Pseudonim
"Jur"
Data urodzenia
1911-12-14
Data śmierci
1983-07-04
Stopień
-
Stopień
podporucznik rezerwy artylerii
Miejsce urodzenia
Majątek Bór, powiat lepelski, gubernia Witebska
Imiona rodziców
Witold Roch - Janina z domu Dowgiałło - Chmorowicz
Wykształcenie
Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem. Egzamin maturalny typu matematyczno-przyrodniczego zdał przed Komisją Egzaminacyją Kuratorium Okręgu Szkolnego Polsekiego w Brześciu nad Bugiem. Po maturze podjął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej.
Przebieg służby wojskowej
Powołany do odbycia służby wojskowej, ukończył w 1937 r. Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w stopniu plutonowego podchorążego. Po odbyciu ćwiczeń rezerwy, w 1939 r. został awansowany do stopnia podporucznika rez.
Działalność do 1939 r.
Pracował jako urzędnik w Państwowym Monopolu Spirytusowym i konstruktor w Polskich Zakładach Tele- i Radiotechnicznych. 15 kwietnia 1939 roku zawarł związek małżeński z Ireną z Brzustowskich.
Adres zamieszkania przed wojną
Aleje Ujazdowskie. Z chwilą zajęcia Warszawy przez Niemców wysiedlony przymusowo do mieszkania przy ul. Nowy Świat 36
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Zmobilizowany w 1939 r. otrzymał przydział do Ośrodka Zapasowego Artylerii w Kowlu, przeniesiony następnie do kadry 50 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych im. Francesco Nullo (50 pp). Uczestniczył w walkach stoczonych na Wołyniu między 15 a 28 września 1939. Uniknął niewoli i powrócił do Warszawy.
Praca w czasie okupacji
Właściciel sklepu ze sprzedażą naczyń kuchennych, szkła i porcelany przy ul. Marszałkowskiej 123. Według przekazu córki sklep był przykrywką dla działalności konspiracyjnej oraz wywiadowczej prowadzonej w sąsiadującej ze sklepem restauracji "Swoja", licznie odwiedzanej przez Niemców.
Udział w konspiracji 1939-1944
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) Okręgu Warszawskiego AK - 1. Rejon - III zgrupowanie „Konrad” - 1. kompania - pluton 112. Do konspiracji wprowadzony przez znajomego, por. Mariana Blachowskiego ps. „Gont” (1909-1976)
Oddział
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar” - III zgrupowanie "Konrad" - 1. kompania - pluton 112
Szlak bojowy
Powiśle - Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ranny 6 września 1944 r. w ogrodzie św. Kazimierza podczas odwrotu z Powiśla (dwukrotnie trafiony w nogi oraz raniony w plecy). Opatrzony prowizorycznie u sióstr Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytek) na Tamce, skąd zdołał przejść do szpitala przy ul. Pierackiego. Stan rannego wykluczał możliwość szybkiego powrotu do walki. Decyzją dowódcy Zgrupowania został zwolniony i oddany pod opiekę rodziny mieszkającej na pobliskim Nowym Świecie (Nowy Świat 36).
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną - droga przez Pruszków. Ostatecznie uniknął jednak niewoli i wywózki. Po wojnie pozostał w kraju.
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
Miejsce pochówku
Warszawa, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa) - kw. W IV-10, rz. 11
Informacje dodatkowe
Według informacji przekazanych przez córkę pseudonim konspiracyjny Jarosława Prószyńskiego "Jur" wywodził się z pierwszych liter jego imion: Jarosław - Urban - Roch: J-U-R
Źródła
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne córki, p. Krystyny Marii Prószyńskiej
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram