Pseudonim
"Senacki"
Data urodzenia
1928-03-05
Data śmierci
2018-03-05
Stopień
łącznik d-cy kompanii
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Józef - Józefa (?) z domu Smyk
Wykształcenie do 1944 r. i działalność harcerska
Uczeń gimnazjum Sikorskiego. Od 1942 roku harcerz 121 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, zastępowy.
Udział w konspiracji 1939-1944
Jako harcerz 121 WDH brał udział w akcjach małego sabotażu, kolportażu prasy podziemnej. Przydział w lipcu 1944 r. - Narodowa Organizacja Wojskowa / Armia Krajowa - batalion NOW-AK "Gustaw" - pluton łączności
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Freta 40 m. 14
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - 4. kompania "Harcerska" - pluton łączników bojowych, łącznik d-cy kompanii Harcerskiej bat. „Gustaw”
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ranny 10 sierpnia 1944 w rejonie Katedry, po zaleczeniu ran powrócił do walki.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel, następnie osadzony w Stalagu VI J Dorsten
Numer jeniecki
140332
Losy po wojnie
Po powrocie do kraju studiował na Politechnice Gdańskiej. Inż. Budownictwa Wodnego Dyr. Zjednoczenia, Pracownie Konserwacji Zabytków, Dyrektor odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Wojska
Miejsce śmierci
Gdańsk
Miejsce pochówku
Gdańsk, Cmentarz Centralny Srebrzysko
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Dane środowiska Batalionów Gustaw - Harnaś, baza straty.pl. Fot. MPW-zbiory: Śródmieście Południowe, ulica Krucza. Powstańcy Kompanii Harcerskiej batalionu "Gustaw". Stoją od lewej: sierż. Jerzy Mokrzyński "Broniarz" podoficer broni, hm. ppor. Witold Sawicki "Andrzej" Naczelnik HP, Małgorzata Goetzen "Rita" sanitariuszka, ppor. Janusz Gładych "Bemol" dowódca II plutonu, plut. pchor. Leszek Pecho "Ogrodziński", kpr. Janusz Żuchowicz "Grey", strz. Stanisław Bakierowski "Bat", strz. Henryk Ciok "Żbik", st. strz. Henryk Bińka "Cichy", strz. Ryszard Ksawery Ludwig "Madziar", plut. pchor. Ludwik Wojciech Wyporek "Miętus", phm. plut. pchor. Maciej Nasierowski "Brzoza", strz. Janusz Winnicki "Sas", kpr. pchor. Waldemar Kaczorowski "Jurkowski", hm. sierż. pchor. Kazimierz Burmajster "Zenon" "Burek", strz. Bogusław Godebski "Jabłoński" łącznik, sanitariuszka Anna Szatkowska "Anna", sanitariuszka Ewa Marszałek "Iza", sanitariuszka Barbara Miszewska "Lidka", phm. Anna Sadkowska "Sosnowska" sanitariuszka, hm. ppor. Tadeusz Iłłakowicz-Naczko "Krakowski", "Dada" dowódca plutonu III, sanitariuszka Aleksandra Jabłońska "Maria", "Babcia", phm. Marek Jarosz "Ciszkowski" łącznik, ppor. Jerzy Łopuszański "Korwin" instruktor wojskowy i zastępca dowódcy kompanii, phm. Lucjan Krause "Leonidas" łącznik, hm. ppor. Zbigniew Fallenbuchl "Wilanowski" dowódca I plutonu, strz. Stanisław Lubowiecki "Staszek", kpr. z cez. Bogusław Frąckiewicz "Bob", łącznik Janusz Kuć "Świt", łącznik Jerzy Zawieska "Senacki", łącznik Sławomir Piasecki "Sokół", łącznik Jerzy Świderski "Lubicz". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/166. Informacja o śmierci zgłoszona przez Pokój Kombatanta MPW.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram