Pseudonim
"Wichura"
Data urodzenia
1930-09-21
Data śmierci
2015-08-30
Stopień
łącznik
Udział w konspiracji 1939-1944
Hufiec Ziem Zachodnich
Oddział
Szare Szeregi
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Wyszedł z ludnością cywilną 3-go października. Wywieziony do obozu pracy przymusowej spędził sześć miesięcy przy budowie podziemnej fabryki samolotów REIMAHG w Turyngii (Kahla).
Losy po wojnie
Architekt. Maturę zdał w Warszawie w szkole im. Górskiego w 1949 r. Rozpoczął studia na Wydziale Architektury, wyrzucony po III roku i powołany do wojska na dwuletnią służbę. Po zwolnieniu z wojska w 1953 r. kontynuował studia uzyskując w 1960 r. dyplom. Od 1964 roku mieszkał w Grenoble we Francji. W latach 1979-2002 prowadził własną agencją architektoniczną. W 2002 r. zakończył działalność zawodową.
Nazwisko po wojnie
Andre Wójcik
Miejsce śmierci
Grenoble, Francja
Miejsce pochówku
Cmentarz "Stary" Parafii Św. Katarzyny na Służewie - ul. Fosa 17, kwatera XII, miejsce 28. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 15 marca 2016 r.
Źrodła
MPW-baza uczestników PW. Informacja na temat śmierci i miejsca pochowania przekazana przez wdowę, p. Wandę Radwańską - Wójcik z Grenoble.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram