Pseudonim:
"Andrzej"
Data urodzenia:
1907-03-05
Data śmierci:
1990-09-11
Funkcja:
-
Stopień:
porucznik (1934), kapitan (1944), major (01.01.1945)
Miejsce urodzenia:
Petersburg
Imiona rodziców:
Wojciech - Anna z domu Czekster
Nazwisko konspiracyjne:
Władysław Pytkowski
Działalność do 1939 r., przebieg służby wojskowej:
Urodził się w Petersburgu. Po odzyskaniu przez Polskię niepodległości przyjechałdo kraju 15.08.1921 r. W 1927 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1931 roku ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty (SPPiech.) w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej, gdzie otrzymał nominację na podporucznika piechoty. Przebieg służby wojskowej: dowódca plutonu w 8. kompanii strzel. w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (66 pp), następnie K. Podof. Zaw.; Dyw. K. Pchor. Rez. Piech 16 DP. W 1934 r. awansowany zostaje do stopnia porucznika. Dowodzi 4. kompanią strzelecką 66 pp. Pełni obowiązki adiutanta dowódcy 66 pp.
Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. :
W dniach 1-3.09. 1939 roku dowodził 3. kompanią Batalionu ON "Świecie". Batalion został sformowany wiosną 1939 r. w składzie Pomorskiej Brygady ON. Jednostką gospodarczą był 66 pp w Chełmnie. Po mobilizacji batalion został skoncentrowany na terenie poligonu w Grupie. 27 sierpnia marszem pieszym przeszedł w rejon miejscowości Owczarki na północ od Grudziądza. Tutaj został włączony w skład OW "Grudziądz" z 16 Dywizji Piechoty. Batalion został wzmocniony ochotniczą kompanią junaków PW z Grudziądza oraz baterią artylerii z III/16 pal. i zajął pozycję obronną od ujścia Osy do toru kolejowego Grudziądz-Gardeja, natomiast pluton zwiadu batalionu dozorował prawy brzeg Wisły od Parska do południowego skraju Nowej Wsi. 1 września pozycje batalionu były intensywnie bombardowane przez lotnictwo nieprzyjaciela. Od godzin południowych batalion wraz z przydzieloną kompanią PW, przy wsparciu 8 baterii 16 pal, skutecznie odpierał ataki niemieckie. 2 września nieprzyjacielska artyleria ostrzelała pozycje batalionu, a następnie niemiecka piechota podjęła próbę sforsowania Osy. Batalion ogniem broni maszynowej i baterii artylerii zmusił piechotę niemiecką do wycofania się. W godzinach południowych na torze kolejowym w Gardei pojawił się niemiecki pociąg pancerny, ostrzeliwując polskie pozycje w rejonie mostu na Osie. W ślad za pociągiem podeszły oddziały piechoty. Pionierzy batalionu wysadzili most kolejowy udaremniając wdarcie się pociągu pancernego w głąb pozycji polskich. 3 września od rana batalion mimo poważnych strat nadal odpierał ataki nieprzyjaciela. W godzinach wieczornych dowódca baonu został powiadomiony o rozkazie opuszczenia pozycji. Przeświadczony o zajęciu Grudziądza przez Niemców, został wraz z batalionem zepchnięty do Nowej Wsi. Usiłując wycofać się w kierunku Tarpna i dalej na południe został ostrzelany z broni maszynowej i ogniem artylerii z rejonu Książęcej Góry. Mjr Dobrzański poległ, a batalion został rozproszony. Por. Józef Załoga zostaje powołany przez ppłk. Tadeusza Majewskiego na adiutanta dowódcy 208 pułku piechoty ppłk. Jana Szewczyka i bierze udział w dalszych walkach na szlaku bojowym: Toruń - Aleksandrów - Nieszawa, a nastęnie Włocławek - Kowal - Gostynin - Iłów - Kamion- Witkowice. Po rozporoszeniu resztek 208 pp pod Iłowem samotnie przeprawia się przez Bzurę. Wymyka się z otoczonej przez Niemców Puszczy Kampinoskiej i z por. Michałem Kucharczykiem z 65 pp dociera w dniu 6.10.1939 r. do Radzynia Podlaskiego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po kampanii wrześniowej wstępuje do ZWZ-AK przyjmując pseudonim „Ostrożny„ i obejmuje stanowisko zastępcy komendanta Obwodu AK Radzyń Podlaski, kryptonim Rokitna, Rozmaryn (okres od grudnia 1941 do jesieni 1943). W Radzyniu Podlaskim bierze czynny udział w odprawach szkoleniowych na całym obszarze powiatu radzyńskiego. Po ”wsypie„ i aresztowaniach członków sztabu Radzyńskiego Obwodu AK, Józef Załoga uszedł do lasów turowsko-międzyrzeckich, gdzie na rozkaz komendanta Obwodu zorganizował z zaalarmowanych oddziałów Obwodu, specjalny oddział do zadań partyzanckich. Poszukiwany przez gestapo przedostał się do Warszawy. W Warszawie posługuje się ”lewym„ nazwiskiem Władysław Pytkowski i przymuje nowy pseudonim: ”Andrzej„. Obejmuje stanowisko Kierownika Referatu II (Wywiad Ofensywny) w VII Obwodzie AK ”Obroża", które piastuje od listopada 1943 do końca Powstania. Przydział przed Powstaniem: VII Obwód ”Obroża„ (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab - oficer informacyjny.
Oddział:
VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab. Od 1 sierpnia 1944 r. bierze czynny udział w Powstaniu Warszawskim organizując siatkę obserwatorów w różnych punktach odcinka obronnego zgrupowania (batalionu) "Zaremba" - "Piorun" (na terenie operacyjnym 3. rejonu Śródmieście Południe), w rejonie otoczonym ulicami: Wspólna - Marszałkowska - Hoża - Emilii Plater.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Pierwszą żoną Józefa Załogi była Weronika Załoga z domu Jędrzejewska ps. Wera, ur. 4.09.1906 zm. 1.10.1980 r. Ślub wzięli w czasie wojny.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Obozu Przejściowego w Ożarowie, nastęnie osadzony w Stalagu X B Sandbostel.
Numer jeniecki:
225063
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal Wojska (czterokrotnie), Krzyż Armii Krajowej, Odznaka Pamiątkowa Oddziałów Specjalnych i Oddziału Dyspozycyjnego Prawobrzeżnego "Kedywu" Okręgu Warszawskiego AK, Odznaka Pamiątkowa VII Obwodu AK "Obroża".
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu przebywał w obozie Byłych Jeńców Wojennych Nr 1 w koszarach "Bessier" w Paryżu, a następnie powrócił do kraju (1945), gdzie podjął pracę przy odbudowie stolicy. Pracował w przedsiębiorstwach budowlanych w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższych studiów administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim pracował w Biurze Projektów CEWOK, SPEC. W 1972 roku przeszedł na emeryturę.
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz katolicki na Woli, kwatera B, rząd 1, grób 19.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Załoga Józef, zasób Pokoju Kombatanta MPW, PCK, archiwum rodzinne- prezentowane w biogramie materiały udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga. Data śmierci zgłoszona przez córkę.
Uwagi :
W niewoli figuruje jako Władysław Pytkowski, ur. 1905-07-31 w miejscowości Borucza, zawód: urzędnik, numer jeńca 225063, Stalag X B
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

mjr Józef Załoga (1907-1990). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

mjr Józef Załoga (1907-1990). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia wykonana w Warszawie w listopadzie 1943 roku, gdzie po zmianie nazwiska na Władysław Pytkowki i przyjęciu nowego pseudonimu („Andrzej”) por. Józef Załoga obejmuje stanowisko kierownika Referatu II (Wywiad Ofensywny) w VII Obwodzie AK „Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Funkcję tę pełni do 5.10. 1944 r. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia wykonana w Warszawie w listopadzie 1943 roku, gdzie po zmianie nazwiska na Władysław Pytkowki i przyjęciu nowego pseudonimu („Andrzej”) por. Józef Załoga obejmuje stanowisko kierownika Referatu II (Wywiad Ofensywny) w VII Obwodzie AK „Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Funkcję tę pełni do 5.10. 1944 r. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

1935 rok - kadra instruktorska Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty na obozie O. C Grupa, w środku komendant kursu kpt. A. Gudera. Stoją od lewej: por. J. Szymulski, por. Józef Załoga, por. S. Zaniewski, por. S. Nawrocki, ppor. Szczerbowicz, por. S. Szczechura. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

1935 rok - kadra instruktorska Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty na obozie O. C Grupa, w środku komendant kursu kpt. A. Gudera. Stoją od lewej: por. J. Szymulski, por. Józef Załoga, por. S. Zaniewski, por. S. Nawrocki, ppor. Szczerbowicz, por. S. Szczechura. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Dowódca 4. kompanii strzel. por. Józefa Załoga odbierający raport od szefa kompanii podczas ćwiczeń letnik 66 pp. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Dowódca 4. kompanii strzel. por. Józefa Załoga odbierający raport od szefa kompanii podczas ćwiczeń letnik 66 pp. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

1938 rok - powrót z manewrów jesiennych do garnizonu. Idą od prawej: starosta chełmiński Z. Górzewski, dowódca 66 pp ppłk. Stefan Michalski, adiutant dowódcy 66 pp por. Józef Załoga. Pochód zmierza ku trybunie ustawionej przy Dworcu Kolejowym. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

1938 rok - powrót z manewrów jesiennych do garnizonu. Idą od prawej: starosta chełmiński Z. Górzewski, dowódca 66 pp ppłk. Stefan Michalski, adiutant dowódcy 66 pp por. Józef Załoga. Pochód zmierza ku trybunie ustawionej przy Dworcu Kolejowym. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Radzyń Podlaski, grudzień 1942 roku. Inspekcja na Badach w Obwodzie „Rokitna”. Widoczni na zdjęciu: kpt. „Siwunio” J. Waltenberg, I zastępca komendanta Obwodu (w środku, z podniesionym kołnierzem), od strony lewej trzeci stoi por. „Ostrożny”, Józef Załoga, II zastępca komendanta Obwodu, piąty - por. „Roch", Aleksander Wereszko, dowódca kompanii. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Radzyń Podlaski, grudzień 1942 roku. Inspekcja na Badach w Obwodzie „Rokitna”. Widoczni na zdjęciu: kpt. „Siwunio” J. Waltenberg, I zastępca komendanta Obwodu (w środku, z podniesionym kołnierzem), od strony lewej trzeci stoi por. „Ostrożny”, Józef Załoga, II zastępca komendanta Obwodu, piąty - por. „Roch", Aleksander Wereszko, dowódca kompanii. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Po "wsypie" i aresztowaniach członków sztabu Radzyńskiego Obwodu AK, Józef Załoga uszedł do lasów turowsko-międzyrzeckich, gdzie na rozkaz komendanta Obwodu zorganizował z zaalarmowanych oddziałów Obwodu, specjalny oddział do zadań partyzanckich. Poszukiwany przez gestapo przedostaje się do Warszawy. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Po "wsypie" i aresztowaniach członków sztabu Radzyńskiego Obwodu AK, Józef Załoga uszedł do lasów turowsko-międzyrzeckich, gdzie na rozkaz komendanta Obwodu zorganizował z zaalarmowanych oddziałów Obwodu, specjalny oddział do zadań partyzanckich. Poszukiwany przez gestapo przedostaje się do Warszawy. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego, sierpień 1944 r. Zbiórka kompanii osłonowej VII Obwodu "Obroża" por. "Mariana" [por. Stefana Karolewskiego]. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego, sierpień 1944 r. Zbiórka kompanii osłonowej VII Obwodu "Obroża" por. "Mariana" [por. Stefana Karolewskiego]. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana na terenie Śródmieścia Południe. Msza św. z okazji Święta Żołnierza 15.08.1944 r. na dziedzińcu domu przy ul. Poznańskiej 12, odprawiona dla żołnierzy bat. Zaremba - Piorun i żołnierzy VII obwodu "Obroża". Celebruje ks. kapelan Mieczysław Paszkiewicz. Ujęcie tożsame w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4432, MPW-IP/2166. Autorem jest Edward Feliks Wechsler. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana na terenie Śródmieścia Południe. Msza św. z okazji Święta Żołnierza 15.08.1944 r. na dziedzińcu domu przy ul. Poznańskiej 12, odprawiona dla żołnierzy bat. Zaremba - Piorun i żołnierzy VII obwodu "Obroża". Celebruje ks. kapelan Mieczysław Paszkiewicz. Ujęcie tożsame w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4432, MPW-IP/2166. Autorem jest Edward Feliks Wechsler. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana na terenie Śródmieścia Południe. Msza św. z okazji Święta Żołnierza 15.08.1944 r. na dziedzińcu domu przy ul. Poznańskiej 12, odprawiona dla żołnierzy VII obwodu "Obroża". Celebruje ks. kapelan Mieczysław Paszkiewicz "Haczyk", ujęcie tożsame w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4432, autorem jest Edward Feliks Wechsler. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana na terenie Śródmieścia Południe. Msza św. z okazji Święta Żołnierza 15.08.1944 r. na dziedzińcu domu przy ul. Poznańskiej 12, odprawiona dla żołnierzy VII obwodu "Obroża". Celebruje ks. kapelan Mieczysław Paszkiewicz "Haczyk", ujęcie tożsame w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4432, autorem jest Edward Feliks Wechsler. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana we wrześniu 1944 r. Kpt. Józef Załoga „Andrzej”, „Inżynier„ w drodze na odcinek obrony oddziałów bojowych ”Zaremba„ - ”Piorun" przy ul. Hożej róg Emili Plater, w celu sprawdzenia podanej sytuacji nieprzyjaciela. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana we wrześniu 1944 r. Kpt. Józef Załoga „Andrzej”, „Inżynier„ w drodze na odcinek obrony oddziałów bojowych ”Zaremba„ - ”Piorun" przy ul. Hożej róg Emili Plater, w celu sprawdzenia podanej sytuacji nieprzyjaciela. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana we wrześniu 1944 r. Kpt. Józef Załoga „Andrzej”, „Inżynier„  przy ul. Hożej róg Emili Plater. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Fotografia z Powstania Warszawskiego wykonana we wrześniu 1944 r. Kpt. Józef Załoga „Andrzej”, „Inżynier„ przy ul. Hożej róg Emili Plater. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Biało-czerwona opaska należąca do kpt. Józefa Załogi. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Biało-czerwona opaska należąca do kpt. Józefa Załogi. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Biało-czerwona opaska należąca do kpt. Józefa Załogi. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Biało-czerwona opaska należąca do kpt. Józefa Załogi. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

kpt. Józef Załoga w alianckiej kurtce mundurowej "battle dress" (British Battledress). Paryż, sierpień 1945 r. Zbiory rodzinne, udostępniła  córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

kpt. Józef Załoga w alianckiej kurtce mundurowej "battle dress" (British Battledress). Paryż, sierpień 1945 r. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności 1945. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności 1945. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska, przyznany po raz 1, 2, 3 i 4. Na dokumencie widoczny podpis gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska, przyznany po raz 1, 2, 3 i 4. Na dokumencie widoczny podpis gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska - duplikat. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska - duplikat. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Oddziałów Specjalnych i Oddziału Dyspozycyjnego Prawobrzeżnego "Kedywu" Okręgu Warszawskiego AK. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Oddziałów Specjalnych i Oddziału Dyspozycyjnego Prawobrzeżnego "Kedywu" Okręgu Warszawskiego AK. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej VII Obwodu AK "Obroża". Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej VII Obwodu AK "Obroża". Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej VII Obwodu AK "Obroża". Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej VII Obwodu AK "Obroża". Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Należąca do Józefa Załogi legitymacja ZBoWiD. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Należąca do Józefa Załogi legitymacja ZBoWiD. Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Zbiory rodzinne, udostępniła córka, p. Izabela Rola z domu Załoga

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zbiory rodzinne

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zbiory rodzinne

Warszawski Krzyż Powstańczy. Zbiory rodzinne

Warszawski Krzyż Powstańczy. Zbiory rodzinne

Odznaka 66 pp. Zbiory rodzinne

Odznaka 66 pp. Zbiory rodzinne

Kartoteka ogólna PCK - ślad poszukiwań Józefa Załogi w 1946 roku przez Marię Tkaczyk za pośrednictwem PCK Lublin

Kartoteka ogólna PCK - ślad poszukiwań Józefa Załogi w 1946 roku przez Marię Tkaczyk za pośrednictwem PCK Lublin

Cmentarz katolicki na Woli, kwatera B, rząd 1, grób 19. Zdjęcie udostępniła p. Izabela Rola z d. Załoga, córka

Cmentarz katolicki na Woli, kwatera B, rząd 1, grób 19. Zdjęcie udostępniła p. Izabela Rola z d. Załoga, córka

Nasz newsletter