Pseudonim
"Słoń"
Data urodzenia
1922-09-20
Data śmierci
1944-09-23
Stopień
dowódca drużyny / plutonu
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 185 Miejsce: 9
Stopień
podharcmistrz - sierżant podchorąży rezerwy piechoty - podporucznik czasu wojny.
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Marceli - Janina z domu Koszelik
Wykształcenie do 1944 r.
Uczęszczał do III Męskiego Gimnazjum Miejskiego im. Hugona Kołłątaja przy ul. Śniadeckich. Był w jednej klasie m.in. z Konradem Okolskim, Feliksem Pendelskim i Kazimierzem Łodzińskim - późniejszymi kolegami z Szarych Szeregów. W 1934 r. wstąpił do 80. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. W 1941 r. zdał maturę na tajnych kompletach i rozpoczął studia politechniczne.
Pseudonimy
"Miecz", "Słoń"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od przełomu 1939/40. Wraz z całą 80. WDH wszedł w skład Szarych Szeregów. W 1942 roku ukończył pierwszy turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" (wraz z m.in. Sławomirem Maciejem Bittnerem, Władysławem Cieplakiem i Stanisławem Broniewskim) i przyjął pseudonim "Miecz". Uczestniczył w następujących akcjach bojowych: "Meksyk", "Meksyk II" - 26.03.1943 r. odbicie więźniów pod Arsenałem; w akcji dowodził sekcją "Sten II", w akcji "Celestynów" (19/20.05.1943) wchodził w skład grupy "Więźniarka". W akcji "Streify" ("Szosy" - 22/23.09.1943) kierował jedną z sekcji, które miały ostrzelać niemieckie samochody. Brał także udział akcjach kolejowych - pod Pogorzelą (23/24.10.1943) i pod Rogoźnem (akcja "Jula" - 5/6.04.1944). W czerwcu 1944 r. uczestniczył w szkoleniu leśnym przeprowadzonym przez pododdziały batalionu "Zośka" na terenie Puszczy Białej (akcja "Par II). Przydział w lipcu 1944 r. - Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek" - 1. drużyna - dowódca
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek” - dowódca 1. drużyny, od 11 sierpnia 1944 r. po śmierci dowódcy plutonu plut. pchor. "Kuby" (Konrad Okolski) objął dowodzenie plutonem.
Szlak bojowy
Wola - Kampinos - Żoliborz - kanały - Stare Miasto - Ogród Saski - Zielna (przebicie 31.08.1944) - Śródmieście - Górny Czerniaków
Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (V klasy), Krzyż Walecznych (trzykrotnie 1943-1944).
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego siostra Danuta była sanitariuszką w 1. kompanii "Maciek" batalionu "Zośka".
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ w rejonie ul. Solec, podczas nieudanej próby przebicia resztek batalionu "Zośka" do Śródmieścia. Po wojnie jego ciała nie odnaleziono, tablica pamiątkowa znajduje się na Wojskowych Powązkach przy kwaterach batalionu "Zośka".
Źródła
MPW-baza uczestników PW. MPW-zbiory. PCK - kartoteka,
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram