Pseudonim:
"Skład"
Data urodzenia:
1907-02-17
Data śmierci:
1958-05-30
Funkcja:
oficer operacyjny
Stopień:
podporucznik rezerwy piechoty
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Klemens - Józefa z domu Przybylska
Wykształcenie i praca do 1944 r.:
W 1932 r. ukończył studia na Oddziale Dramatycznym przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Aktor i recytator radiowy. Do wybuchu II wojny światowej występował w teatrach we Lwowie i Łodzi. Okupację niemiecką przebył w Warszawie, w teatrach jawnych nie występował. Pracował jako subiekt w sklepie "K.Składanek - konfekcja męska"
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Miedziana 5
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 3. kompania
Odniesione rany:
Przebywał w szpitalu Śliska 51 z rozpoznaniem czerwonki.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z miasta z ludnością cywilną - wywieziony na roboty do Niemiec (Essen). Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie służył do 1946 r. w Kompanii Wartowniczej.
Losy po wojnie:
Po powrocie do kraju występował w Warszawie, najpierw w Teatrze Narodowym, a od roku 1953 do końca życia w Teatrze Polskim. Szczególną popularność zyskał jako ceniony i nagradzany recytator i aktor w Polskim Radiu, do którego zaangażował się zaraz po powrocie z Niemiec. Od 1957 roku był do końca życia kierownikiem Teatru dla Dzieci Polskiego Radia. Zagrał w dwóch filmach fabularnych: "Żołnierz zwycięstwa" (1953) i "Pożegnanie z diabłem" (1956). Był członkiem rzeczywistym ZASP.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia PRL, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej (pośmiertnie)
Miejsce śmierci:
Warszawa. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) kw. 219 rz. I gr. IV
Uwagi:
W zaświadczeniu wydanym rodzinie przez Zarząd Środowiska "Chrobry II" wskazywany przydział na czas Powstania to Dowództwo Zgrupowania.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fot. oraz kopie dokumentów z archiwum rodzinnego syna, p. Andrzeja Składanka. Fotografie filmowe ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny - Studio Filmowe ”Kadr" fototeka.fn.org.pl
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Julian Składanek ps. "Skład" (1907-1958) Fot. archiwum rodzinne

Julian Składanek ps. "Skład" (1907-1958) Fot. archiwum rodzinne

Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Składanka.

Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Składanka.

„Żołnierz zwycięstwa” (1953) w reż. Wandy Jakubowskiej. Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut  Audiowizualny <strong><i> fototeka.fn.org.pl</i></strong>.

„Żołnierz zwycięstwa” (1953) w reż. Wandy Jakubowskiej. Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny fototeka.fn.org.pl.

Archiwum rodzinne Andrzeja Składanka.

Archiwum rodzinne Andrzeja Składanka.

Archiwum rodzinne Andrzeja Składanka.

Archiwum rodzinne Andrzeja Składanka.

Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Składanka.

Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Składanka.

Julian Składanek w roli księdza w filmie "Pożegnanie z diabłem" (1956). Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut  Audiowizualny <strong><i> fototeka.fn.org.pl</i></strong>.

Julian Składanek w roli księdza w filmie "Pożegnanie z diabłem" (1956). Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny fototeka.fn.org.pl.

Julian Składanek w roli księdza w filmie "Pożegnanie z diabłem" (1956). Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut  Audiowizualny <strong><i> fototeka.fn.org.pl</i></strong>.

Julian Składanek w roli księdza w filmie "Pożegnanie z diabłem" (1956). Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny fototeka.fn.org.pl.

„Żołnierz zwycięstwa” (1953) w reż. Wandy Jakubowskiej. Od lewej: Julian Składanek, Andrzej Bogucki, Jan Kurnakowicz. Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut  Audiowizualny - Studio Filmowe ”Kadr", autor Kazimierz  Wawrzyniak  <strong><i> fototeka.fn.org.pl</i></strong>.

„Żołnierz zwycięstwa” (1953) w reż. Wandy Jakubowskiej. Od lewej: Julian Składanek, Andrzej Bogucki, Jan Kurnakowicz. Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytut Audiowizualny - Studio Filmowe ”Kadr", autor Kazimierz Wawrzyniak fototeka.fn.org.pl.

Nasz newsletter