Powrót do biogramów

Juliusz Witold
Garztecki

Pseudonim
"Wilczur"
Data urodzenia
1920-05-06
Data śmierci
2017-04-02
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Pseudonimy
"Wilczur", "Ludwik"
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Stanisław - Konrada
Wykształcenie
Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (rocznik 1938)
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Uczestnik kampanii wrześniowej.
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Referat 994 ("Sonda", "994/CS", "994/Sonda", "994/B") - rozpracowywanie małych organizacji
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" (Śródmieście-Południe) - pluton żandarmerii (4-14.08.1944), następnie Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy). We wrześniu 1944 opuścił szeregi AK i przeszedł do PAL (Polska Armia Ludowa), gdzie został zastępcą szefa II Oddziału KG PAL ds. kontrwywiadu.
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - po kapitulacji Powstania udał się do oflagu II-D Gross Born w celu organizacji Komitetu Demokratycznego Obozu
Numer jeniecki
101669
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu obozu wstąpił do wojska i został oficerem politycznym oraz korespondentem wojennym w Głównym Zarządzie polityczno-wychowawczym Wojska Polskiego. W 1945 przekazał archiwum kontrwywiadu AK w ręce UB, ujawniając wszystkich znanych sobie pracowników II Oddziału AK. W styczniu 1946 skierowany do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Rembertowie na kurs szefów sztabów dywizji. Następnie pracował w Polskiej Misji Wojskowej w Rzymie, w 1947 przeniesiony do centrali Oddziału II Sztabu Generalnego (wywiad). W 1947 zdemobilizowany, rozpoczął pracę jako wicekonsul polski w Rzymie, gdzie z ramienia Departamentu VII MBP zajmował się rozpracowaniem wywiadowczym środowisk 2. Korpusu Polskiego. Po dekonspiracji przeniesiony do Paryża na stanowisko wicekonsula i attache ds. społecznych. W 1949 roku aresztowany przez UB, zwolniony w 1954 roku. Od 1957 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, później zajmował się fotografią, publicystyką i tłumaczeniami. W czasie stanu wojennego na krótko internowany. Po wyjściu na wolność zbierał informacje w środowisku podziemia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor "Armia Krajowa - za i przeciw".
Miejsce pochówku
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie przy ul. Żytniej 42
Informacje dodatkowe
Współzałożyciel wydawanego podczas okupacji konspiracyjnego miesięcznika "Droga". Był oficerem kontrwywiadu Armii Krajowej, zastępcą szefa Referatu Politycznego Kontrwywiadu KG AK (kryptonim "Sonda"). Żona Ewa Urszula Wilczur-Garztecka z domu Rohr (ur. 16 czerwca 1920 w Golinie Wielkiej, zm. 13 maja 2007), promotorka sztuki nowoczesnej, działaczka lewicowej konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestniczka powstania warszawskiego* [*dane: Wikipedia]. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, BIP IPN. Fot. mogiły autorstwa Mateusza Opasińskiego, źródło: Wikipedia, domena publiczna.
Publikacje
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, tom 5. Redaktor naukowy Piotr Rozwadowski. Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2002. ​ISBN 83-11-09261-3​
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram