Pseudonim:
"Świerk", "Paweł", "Bursztyn"
Data urodzenia:
1898-04-27
Data śmierci:
1977-11-07
Funkcja:
prokurator
Stopień:
kapitan
Imiona rodziców :
Jan - Felicja z domu Wagner
Przebieg służby wojskowej:
W okresie od 11.11.1918 roku do 1921 służył w odrodzonym Wojsku Polskim - I Batalion Saperów im. Tadeusza Kościuszki 1 Pułku Inżynieryjnego (1918-1921). W tym czasie ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty - 26 klasa saperska, dowódca klasy kpt. Piwnicki, następnie kpt. Szymański oraz II Kurs Szkoły Saperów na Powązkach (przełożony - kpt. Guderski).
Wykształcenie i działalność do 1939 r.:
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom w 1925 roku). Po odbyciu aplikacji sądowej został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
Udział w kampanii wrześniowej:
W 1939 roku powołany do Szefostwa Fortu Modlin. Po kampanii powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)
Oddział:
Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) - grupa „Topór” - Okręg Warszawski Armii Krajowej - WSS (Wojskowy Sąd Specjalny) - Podobwód „Sławbor” - WSS. W edług jego powojennej relacji od 1 sierpnia 1944 roku brał udział w działaniach na Woli w oddziałach kpt. „Hala„ (Wacława Stykowskiego), następnie po wycofaniu się na ul. Krochmalną na rozkaz płk. Montera skierowany do dowództwa Grupy Północ i kpt. Wachnowskiego. Od połowy sierpnia do 2.10.1944 roku pełnił obowiązki wiceprokuratora Wojskowego Sądu Specjalnego Okręgu Warszawskiego. Według zaświadczenia z roku 1976 podpisanego przed adw. Władysława Sieroszewskiego, około 25 sierpnia 1944 roku delegowany na Stare Miasto przez ówczesnego Szefa Służby Sprawiedliwości AK, kpt. Władysława Sieroszewskiego ps. ”Sabała„ w celu lustracji i reorganizacji tamtejszego wymiaru sprawiedliwości (za wykonanie tego zadania oraz w uznaniu zasług przedstawiony przez W. Sieroszewskiego ”Sabałę„ do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, jednakże wg relacji Sieroszewskiego w obliczu kapitulacji nie zdążono ww. krzyża przyznać.) Po Powrocie ze Starówki kanałami do Śródmieścia skierowany na do "Krybara" na Powiśle. Po upadku dzielnicy od początku września do 6.10.1944 ponownie w Śródmieściu.
Szlak bojowy:
Wola - Śródmieście - kanały - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Powiśle - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony w obozie jenieckim w Murnau
Numer jeniecki:
102233
Losy po wojnie:
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, adwokat w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.
Represje:
W okresie od 23.10 do 30.12.1950 roku zatrzymany przez organy Bezpieczeństwa Publicznego. Zwolniony z więzienia po kilku miesiącach.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne (data śmierci), MPW-zbiory: P/8627, w tym kopia życiorysu autorstwa J. Gałacha, dar p. Tomasza Gałacha
Publikacje :
Leszek Gondek - "Polska karząca 1939 - 1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej." Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988
Uwagi :
Spotykany także zapis nazwiska Gałach-Gałka, brak bliższych danych
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Jerzy Teofil Gałach (1898-1977). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8627/16

Nasz newsletter