Powrót do biogramów

Jerzy Tomasz
Jętkiewicz

Pseudonim
"Żegota"
Data urodzenia
1925-09-22
Data śmierci
1953-03-30
Stopień
dowódca drużyny
Stopień
kapral podchorąży - plutonowy podchorąży (09.1944)
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Henryk - Janina z domu Markiewicz
Pseudonimy
"Jerzy", "Żegota"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1941 r. W 1942 ukończył tajną podchorążówkę. Wobec fali aresztowań skierowany do partyzantki na Wileńszczyźnie; tam walczył w oddziale mjr. "Łupaszki” (Zygmunt Szendzielarz). Wiosną 1943 r. aresztowany w Wilnie przez Niemców, wywieziony w głąb Rzeszy, skąd uciekł i wiosną 1944 dotarł do Warszawy. Przydział w lipcu 1944 roku: V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II").
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Twarda 11
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II"), w Śródmieściu - 3. batalion pancerny "Golski" - 4. kompania "Odwet" - dowódca drużyny.
Szlak bojowy
Kolonia Staszica - Pole Mokotowskie - Śródmieście Południe. 1 sierpnia 1944 r. uczestniczył w ataku na wille obsadzone przez lotników niemieckich przy ul. Sędziowskiej. Po przejściu do Śródmieścia pełnił służbę w budynku Architektury Politechniki Warszawskiej i na placówce przy ul. Noakowskiego.
Awanse
We wrześniu 1944 r. awansowany do stopnia plutonowego podchorążego.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Jego matka Janina Jętkiewicz z d. Markiewicz była w tym samym oddziale.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel.
Numer jeniecki
225051
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu odnalazł rodzinę w Płocku. Aresztowany przez UB i przez 3 miesiące więziony. Po odzyskaniu wolności wyjechał na Zachód. Przez kilka lat mieszkał i pracował we Francji. Ujęty przez oddział sowiecki w 1951 r. podczas próby nielegalnego powrotu do kraju i przekazany UB. Po ciężkim śledztwie w więzieniu mokotowskim, w grudniu 1952 r. skazany na karę śmierci. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Zamordowany w więzieniu mokotowskim. Po wielu latach rodzinie udało się ustalić miejsce pochówku w kwaterze Ł ("Łączka”) Cmentarza Wojskowego w Warszawie, a następnie uzyskać zezwolenie na wystawienie nagrobka L 860
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram