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IS/2034 (P/9209/19)

ppor. Janusz Wojtasiewicz "Warda" (1924-1944), żołnierz Batalionu "Zośka". Fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IS/2034 (P/9209/19)

ppor. Janusz Wojtasiewicz "Warda" (1924-1944). Fotografia legitymacyjna z dokumentów z lat wojny, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

ppor. Janusz Wojtasiewicz "Warda" (1924-1944). Fotografia legitymacyjna z dokumentów z lat wojny, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Kennkarta Janusza Wojtasiewicza; dokument z gapą i zdjęciem, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Kennkarta Janusza Wojtasiewicza; dokument z gapą i zdjęciem, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Kennkarta Janusza Wojtasiewicza; dokument z gapą i zdjęciem, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Kennkarta Janusza Wojtasiewicza; dokument z gapą i zdjęciem, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Należąca do Janusza legitymacja Armii Krajowej, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

Należąca do Janusza legitymacja Armii Krajowej, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236/11, dar p. Jana Leopolda

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych z ruin Warszawy - pozycja 234 - ppor. Wojciech  Lenart   „Michał” (na liście jako Lenard), pozycja 235: Janusz Wojtasiewicz, tu jako Wojciech Wojtasiewicz, reszta danych - tj. miejsce śmierci ul. Książęca 1 oraz data zgonu - 13.09.1944 zgodne

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych z ruin Warszawy - pozycja 234 - ppor. Wojciech Lenart „Michał” (na liście jako Lenard), pozycja 235: Janusz Wojtasiewicz, tu jako Wojciech Wojtasiewicz, reszta danych - tj. miejsce śmierci ul. Książęca 1 oraz data zgonu - 13.09.1944 zgodne

Janusz Wojtasiewicz. Portret pośmiertny. Skan udostępniła p. Agnieszka Nagalska z d. Riedel. Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Alinie Okońskiej z domu Riedel ps. Lena II.

Janusz Wojtasiewicz. Portret pośmiertny. Skan udostępniła p. Agnieszka Nagalska z d. Riedel. Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Alinie Okońskiej z domu Riedel ps. Lena II.

Źródło: Wikipedia,  domena publiczna.

Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

Nasz newsletter