Pseudonim
"Tyka"
Data urodzenia
1923-10-17
Data śmierci
1944-08-09
Stopień
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 187 Miejsce: 24
Stopień
podporucznik
Miejsce urodzenia
Wieluń k. Częstochowy
Imiona rodziców
Tadeusz - Władysława z domu Miszczak
Wykształcenie
W latach 1930-1936 uczeń Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 98. Od 1936 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, kończąc do 1939 r. trzy klasy. Był członkiem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach Gimnazjum im. Stefana Batorego, uzyskując w 1942 r. świadectwo dojrzałości. W latach 1942-1944 studiował na Wydziale Mechanicznym tajnej Politechniki Warszawskiej.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
We wrześniu 1939 r. pełnił dyżury harcerskie w Straży Pożarnej w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944
Szare Szeregi - Grupy Szturmowe - OS "Jerzy" - Armia Krajowa - Kedyw KG AK - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton "Włodek" (dowódca). W konspiracji w Szarych Szeregach, członek drużyny w hufcu „Mokotów Górny” (MG), uczestnik akcji Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. W 1942 r. ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK oraz kurs motorowy. Od końca 1943 r. dowódca 3 drużyny w I plutonie 1 kompanii „Felek”, a od czerwca 1944 r., po reorganizacji batalionu, zastępca dowódcy I plutonu 1 kompanii „Maciek”. W 1944 r. ukończył kurs dowódców kompanii. Był instruktorem taktyki dywersji w czterech klasach Podchorążówki i odpowiedzialnym za całość pracy szkoleniowej w I plutonie, tzw. ogniowym, 1 kompanii „Maciek”. Wiosną 1944 r. prowadził w Kampinosie ćwiczenia strzeleckie dla funkcyjnych.
Praca przed Powstaniem
Pomagał w utrzymaniu rodziny, pracując kolejno: w pracowni zegarmistrzowskiej, jako goniec w składzie mebli, na stanowisku kreślarza w zakładzie mechanicznym oraz w firmie „Kuthan” przy pl. Trzech Krzyży.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton "Włodek" - dowódca plutonu. Walczył na Woli, uczestnicząc w zdobyciu szkoły przy ul. Okopowej, czołgu „Panther”, obozu na Gęsiej oraz w wypadzie na pociąg pancerny w rejonie Powązek.
Odniesione rany
Ranny w oko podczas akcji w rejonie Powązek.
Szlak bojowy
Wola
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ 9 sierpnia 1944 r. na boisku „Skry” przy ul. Okopowej.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Informacje dodatkowe
Syn Tadeusza, nauczyciela, urzędnika Wydziału Oświaty Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy i Władysławy z domu Miszczak, nauczycielki.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram