Jerzy Władysław Ejsmont

Pseudonim:
"Jerzy"
Data urodzenia:
1926-01-24
Data śmierci:
2012-07-25
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Kazimierz - Irena z domu Kratzer
Wykształcenie do 1944 r.:
Przed wybuchem wojny ukończył Publiczną Szkołę Powszechną nr 98 w al. Jana Chrystiana Szucha 9. W czasie okupacji od 1 września 1940 roku do 30 czerwca 1942 uczęszczał do I Miejskiej Męskiej Szkoły Handlowej I stopnia w Warszawie przy ul. Miodowej 36 (Städt. Handelsschule für Jungen).
Praca w czasie okupacji niemieckiej:
Podczas wojny od 1942 roku zatrudniony był w fabryce Sprzętu Spawalniczego „Perun” przy ul. Grochowskiej 301/305 jako robotnik magazynowy. W fabryce tej pracował aż do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - batalion "Iwo" - 1. kompania saperów - do oddziału dołączył 3 sierpnia 1944 r.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe.

Brał udział m. in. w akcji na ul. Marszałkowskiej oraz w działaniach w rejonie Muzeum Narodowego, Placu Trzech Krzyży oraz gmachu Poczty przy ul. Nowogrodzkiej.

Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch, Stalagu XVIII C Markt Pongau i Stalagu X B Sandbostel. Wyzwolony przez siły alianckie.
Numer jeniecki:
105045
Losy po wyzwoleniu:
5 sierpnia 1945 roku zgłosił się do służby w Polskich Siłach Zbrojnych (PSZ) we Włoszech - armii gen. Andersa. Przydzielony do 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej (2 DPanc). Zdemobilizowany w styczniu 1947 roku. Od 3 stycznia 1947 r. służył w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia (PRC - Polish Resettlement Corps). We wrześniu 1947 roku uzyskał świadectwo ukończenia Kursu Kreśleń i Kalkulacji. 2 lutego 1948 roku w Witley Camp zwolniony ze służby w PRC.
Losy po wojnie:
Pozostał na emigracji. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w przedsiębiorstwie węglowym w Wielkiej Brytanii, jednocześnie kontynuując naukę w zakresie budownictwa (inżynier projektant). Założył rodzinę, uzyskał obywatelstwo brytyjskie.
Odznaczenia:
Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej, Odznaka Pamiątkowa 2. Korpusu, Warszawski Krzyż Powstańczy, angielski War Medal, włoska Gwiazda Italii i inne odznaczenia
Nazwisko po wojnie:
Na emigracji używał nazwiska George Esmont
Miejsce śmierci:
Anglia (North Shields, Tyne and Wear, North Tyneside District)
Informacje dodatkowe:
Herbu Korab. Rodzice: Kazimierz Ejsmont (1892-1968), prawnik i Irena Franciszka Kratzer (1905-1988). Jego wujem był Michał Skokowski (1878-1930) - senator II RP, mąż Heleny z Ejsmontów (1885-1980). Babcia Jerzego - Zofia z Izdebskich Eysymonttowa (1856-1944), była córką Powstańca Styczniowego. Źródła: T. Ejsmont, Ejsmontowie Herbu Korab, Modlica 2011, s. 97
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego-baza uczestników PW/materiały do Słownika Uczestników PW, życiorys w opracowaniu J. Ejsmonta, udostępniony przez p. Teresą Izwatowską, siostrę Jerzego (obecnie przekazany do zbiorów MPW). Polski Czerwony Krzyż - wyciąg z dokumentów, L. strat 6523, 1526. Świadectwo śmierci, nekrolog w prasie - data emisji 03.08.2012. Prezentowane w biogramie zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej (2020). MPW-kontakt: Natalia Ostasz.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012). Na zdjęciu w mundurze Poslkich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012). Na zdjęciu w mundurze Poslkich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012).  Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" (1926-2012). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont we Włoszech. Porto Civitanova, prowincja Macerata. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Władysław Ejsmont we Włoszech. Porto Civitanova, prowincja Macerata. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Podczas służby w II Korpusie, Rzym, 1945 rok. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Podczas służby w II Korpusie, Rzym, 1945 rok. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Macerata, Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" widoczny z prawej strony, stojący w rozkroku na pojazdach. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Macerata, Jerzy Władysław Ejsmont "Jerzy" widoczny z prawej strony, stojący w rozkroku na pojazdach. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Świadectwo I Miejskiej Męskiej Szkoły Handlowej I stopnia w Warszawie przy ul. Miodowej 36 (Städt. Handelsschule für Jungen). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Świadectwo I Miejskiej Męskiej Szkoły Handlowej I stopnia w Warszawie przy ul. Miodowej 36 (Städt. Handelsschule für Jungen). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych (ang. Driving Licence for Military Vehicles). Dokument wystawiony przez Armię Polską w roku 1946 na nazwisko Jerzy Ejsmont. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych (ang. Driving Licence for Military Vehicles). Dokument wystawiony przez Armię Polską w roku 1946 na nazwisko Jerzy Ejsmont. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Legitymacja odznaki pamiątkowej Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Legitymacja odznaki pamiątkowej Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Legitymacja odznaki pamiątkowej Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Legitymacja odznaki pamiątkowej Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Zaświadczenie o zakończeniu służby - 1947 rok. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Zaświadczenie o zakończeniu służby - 1947 rok. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Teresy Izwantowskiej

Jerzy Ejsmont (z prawej) i Jan Radecki. Fot. ze zbiorów rodzinnych udostępniła Natalia Ostasz.

Jerzy Ejsmont (z prawej) i Jan Radecki. Fot. ze zbiorów rodzinnych udostępniła Natalia Ostasz.

Fot. ze zbiorów rodzinnych udostępniła Natalia Ostasz.

Fot. ze zbiorów rodzinnych udostępniła Natalia Ostasz.

Nasz newsletter