Pseudonim:
"Dąb"
Data urodzenia:
1906-10-04
Data śmierci:
1944-09-03
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Klonowa
Imiona rodziców:
Ignacy - Marianna
Dzieciństwo :
Urodził się jako pierwsze z pięciorga dzieci 4 października 1906 roku w Klonowej, w województwie łódzkim, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był kierownikiem 4-klasowej szkoły wiejskiej w Jutrzkowicach, matka prowadziła stancję dla gimnazjalistek.
Wykształcenie :
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum Państwowego Matematyczno-Przyrodniczego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. 3 października 1925 złożył dokumenty na 3-letnie studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W 1928 Jerzy Siwiński zdał egzamin ogólny składający się z kilkunastu przedmiotów, m.in. ekonomii politycznej, skarbowości teoretycznej, geograficznej, politycznej ogólnej, prawa cywilnego. Egzamin ten pozwolił mu rozpocząć pracę nauczycielską i przygotować się do egzaminu dyplomowego, który zdał w lutym 1930 (przedmioty: prawo handlowe, samorząd ziemski, samorząd miejski, skarbowość samorządowa, polityka komunalna, bieżące zagadnienia gospodarcze). Pracę dyplomową pod kierunkiem profesora Mariana Kowalskiego nt. ”Metodyka towaroznawstwa w Gimnazjach Kupieckich” rozpoczął i ukończył poza Warszawą, gdyż już wtedy pracował jako nauczyciel w Tomaszowie. Dyplom otrzymał 30 czerwca 1937.
Działalność przed wojną:
Po ukończeniu studiów i odbyciu obowiązkowych praktyk w Banku Dyskontowym oraz w Powszechnym Banku Kredytowym w Warszawie, podjął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Handlowej koło Płocka. Od 1930 roku żonaty z Filomeną Budczyńską, z którą przeniósł się do Tomaszowa Mazowieckiego. W latach 1931-1937 Jerzy Siwiński pracowął kolejno w 3-klasowej Koedukacyjnej Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, a następnie w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej jako wykładowca i kierownik i w Prywatnym 4-klasowym Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim. W Tomaszowie Mazowieckim prowadzł dodatkowo orkiestrę. Po śmierci pierwszej żony w roku 1937 i okresie żałoby, w 1938 r. wstępuje w drugi związek małżeński z Wandą Rodziewiczówną, nauczycielką. Małżonkowie przenoszą się do Legionowa, gdzie w 1938 r., Jerzy Siwiński obejmuje stanowisko dyrektora Gimnazjum Kupieckiego.
Okres okupacji niemieckiej:
W czasie okupacji wraz z gronem pedagogicznym podjął decyzję o utworzeniu Tajnego Ogólnokształcącego Gimnazjum, które mieściło się w budynku istniejącej 3-klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej przy ulicy Kopernika 18.W roku szkolnym 1943/44 szkoła posiadała siedem oddziałów – cztery klasy gimnazjum (pierwsza i druga dwuoddziałowe) oraz pierwszą licealną. Klasy gimnazjum istniały pod kryptonimem kursów A i B, a pierwsza licealna kursu C. Klasy były liczne, w 1944 było 252 uczniów. Oprócz przedmiotów zawodowych wykładano również przedmioty zakazane, np. język polski, historię, bieżące zagadnienia gospodarcze Polski.
Udział w konspiracji 1939-1944:
VII Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej "Obroża" (powiat warszawski) - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo) - "Kadra Obywatelska" ("KOb"). Jako zastępca kierownika Kadry Obywatelskiej (KOB), organizował zaplecze cywilne dla działalności AK w Legionowie. Pomagał w opracowaniu biuletynów i dokumentów, współpracował w Radą Główną Opiekuńczą (RGO). W szkole działała drukarnia konspiracyjna „Reduta”. Za jego zgodą w piwnicach „handlówki” działała konspiracyjna drukarnia, gdzie powielano czasopismo konspiracyjne „Reduta”.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Legionowo, ul. Kazimierza Wielkiego 8
Oddział:
VII Obwód Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej "Obroża" (powiat warszawski) - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo)
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Po zakończeniu walk powstańczych w Legionowie , 31 sierpnia 1944 roku dom na Kazimierza Wielkiego 8 został otoczony przez Niemców, a Jerzy Siwiński został aresztowany i wywieziony w nieznanym kierunku. Powojenne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Najprawdopodobniej został on rozstrzelany przez Niemców na terenie legionowskich koszar około 3.09.1944 roku. Bezpośrednim pretekstem aresztowania Jerzego Siwińskiego był donos o istnieniu w domu Siwińskich powielacza.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW.
Publikacje:
Bronisława Romanowska-Mazur, „Czas próby… Historia legionowskich Kolumbów”, Muzeum Historyczne w Legionowie, 2010, Bronisława Romanowska - Mazur: Szkoła czasu wojny. Bohaterowie tajnego nauczania. . Artykuł z 2020 r., Gazeta Powiatowa, artykuł: "Nasza Historia. Wojenne adresy Legionowa: Szkoła handlowa przy ul. Kopernika", 10.12.2020.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, źródło: www.powiat-legionowski.pl

Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, źródło: www.powiat-legionowski.pl

Legitymacja służbowa Jerzego Siwińskiego kierownika szkoły handlowej, 1942 r. (MHwL/Zd1967), źródło: Gazeta Powiatowa, artykuł: "Nasza Historia. Wojenne adresy Legionowa: Szkoła handlowa przy ul. Kopernika", 10.12.2020.

Legitymacja służbowa Jerzego Siwińskiego kierownika szkoły handlowej, 1942 r. (MHwL/Zd1967), źródło: Gazeta Powiatowa, artykuł: "Nasza Historia. Wojenne adresy Legionowa: Szkoła handlowa przy ul. Kopernika", 10.12.2020.

Od lewej: Czesława Kalinowska, Edward Hermanowicz, Krystyna Leszczyńska, Wojciech Paczyński, Jerzy Siwiński, ks. Wacław Szelenbaum, Wiesława Jaworska, Wanda Tomczyńska, Feliks Beczkowicz. Źródło: Bronisława Romanowska - Maur: <i>Szkoła czasu wojny.  Bohaterowie tajnego nauczania. </i>. Artykuł ukazał się w 2020 r.

Od lewej: Czesława Kalinowska, Edward Hermanowicz, Krystyna Leszczyńska, Wojciech Paczyński, Jerzy Siwiński, ks. Wacław Szelenbaum, Wiesława Jaworska, Wanda Tomczyńska, Feliks Beczkowicz. Źródło: Bronisława Romanowska - Maur: Szkoła czasu wojny. Bohaterowie tajnego nauczania. . Artykuł ukazał się w 2020 r.

Źródło: Gazeta Powiatowa, artykuł: "Nasza Historia. Wojenne adresy Legionowa: Szkoła handlowa przy ul. Kopernika", 10.12.2020.

Źródło: Gazeta Powiatowa, artykuł: "Nasza Historia. Wojenne adresy Legionowa: Szkoła handlowa przy ul. Kopernika", 10.12.2020.

Nasz newsletter