Powrót do biogramów

Jolanta Teresa
Morońska

Pseudonim
„Ryś”, „Jola"
Data urodzenia
1926-11-10
Data śmierci
1944-09-16
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 42 Miejsce: 53
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Jan - Antonina z domu Kręciszewska
Harcerstwo Udział w konspiracji 1939-1944
Zastępowa 2 WŻDH Chorągwi Warszawskiej OH im. Wandy Malczewskiej.
Wykształcenie do 1944 r.
Uczennica liceum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Udział w konspiracji 1939-1944
Szare Szeregi
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Złota 53a m.19
Oddział
Uczestniczka Powstania Warszawskiego - brak bliższych informacji na temat przydziału.
Dzielnica
Śródmieście
Rodzeństwo walczące w Powstaniu Warszawskim
W Powstaniu brała udział także starsza siostra Jolanty - Lilla Anna Morońska - Cielecka "Lilka", która pełniła funkcję łączniczki kanałowej Komendy Okręgu Warszawskiego AK.
Miejsce śmierci
Poległa od pocisku artyleryjskiego w drodze na przepustkę do domu w rejonie ul. Złotej 63
Miejsce pochówku
Pochowana tymczasowo na Złotej 63, ekshumowana 5 kwietnia 1945 r. na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - kw. A 25-4-9
Informacje dodatkowe
Córka ppłk WP Jana Andrzeja Morońskiego. Według relacji siostry podczas Powstania Warszawskiego Jolanta "pełniła początkowo służbę w punkcie sanitarnym u Haberbuscha, następnie w patrolu sanitarnym IV plutonu por. „Groma”, z-ca porucznik „Bąk" - adres Chmielna 106."
Uwagi
kartoteka PCK: czas zgonu – 08/1944 - 10/1944, pochowana na Złotej 69, ekshumowana na Powązki Wojskowe, brak innych danych. Dane na liście ekshumacyjnej – lat 17, Złota 59 A, data śmierci 16.09.1944
Źródła
PCK, Listy ekshumowanych ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, MPW-ankieta, archiwum rodzinne.
Publikacje
"Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej" / oprac. Hanna Michalska, PIW 1988, str. 279; Harcerki 1939-1945, wydanie II pod redakcją Krystyny Wyczańskiej, PIW, Warszawa 1983
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram