Pseudonim
"Chwacki"
Data urodzenia
1910-03-17
Data śmierci
1993-02-03
Stopień
dowódca oddziału
Stopień
kapitan służby stałej saperów
Miejsce urodzenia
Pruszyn
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. w stopniu porucznika dowodził 2. kompanią saperów 7. Batalionu Saperów.
Pseudonimy
"Chwacki", "Apollo"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od jesieni 1939 r. - dowódca Batalionu Saperów Praskich Okręgu Warszawa-Miasto Związku Walki Zbrojnej. Wraz ze swoim zespołem uczestniczył w akcji "Wieniec" (7/8.10.1942) przeprowadzonej przez Związek Odwetu. Po utworzeniu Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej dowodził w nim saperskim oddziałem dyspozycyjnym (grupa "Chwackiego"). Pod koniec lipca 1943 r. objął dowodzenie Referatem Saperów "XII-s” w sztabie Okręgu Warszawskiego AK, a jego stanowisko objął cichociemny Ludwik Witkowski „Kosa”
Udział w akcjach zbrojnych
Józef Pszenny „Chwacki" uczestniczył w akcji „Wieniec” przeprowadzonej w dniach 7–8 października 1942 na linii kolejowej Warszawa-Siedlce, Akcji ”Getto„ - próbie wysadzenia części murów otaczających getto warszawskie podczas powstania w getcie warszawskim w dniu 19 kwietnia 1943 roku, Akcji w Końskich - akcja sabotażowa Armii Krajowej przeprowadzona pomiędzy 31 sierpnia, a 1 września 1943 roku na infrastrukturę kolejową wokół Warszawy, której celem było całkowite zablokowanie ruchu kolejowego w tym rejonie, dwóch akcjach mających na celu przejęcie uzbrojenia z niemieckich transportów kolejowych. Pierwsza polegająca na opanowaniu stacji kolejowej Skruda (obecnie Halinów) na trasie Warszawa – Siedlce, której celem było przejęcie pociągu wiozącego uzbrojenie na front wschodni. Akcję przeprowadzono w nocy z 11 na 12 września 1943, druga podobna miała miejsce w nocy z 4 na 5 października 1943 na stacji Dębe Wielkie.
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Szefostwo saperów, równocześnie dowódca wydzielonego oddziału saperów w dyspozycji komendanta I Obwodu Śródmieście.
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka
Numer jeniecki
1201
Losy po wyzwoleniu
Po wyzwoleniu służył w Polskich Siłach Zbrojnych
Losy po wojnie
Po zakończeniu wojny pozostał na Zachodzie. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał w organizacjach kombatanckich.
Odznaczenia
Order Wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1986, za zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej, zwłaszcza wśród polskich organizacji weterańskich w USA)
Miejsce śmierci
Chicago - USA
Miejsce pochówku
Chicago, Cmentarz Weteranów Wojskowych
Źródła
MPW-baza uczestników PW, SPP, nekrologi prasowe, archiwum rodzinne p. Małgorzaty Pszennej, MPW-kontakt: p. Ryszard Malinowski
Publikacje
Henryk Witkowski, Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943–1944. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985, Jerzy Śląski, „Polska walcząca”, PAX, Warszawa 1990, ​Tomasz Strzembosz: Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram