Pseudonim:
"Lopek"
Data urodzenia:
1931-05-01
Data śmierci:
2023-03-16
Funkcja:
łącznik
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Józef - Stanisława z domu Dobrzyńska
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczeń szkoły powszechnej
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1941 roku, wprowadzony przez Antoniego i Genowefę Stefaniaków. Przysięgę od chłopca odebrali: sierż. Antoni Stefaniak ps. Pytlas i rtm. "Szpak" (Tabaczyński, zamieszkały na Grochowie przy ul. Kordeckiego). Do 1944 roku Józef Burakowski pełnił funkcję gońca i kolportera w 1. Szwadronie Szwoleżerów Grochowskich rotmistrza Tabaczyńskiego ps. Szpak, V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. Rejon - 1. Dywizjon Artylerii Konnej im. Józefa Bema. W okresie konspiracji uczestniczył w tajnych szkoleniach, które odbywały się w mieszkaniach prywatnych na terenie Grochowa oraz w plenerze (parkach i terenach nad Wisłą).
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Tarnowiecka 36 m. 3 (Grochów - Praga Południe)
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Dolny Mokotów - ul. Chełmska przy klasztorze i Zakładzie Opatrzności Bożej zwanym Prijutem.
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. dywizjon artylerii konnej im. Józefa Bema, następnie batalion „Oaza” - 2 kompania „Sadyba„, pluton Antoniego Stefaniaka ps. Pytlas. Dowódcą był Florian Kołodziejczak „Maks” (1895-1944). Oddział ”Lopka" został zakwaterowany na ul. Okrężnej przed Fortem Czerniakowskim [Fort IX Czerniaków (Fort Sadyba)]. Józef uczestniczył w patrolach pomiędzy ulicami: Chełmską - Wilanowską - Sobieskiego i Wisłą.
Szlak bojowy:
Mokotów - Sadyba do 2 września 1944.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego brat Jerzy walczył w tym samym oddziale.
Losy po Powstaniu :
Po opanowaniu Sadyby przez nieprzyjaciela, 2 września 1944 roku został skierowany przez Niemców do obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulagu 121), gdzie przebywał kilka dni. Następnie wraz z ludnością cywilną został wywieziony w rejon Opoczna.
Losy po wojnie:
Magister pedagogiki, nauczyciel. W okresie od października 1948 do sierpnia 1949 był uczniem Szkoły Przysposobienia Przemysłowego nr 1 w Sulęcinie o kierunku elektrotechnicznym. W 1951 roku ukończył Państwowe Gimnazjum Elektrotechniczne w Świdnicy. Od września 1951 roku do lutego 1952 r. uczęszczał na Państwowy Kurs Nauczycieli Zawodu o kierunku elektrotechnicznym w Państwowym Ośrodku Szkolenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Katowicach. Następnie ukończył Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Siedlcach (1958-1961). W 1961 roku otrzymał świadectwo dojrzałości (Państwowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie), a w 1964 roku dyplom Zaocznego Studium Nauczycielskiego w Warszawie, po odbyciu studiów na kierunku rysunek i praca ręczna (lata 1961-1964). W latach 1965-1970 odbył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując 5.06.1970 roku tytuł magistra pedagogiki. W okresie 1977-1978 kształcił się w Studium Podyplomowym Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Od 1978 roku był profesorem szkoły średniej.
Odznaczenia:
Medal za Warszawę 1939-1945 (1959), Medal Zwycięstwa i Wolności (1959), Warszawski Krzyż Powstańczy (1983), Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Krzyż Armii Krajowej, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Odznaka Pamiątkowa „Syn Pułku", Odznaka Grunwaldzka.
Awanse:
W 2002 roku mianowany na stopień porucznika WP
Miejsce pochówku:
Cmentarz Bródnowski w Warszawie, kwatera 43F, rząd 2, grób 8
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-teczka: materiały biograficzne w zasobu Pokoju Kombatanta MPW, w tym ankieta uczestnika PW oraz kserokopie dokumentacji kombatanckiej i odznaczeń. Oświadczenia świadków - Genowefa Stefaniak, sierż. Antoni Stefaniak ps. Pytlas. Dokument z dn. 19.06.1961 r.; archiwum rodzinne p. Józefa Burakowskiego "Lopka" (2022). Informację o śmierci przekazano za pośrednictwem Pokoju Kombatanta MPW
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Sulęcin, 17.09.1948 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Sulęcin, 17.09.1948 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Trzy Korony, wrzesień 1980 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Trzy Korony, wrzesień 1980 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Lata 90-te. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Lata 90-te. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Józef Burakowski. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Józef Burakowski. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Fotografia wykonana w 2013 roku. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Fotografia wykonana w 2013 roku. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

2019 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

2019 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

2020 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

2020 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Źródło: MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Kserokopia udostępniona przez p. Józefa Burakowskiego ps. Lopek

Nasz newsletter