Pseudonim:
"Jerzy Prądzyński"
Data urodzenia:
1925-06-27
Data śmierci:
1944-08-01
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 198 Miejsce: 8
stopień:
St. strzelec / kapral
Używane pseudonimy:
"Jur", "Jerzy Prądzyński"
Imiona rodziców:
Andrzej - Sabina
Wykształcenie do 1944 r.:
Ukończył Szkołę Powszechną przy ul. Zuga 21 w Warszawie. Następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Poniatowskiego i do września 1939 r. ukończył pierwszą klasę gimnazjalną. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał na tajne komplety gimnazjalne, gdzie uzyskał "małą maturę" i prawdopodobnie od roku 1943 był uczniem Państwowej Szkoły Budowlanej II stopnia w Warszawie mieszczącej się przy ul. Koszykowej 55.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - batalion "Miotła" - pluton "Sarmaka." Brak danych kiedy Jerzy Cieślak nawiązał pierwsze kontakty konspiracyjne i z jakim środowiskiem były one związane. istnieją informacje, że początkowo był żołnierzem w batalionie sztabowym "Baszta" na Mokotowie. Posiadał wyszkolenie konspiracyjne i doświadczenie bojowe uzyskane w trakcie przynależności do "Baszty". Zapewne w 1943 r. uzyskał przeniesienie służbowe z "Baszty" do oddziału ppor. "Anatola" z Kedywu KG AK i wtedy przyjął ps. "Jerzy Prądzyński". Do oddziału ppor. "Anatola" - Seweryna Waldemara Skowrońskiego Jerzy Cieślak trafił prawdopodobnie na zasadzie powiązań koleżeńskich młodzieży z Bielan, która już wcześniej miała kontakty z oddziałem "Anatola". Jerzy Cieślak jako "Jerzy Prądzyński" wszedł w skład sekcji żoliborskiej plutonu ppor. "Sarmaka" - Henryka Gawlikowskiego. Pluton ppor."Sarmaka"wiosną 1944 r. razem z plutonami oddziału "Anatola" i z innymi jeszcze plutonami wszedł w skład batalionu "Miotła" tworzonego pod dowództwem kpt. "Niebory" - Franciszka Władysława Mazurkiewicza, w ramach Kedywu KG AK. Do wybuchu Powstania Jerzy Cieślak uczestniczył w szeregu akcji bojowych, m.in. w akcji wysadzenia pociągu towarowego pod Jaktorowem ( w nocy z 6 na 7 kwietnia 1944 r.)
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Schroegera 14 m. 2
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Miotła" - pluton "Sarmaka". Pluton "Sarmak" był przewidziany jako wzmocnienie oddziału por. "Stolarza" - Adama Kamlera, w budynku przy ul. Dzielnej 72, będącym siedzibą Komendy Głównej AK . W dniu 1 sierpnia 1944 r. sekcja żoliborska miała się stawić na godz. 16:00 w fabryce Kamlera. Na uzbrojenie sekcji I-ej żołnierzy składało się 5 pistoletów maszynowych i 6 pistoletów kal. 9 mm. Jednak żołnierze sekcji I plutonu "Sarmak" nie stawili się na przewidzianym punkcie koncentracji - jedni polegli w walce na Żoliborzu jeszcze przed godziną "W" w drodze na punkt koncentracji na Woli (w tym Jerzy Cieślak), inni z posiadanym uzbrojeniem włączyli się do walk powstańczych w ramach innych batalionów Zgrupowania "Radosław". Brak jest danych o przebiegu walki, w której uczestniczył kpr. "Jerzy Prądzyński" i dwaj inni żołnierze sekcji żoliborskiej. Wiadomo, że wyszli z bronią z ulicy Schroegera o godz. 15-ej i ślad po nich zaginął. Przypuszczalnie próbowali dotrzeć na Wolę trasą przez Powązki. Polegli w rejonie Włościańskiej i Elbląskiej w walce z żandarmerią niemiecką.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ w dniu 1 sierpnia 1944 r. w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w starciu z niemiecką żandarmerią przy ul. Elbląskiej, (Żoliborz, w rejonie Powązek) w drodze na punkt koncentracji plutonu "Sarmak" na Woli. Brak danych o miejscu pochowania zwłok.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
W Powstaniu walczył brat i dwie siostry Jerzego : Antoni , Teresa i Jadwiga
Informacje dodatkowe:
Ojciec Jerzego Cieślaka posiadał wykształcenie ekonomiczne uzyskane z Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. W 1937 r. zamieszkał w Warszawie. Był nauczycielem i społecznikiem. Początkowo pracował jako Kierownik Szkoły Powszechnej nr 123 na Żoliborzu, następnie wykładał w szkole przy ul. Elbląskiej oraz na kursach wojskowych.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jerzy Cieślak ps. "Jur". Fot. archiwum rodzinne.

Jerzy Cieślak ps. "Jur". Fot. archiwum rodzinne.

Jerzy Cieślak  (siedzi pośrodku) w kolegami Eugeniuszem Josephim ( na zdjęciu po lewej) i Janem Josephim ( po prawej).  W tle budynek zakładu wychowawczego "Nasz Dom" Maryny Falskiej na Bielanach. Fot. archiwum rodzinne.

Jerzy Cieślak (siedzi pośrodku) w kolegami Eugeniuszem Josephim ( na zdjęciu po lewej) i Janem Josephim ( po prawej). W tle budynek zakładu wychowawczego "Nasz Dom" Maryny Falskiej na Bielanach. Fot. archiwum rodzinne.

Nasz newsletter