Pseudonim:
"Magik"
Data urodzenia:
1930-01-25
Data śmierci:
2011-12-13
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec - kapral (09.1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Edmund - Irena z domu Borysoglebska
Losy do 1943 r.:
Od 1937 r. mieszkał z rodzicami w Gdyni. Tam opanował biegle język niemiecki. Członek ZHP. Po ukończeniu 5 klasy, w czerwcu 1939 r. wyjechał na obóz harcerski. Pod koniec sierpnia ojciec wysłał całą rodzinę do Warszawy, a sam powrócił do Gdyni. Niemcy po zajęciu miasta aresztowali go i rozstrzelali. Matka z dziećmi przeniosła się do Zielonki pod Warszawą. Jerzy uczęszczał do szkoły oo Marianów przy ul. Wileńskiej. W 1943 r., na skutek donosu, matka i jej siostra zostały aresztowane przez Gestapo w willi w Zielonce, gdzie produkowano części do granatów - i wywiezione do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Po pewnym czasie Gestapo wypuściło z aresztu w al. Szucha dzieci, które babka wywiozła do wsi Kleszczyny koło Suchedniowa.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W okresie od 10 sierpnia 1943 r. do 12 stycznia 1944 r. był w oddziale partyzanckim por. cc "Ponurego" (Jan Piwnik) na Wykusie. We wrześniu 1943 r. awansowany do stopnia starszego strzelca. Po powrocie do Warszawy został wysłany jako kurier do Florencji. Przydział w lipcu 1944 r. - Armia Krajowa - Kedyw KG AK - batalion "Parasol" - 1. kompania - III pluton.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Puławska 41 m. 19.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Parasol" - 1. kompania - III pluton (1-8.08.1944), na Starym Mieście od 9 sierpnia: Grupa "Północ" - odcinek "Kuba" - "Sosna" - batalion NOW-AK "Gustaw" - OS "Juliusz" - dowódca sekcji łączników-butelkarzy, po przejściu do Śródmieścia włączony z plutonem do kompanii zbiorczej por. "Kostki" (Wojciech Pszczółkowski) w zgrupowaniu AK "Bartkiewicz".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. Na Woli uczestniczył w walkach batalionu "Parasol" o Pałacyk Michla przy ul. Wolskiej 40, brał udział w obronie cmentarzy Kalwińskiego i Ewangelickiego. Na Starym Mieście brał udział m.in. w obronie PWPW przy ul. Sanguszki 1. Po przejściu do Śródmieścia walczył m.in. na ul. Czackiego, w kościele św. Krzyża i na pl. Napoleona.
Odniesione rany:
Ranny w głowę 24.08.1944 r. - stracił oko podczas walk w PWPW; po operacji powrócił do oddziału.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jego młodsza siostra Maria ps. "Diana" była łączniczką w batalionie "Parasol"; poległa 13.08.1944 r. na ul. Długiej.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (6.09.1944), Krzyż Virtuti Militari V klasy (23.09.1944) - odznaczony osobiście przez Dowódcę AK gen. Tadeusza "Bora"-Komorowskiego, jako najmłodszy żołnierz Armii Krajowej, który został wyróżniony tym odznaczeniem. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich".
Awanse:
Awansowany do stopnia kaprala we wrześniu 1944 r.
Losy po Powstaniu:
Po kapitulacji wyszedł do niewoli w szeregach batalionu AK "Gustaw", od października 1944 r. jeniec Stalagu XI B Fallingbostel; wyzwolony 17.04.1945 r. przez oddziały brytyjskiej 8. Armii.
Numer jeniecki:
140343
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu pełnił służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po demobilizacji rozpoczął studia na Uniwersytecie Londyńskim, ukończył Wydział Metalurgiczny na Politechnice w Londynie. Pracował w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Afryce i Szwajcarii. Do Polski powrócił na stałe w lutym 1992 roku, zamieszkał w Warszawie na Saskiej Kępie. Awansowany do stopnia kapitana Wojska Polskiego.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4575. Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jerzy Bartnik „Magik” - fotografia portretowa. Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego.

Jerzy Bartnik „Magik” - fotografia portretowa. Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego.

Powstanie Warszawskie - wrzesień 1944 r., powstańcy ze zgrupowania „Bartkiewicz” na stanowisku przy Domu Hersego - ul. Marszałkowska 150 róg Kredytowej. Od lewej NN,  w środku, z sowieckim granatem RGD-33 i pistoletem Walter P-38 kpr. „Magik” Jerzy Bartnik, obok, także z Walterem, Walenty Zieliński „Bosman". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4575

Powstanie Warszawskie - wrzesień 1944 r., powstańcy ze zgrupowania „Bartkiewicz” na stanowisku przy Domu Hersego - ul. Marszałkowska 150 róg Kredytowej. Od lewej NN, w środku, z sowieckim granatem RGD-33 i pistoletem Walter P-38 kpr. „Magik” Jerzy Bartnik, obok, także z Walterem, Walenty Zieliński „Bosman". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4575

Powiększony fragment szerszego ujęcia -  kpr. "Magik" Jerzy Bartnik podczas Powstania warszawskiego, widoczny pistolet  Walter P-38

Powiększony fragment szerszego ujęcia - kpr. "Magik" Jerzy Bartnik podczas Powstania warszawskiego, widoczny pistolet Walter P-38

Jerzy Bartnik ps/ "Magik" - Wykus,  2008  r. Fot. Stanisław Dudek.

Jerzy Bartnik ps/ "Magik" - Wykus, 2008 r. Fot. Stanisław Dudek.

Jerzy Bartnik - pierwszy od lewej, obok Cezary Chlebowski. Wykus, 2006. Fot. Stanisław Dudek.

Jerzy Bartnik - pierwszy od lewej, obok Cezary Chlebowski. Wykus, 2006. Fot. Stanisław Dudek.

Kpt. Jerzy Bartnik podczas uroczystości rocznicowych w Muzeum Powstania Warszawskiego

Kpt. Jerzy Bartnik podczas uroczystości rocznicowych w Muzeum Powstania Warszawskiego

Nasz newsletter