Pseudonim:
"Henryka"
Data urodzenia:
1898-05-22
Data śmierci:
1974-12-08
Funkcja:
-
Stopień:
major
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Franciszek - Natalia z domu Olszewska
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Wykształcenie i działalność niepodległościowa 1918-1920:
Wraz z siostrą Ireną uczęszczała na pensję Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny w Warszawie przy ul. Wiejskiej 5. W 1916 zdała w Krakowie maturę i w latach 1916–1918 studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie związała się z ruchem niepodległościowym, m.in. pełniąc w 1918 funkcję komendantki miejscowego Oddziału Żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) a następnie pracowała w Komendzie Naczelnej tej organizacji. W tymże roku powróciła do Warszawy i po wstąpieniu do Ochotniczej Legii Kobiet (OLK), wzięła udział w walkach o Lwów i Wilno. W latach 1919–1920 kontynuowała studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzięła też udział w 1920 w wojnie polsko-sowieckiej. Ranna w bitwie pod Krzywczycami na przedmieściu Lwowa, została awansowana do stopnia porucznika OLK.
Działalność w latach 1921-1939:
W 1921 przeszła doszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Warszawie, w 1922 zweryfikowano jej stopień wojskowy, działała w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (OPWK). Następnie pełniła służbę w Referacie Przysposobienia Rezerw Kobiecych Wydziału Przysposobienia Rezerw w Oddziale III Sztabu Generalnego WP (do 1924), była zatrudniona w Państwowym Monopolu Spirytusowym (do 1928), ponownie pełniła służbę wojskową w 3 Okręgowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Dowództwie Okręgu Korpusu III w Grodnie (1928–1935), w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie (1935–1939).
Wrzesień 1939 r. :
We wrześniu 1939 wraz z Władysławą Piechowską uzyskała w Ministerstwie Spraw Wojskowych akt powołania Kobiecych Batalionów pomocniczej służby wojskowej, co było formalną podstawą udziału tej jednostki w składzie Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od listopada 1939 - Służba Zwycięstwu Polski (SZP) - Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), od 1942 roku Armia Krajowa. Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Łączności) - Wydział Vk (łączność konspiracyjna)
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Łączności) - Wydział Vk (łączność konspiracyjna)
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Siostra Irena Tomalak ps. "Soldau", oficer Oddziału V-k KG AK.
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.
Losy po wojnie:
Po wojnie pracowała w Biurze Odbudowy Stolicy
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kw. 155 pod murem - mogiła zbiorowa uczestniczek organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet - Żołnierzy Wojska Polskiego w obu wojnach światowych
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter