Pseudonim:
"Skałka"
Data urodzenia:
1901-01-02
Data śmierci:
1946-11-11
Funkcja:
-
Nazwisko konspiracyjne:
Aleksander Bursa oraz Otto Kornberger, Józef Jackiewicz
Stopień:
major
Miejsce urodzenia:
Zegrzynek k. Warszawy
Imiona rodziców:
Andrzej - Zofia z domu Jodkiewicz
Młodość:
Urodzony w Zegrzynku 2 stycznia 1901 roku. W lutym 1917 roku będąc uczniem VI klasy gimnazjum wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na terenie Warszawy.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r. :
Dnia 01.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 33 Pułku Piechoty, który w okresie międzywojennym pułk wchodził w skład 18 Dywizji Piechoty. W okresie od 9.03.1920 do 27.01.1921 r. uczęszczał do Szkoły Podchorążych w Warszawie - mianowany podchorążym otrzymał przydział do 33 pp, gdzie pełnił funkcje młodszego oficera kompanii. 01.12.1921.r awansowany do stopnia podporucznika i przydzielony na oficera ordynansowego dowódcy 18 DP . W 1922 r. mianowany porucznikiem – młodszy oficer kompanii i oficer placu. Od 05.01.1925 r. do 20.05.1925 uczęszczał na kurs doskonalenia młodszych oficerów piechoty w Chełmnie. Po ukończeniu kursu pełnił funkcję dowódcy kompanii i komendanta p.w. 12 października 1931 przydzielony do Baonu Podchorążych Rezerwy nr 6 jako instruktor. 11.08 .1932 przeniesiony do 18 pp. w Skierniewicach, gdzie pełnił funkcję dowódcy kompanii, oficera materiałowego, zastępcy oficera mobilizacyjnego oraz oficera mobilizacyjnego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W latach 1940-1944 w Służbie Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Używał kolejno nazwisk konspiracyjnych: Otto Kornberger, Józef Jackiewicz, Aleksander Bursa. Miejsce urodzenia w "lewych" dokumentach - Aschabad [Aszchabad]. W konspiracji pod pseudonimem „Skałka”.
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Wydział (Organizacyjny), Dowództwo Okręgu, Sztab Antoniego Chruściela "Montera"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow
Numer jeniecki:
47274
Miejsce śmierci:
Glückstadt - zmarł 11.11.1946 r w DP TB Hospital Gluckstadt Camp for DP's . Po śmierci ciało zostało skremowane w listopadzie 1946 roku.
Miejsce pochówku:
Prochy do kraju zostały przywiezione transportem sanitarnym PCK 13.08.1947 roku, obecnie spoczywają w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym przy kościele Św. Anny w Piasecznie.
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
W czasie II wojny światowej mjr Józef Łobarzewski mieszkał w Warszawie jako Aleksander Bursa. W tym czasie jego żona Wanda Łobarzewska i syn Ryszard mieszkali w Lublinie. Widywali się bardzo rzadko i wyłącznie w warunkach konspiracyjnych. Po wojnie już się nie spotkali. W archiwum rodzinnym pozostały jedynie listy pisane przez Józefa do Wandy i syna. Wanda Łobarzewska z domu Kornberger, urodzona 05.12.1901r w Łomży na mocy nakazu resortu Bezpieczeństwa Publicznego została 2.12.1944 r osadzona na Zamku w Lublinie i oskarżona o przynależność do Armii Krajowej. Od 7.05.1945 odbywała karę w więzieniu we Wronkach (zapisana w księdze głównej nr 276/45 , skazana na 5 lat więzienia). Na mocy amnestii z 1945 zwolniona 30.08.1945. Syn majora - Ryszard Łobarzewski, urodzony 30.07.1925 w Łomży za przynależność do AK został wywieziony 18.11.1944 roku transportem z Lublina i osadzony w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach. (Obóz w Borowiczach określany był jako obóz o skrajnie trudnych warunkach i taki pozostał w pamięci Polaków, którzy tam trafili. Łącznie w listopadzie i w grudniu 1944 roku do ww. obozu przywiezionych zostało ponad 4800 Polaków, członków Armii Krajowej). Obydwoje z matką zostali aresztowani po "kotle", który zastawiło NKWD w ich mieszkaniu w Lublinie w dniach 10-18 listopada 1944 r. Ryszard Łobarzewski do Polski powrócił 28. 02.1946 r.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, archiwum rodzinne p. Joanny Dębowskiej, wnuczki mjr. Józefa Łobarzewskiego
Publikacje:
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2004. Tu przydział: Dowództwo Okręgu, Sztab "Montera",
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter