Pseudonim:
"Rolicz"
Data urodzenia:
1915-03-01
Data śmierci:
1988-03-10
Funkcja:
dowódca plutonu - kompanii
Stopień:
podporucznik (1.09.1939), porucznik (11.11.1942), kapitan (09.1944)
Numer legitymacji AK:
548
Miejsce urodzenia:
Słupca
Imiona rodziców:
Wojciech - Józefa
Wykształcenie i praca do 1939 r.:
Absolwent słupeckiego seminarium nauczycielskiego. Po zdaniu matury w 1934 r. przenosi się do Warszawy. Pracuje w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy w Warszawie (ognisko Praga przy ul. Środkowej 9). Współorganizator 83 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej na Pradze.
Przebieg służby wojskowej do 1939:
W 1936 r. rozpoczął roczny dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 15. pułku piechoty w Dęblinie. W latach 1937-1939 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowii Mazowieckiej. Absolwent ostatniej, XVI promocji oficerskiej w 1939 r. Mianowany podporucznikiem w dniu 1 września tego roku.
Udział w wojnie obronnej 1939:
Walczył w 13. pułku piechoty 8. Dywizji Piechoty w składzie Armii "Modlin".
Udział w konspiracji 1939-1944:
W czasie okupacji działał w ZWZ-AK na terenie Warszawy, na terenach Wileńszczyzny i Suwalszczyzny .
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - dowódca drużyny w plutonie "Motyla". Od 13.08.1944 dowódca kompanii, we wrześniu p.o. dowódcy batalionu, w miejsce chorego mjr. "Witolda" (Tadeusz Runge).
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście. 1.08.1944 r. na czele drużyny bierze udział w ataku na Monopol Tytoniowy przy ul. Dzielnej. W kolejnych dniach uczestniczy w walkach na ul. Płockiej, Karolkowej i Stawkach.
Odniesione rany:
Ranny 5.08.1944 r. podczas ataku wzdłuż ul. Płockiej, pozostaje przy oddziale. 28.08.1944 r. uległ wypadkowi przy ul. Franciszkańskiej 12 (wpadł przez otwarty właz piwniczny i złamał trzy żebra).
Odznaczenia:
Wniosek odznaczeniowy Krzyżem Virtuti Militari V klasy z dnia 17.08.1944 r. podpisany przez dowódcę batalionu mjr. "Witolda" z uzasadnieniem: "Bardzo dobry dowódca. Wykazał zdecydowaną odwagę osobistą i był wzorem przykładu żołnierza i dowódcy we wszystkich akcjach. Odznacza się osobiście w obronie Karolkowej, Mireckiego, Stawek i w wypadzie nocnym na Stawki. Bezwzględny i nieustępliwy w wykonywaniu zadania". Odznaczony na mocy rozkazu Dowódcy AK nr 515 z dnia 21.08.1944 r. z uzasadnieniem: "Za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walkach". Informacja powtórzona w rozkazie d-cy Grupy Północ nr 13 z 23.08.1944 r. Wniosek odznaczeniowy Krzyżem Walecznych z dnia 12.08.1944 r.
Awanse:
Wniosek awansowy do stopnia kapitana służby stałej z dnia 17.08.1944 r z uzasadnieniem: "Bardzo duże zdolności dowódcze i śmiałość w przeprowadzaniu powierzonych mu zadań.Duża odwaga osobista i zdrowy upór żołnierski. Wyróżnił się w obronie barykady Żytnia-Karolkowa i w obronie Stawek. Lubiany przez podwładnych". Drugi wniosek awansowy do stopnia kapitana z dnia 4.09.1944 r. z uzasadnieniem: "Zdecydowany, odważny, pełen inicjatywy, ofiarny d-ca. Niezawodny w spełnianiu poleconych mu zadań. Brał wybitny udział we wszystkich akcjach zaczepnych i obronnych Czaty, między innymi zaś w obronie narożnika ul. Przebieg i Bonifraterskiej oraz Sapieżyńskiej. Ranny nie wyszedł z oddziału".
Losy po Powstaniu:
W dniu 4.10.1944 r. poprowadził kilkudziesięciu żołnierzy batalionu "Czata 49" do niewoli w składzie 21. pułku piechoty im. Dzieci Warszawy. Był jeńcem Oflagu VII A Murnau.
Numer jeniecki:
102362
Miejsce śmierci:
Toronto - Kanada
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter