Powrót do biogramów

Juliusz Witold
Garztecki

Pseudonim
"Wilczur"
Data urodzenia
1920-05-06
Data śmierci
-
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Pseudonimy
"Wilczur", "Ludwik"
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Stanisław - Konrada
Wykształcenie
Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (rocznik 1938)
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Uczestnik kampanii wrześniowej.
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Referat 994 ("Sonda", "994/CS", "994/Sonda", "994/B") - rozpracowywanie małych organizacji
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" (Śródmieście-Południe) - pluton żandarmerii (4-14.08.1944), następnie Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy). We wrześniu 1944 opuścił szeregi AK i przeszedł do PAL (Polska Armia Ludowa), gdzie został zastępcą szefa II Oddziału KG PAL ds. kontrwywiadu.
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - po kapitulacji Powstania udał się do oflagu II-D Gross Born w celu organizacji Komitetu Demokratycznego Obozu
Numer jeniecki
101669
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu obozu wstąpił do wojska i został oficerem politycznym oraz korespondentem wojennym w Głównym Zarządzie polityczno-wychowawczym Wojska Polskiego. W 1945 przekazał archiwum kontrwywiadu AK w ręce UB, ujawniając wszystkich znanych sobie pracowników II Oddziału AK. W styczniu 1946 skierowany do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Rembertowie na kurs szefów sztabów dywizji. Następnie pracował w Polskiej Misji Wojskowej w Rzymie, w 1947 przeniesiony do centrali Oddziału II Sztabu Generalnego (wywiad). W 1947 zdemobilizowany, rozpoczął pracę jako wicekonsul polski w Rzymie, gdzie z ramienia Departamentu VII MBP zajmował się rozpracowaniem wywiadowczym środowisk 2. Korpusu Polskiego. Po dekonspiracji przeniesiony do Paryża na stanowisko wicekonsula i attache ds. społecznych. W 1949 roku aresztowany przez UB, zwolniony w 1954 roku. Od 1957 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, później zajmował się fotografią, publicystyką i tłumaczeniami. W czasie stanu wojennego na krótko internowany. Po wyjściu na wolność zbierał informacje w środowisku podziemia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor "Armia Krajowa - za i przeciw".
Informacje dodatkowe
Współzałożyciel wydawanego podczas okupacji konspiracyjnego miesięcznika "Droga". Był oficerem kontrwywiadu Armii Krajowej, zastępcą szefa Referatu Politycznego Kontrwywiadu KG AK (kryptonim "Sonda")
Źródła
BIP IPN
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram