Jerzy Walerian Zieliński

Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1923-12-15
Data śmierci:
1944-08-02
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia :
Warszawa
Imiona rodziców :
Jan Karol - Wanda z domu Rommek [inna wersja zapisu: Romek]
Wykształcenie :
Uczeń szkoły zawodowej, brak bliższych danych
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Żytnia 11
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
1 sierpnia 1944 roku wyszedł z domu na punkt zborny i już nie powrócił
Oddział :
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - przydział niepotwierdzony
Szlak bojowy :
Żoliborz - Boernerowo
Miejsce (okoliczności) śmierci :
Według relacji świadków poległ w drugim dniu Powstania na Boernerowie. Po wojnie poszukująca brata siostra Jerzego otrzymała list od p. Stefanii Sucharskiej i jej ojca, potwierdzający, że Jurek znajduje się w grupie poległych 2.08.1944 r. pod radiostacją i Boernerowem, których ciała pochowane są pod lasem w 10 mogiłach zbiorowych. Do listu dołączono znalezione na miejscu pochówku dokumenty - kennkartę Jerzego, kartę pracy z okresu okupacji wystawioną na nazwisko Jerzy Zieliński oraz jego zdjęcie.
Miejsce pochówku :
Poległych i pomordowanych pochowała miejscowa ludność w grobach pojedynczych i zbiorowych. W 1945 r. rozpoczęły się ekshumacje. Szczątki zidentyfikowanych żołnierzy pochowane zostały w grobach rodzinnych. Pozostałe zwłoki (60 powstańców) w okresie 12 -15 listopada 1945 r. ekshumował Polski Czerwony Krzyż na Cmentarz Wawrzyszewski. Według przekazu rodzinnego pp. Zielińskich Jerzy pocho­wany jest najprawdopodobniej w ww. mogile zbiorowej na kwaterze AK na cmentarzu Wawrzyszewiskim jako NN.
Informacje dodatkowe - okoliczności zdarzenia :
Po nieudanych próbach zdobycia w dniu 1 sierpnia 1944 r. Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF) przy ul. Marymonckiej i obozu ćwiczebnego Waldlager w Lasku Bielańskim dowódca II Obwodu AK Żoliborz, płk. Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” wydał podległym oddziałom rozkaz przejścia do Kampinosu. Do puszczy różnymi drogami szło pięć kompanii batalionu ”Żubr” dowodzonego przez mjr. Władysława Nowakowskiego „Żubra”. 2 sierpnia o świcie, 2. kompania por. „Starży” (Jerzego Terczyńskiego) po przekroczeniu brukowanej drogi Boernerowo – Wawrzyszew, została nagle zaatakowana z dwóch stron: od Fortu Wawrzyszew oraz z położonego ok. 500 m na lewo lasku, otaczającego osiedle Boernerowo. Szacuje się, że na polu boernerowskim zginęło ok.120 powstańców, gdyż Niemcy zabili i wymordowali niemal całą kompanię – głównie żołnierzy 212, 237 i 239 plutonu, w tym dowódców i zastępców dowódców plutonów i drużyn, a także nieznanych żołnierzy z batalionu „Żyrafa”. W liście do rodziny Zielińskich p. Stefania Sucharska opisuje, że ojciec jej potwierdza, iż na polu pod Boernerowem znajduje się wielu zabitych, sam znalazł 8 dowodów, w tym dowód Jerzego (odesłany bliskich w tym samym liście). Pani Stefania pisze: "Dzisiaj jest jego rocznica jak leży pod lasem zabity [list do siostry datowany jest na 2-08-1945]. Na polu pod lasem jest 10 dużych grobów. Wczoraj był obchód na polu odprawiała się msza święta, ksiądz wojskowy miał przemowę, powiewały wojskowe chorągwie, bili na wiwat żołnierzom. Żeby Pani wiedziała jak pięknie są ubierane te groby. Na wszystkich grobach są krzyże, kwiaty i wieńce. Każdy grób jest ogrodzony. Na jednym z tych wszystkich grobów na krzyżu jest zawieszony kolczasty drut, na pamiątkę jak oni strasznie cierpieli"
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jerzy Walerian Zieliński (1923-1944). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Jerzy Walerian Zieliński (1923-1944). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument  z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument  z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument  z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

Dokument z archiwum rodzinnego udostępniła p. Sylwia Lasocka

List do siostry Jerzego dotyczący okoliczności śmierci i miejsca pochówku Jurka. List  z archiwum rodzinnego,  udostępniła p. Sylwia Lasocka

List do siostry Jerzego dotyczący okoliczności śmierci i miejsca pochówku Jurka. List z archiwum rodzinnego, udostępniła p. Sylwia Lasocka

List  z archiwum rodzinnego, udostępniła p. Sylwia Lasocka

List z archiwum rodzinnego, udostępniła p. Sylwia Lasocka

Nasz newsletter